Congres Mobiliteitstransitie
Duurzame mobiliteit

Congres Mobiliteitstransitie ’23 slaat brug tussen stad en regio

Het onderwerp stad versus platteland staat volledig in de schijnwerpers, sinds de Provinciale Statenverkiezingen. Veel maatschappelijke uitdagingen hebben dan ook te maken met het verschil in aanpak tussen stedelijke en landelijke gebieden. De uitdaging van duurzame mobiliteitstransitie is er daar één van.

Reden genoeg om hier tijdens de volgende editie van Congres Mobiliteitstransitie dieper op in te gaan. Wat kunnen we leren van best practices in dunbevolkte gebieden? Hoe zorgen we dat toekomstbestendig mobiliteitsbeleid aansluit op een brede doelgroep? En tot welke hoogte is elektrificering de oplossing voor duurzaam reisgedrag?

Het zijn vragen waar we op 25 mei een antwoord op gaan vinden. Zo is de regelgeving rondom deelmobiliteit een terugkerend element in verschillende deelsessies. Door uniform beleid te maken en niet per gemeente of regio andere regels te hanteren, wordt het voor alle partijen gemakkelijker deelvervoer als serieus alternatief van de privéauto in te zetten. Zowel beleidsmakers als marktpartijen zijn gebaat bij een eenduidige manier van data delen, zodat er gericht gestuurd kan worden naar een optimale balans van vraag en aanbod.

Gedragsverandering

Maar het aanbod van duurzame modaliteiten op orde krijgen is één ding, in de noodzakelijke mobiliteitstransitie. Een structurele gedragsverandering teweeg brengen in de mobiliteitskeuze van reizigers – van werknemers tot dagjesmensen en van scholieren tot ouderen – is een tweede.

Verschillende (overheids)organisaties en adviesbureaus zijn bezig met pilots en projecten om dit inzichtelijk te krijgen. Zo is er in dorpen in Noord-Brabant getest wat de meest effectieve stimulans is voor werknemers om vaker thuis te werken. Ook blijkt bewonersparticipatie een zeer doeltreffende manier om meer mensen aan te sporen ander mobiliteitsgedrag te gaan vertonen.
Deelnemers komen op het congres meer te weten over wat wel en niet werkt om reisgedrag te beïnvloeden.

STOMP-principe

Met een dagvoorzitter die aan de wieg heeft gestaan van het STOP-principe, kunnen sessies over deze insteek van mobiliteitsbeleid niet ontbreken. Snelle ontwikkelingen hebben van dit acroniem inmiddels STOMP gemaakt, omdat MaaS niet mag ontbreken in de te leggen mobiliteitspuzzel. De volgorde van wenselijkheid van de verschillende vormen van mobiliteit, is een terugkerend element op het congres.
Of het nu gaat om het bereikbaar houden van dunbevolkte gebieden, zonder dat iedereen zich met een privéauto verplaatst, tot het opstellen van een gemeentelijke mobiliteitsvisie op basis van dit principe.

Elektrificering de oplossing?

De verschillende presentaties, lezingen en deelsessies die op allerlei manieren aansluiten bij de vraag hoe we met elkaar zowel de regio als de stad bereikbaar houden met duurzame mobiliteit, sluiten we op het congres af met een prikkelend einddebat.

Ook elektrificering van de personenauto is een belangrijke ontwikkeling op de weg naar mobiliteitstransitie. Maar de leefbaarheid van de openbare ruimte, de woningbouwopgave en energiecrisis dwingen ons kritisch te zijn op de hoeveelheid autokilometers die we met elkaar afleggen. Of dit nu in benzineauto’s of in elektrische auto’s is.

Kortom, dit is dé plek om het gesprek met elkaar aan te gaan. Genoeg redenen om op 25 mei af te reizen naar Madurodam in Den Haag. Om uiteindelijk met de opgedane kennis en verrassende inzichten van de sprekers, weer een beetje wijzer de (duurzame) rit terug naar huis te maken.

Om alvast in de stemming te komen voor het Congres Mobiliteitstransitie hebben wij een aantal interessante artikelen voor u gebundeld in het Mobiliteitsmagazine.

Auteur: Marloes Kanselaar

Bron: VerkeersNet

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Congres Mobiliteitstransitie ’23 slaat brug tussen stad en regio | OVPro.nl
Congres Mobiliteitstransitie
Duurzame mobiliteit

Congres Mobiliteitstransitie ’23 slaat brug tussen stad en regio

Het onderwerp stad versus platteland staat volledig in de schijnwerpers, sinds de Provinciale Statenverkiezingen. Veel maatschappelijke uitdagingen hebben dan ook te maken met het verschil in aanpak tussen stedelijke en landelijke gebieden. De uitdaging van duurzame mobiliteitstransitie is er daar één van.

Reden genoeg om hier tijdens de volgende editie van Congres Mobiliteitstransitie dieper op in te gaan. Wat kunnen we leren van best practices in dunbevolkte gebieden? Hoe zorgen we dat toekomstbestendig mobiliteitsbeleid aansluit op een brede doelgroep? En tot welke hoogte is elektrificering de oplossing voor duurzaam reisgedrag?

Het zijn vragen waar we op 25 mei een antwoord op gaan vinden. Zo is de regelgeving rondom deelmobiliteit een terugkerend element in verschillende deelsessies. Door uniform beleid te maken en niet per gemeente of regio andere regels te hanteren, wordt het voor alle partijen gemakkelijker deelvervoer als serieus alternatief van de privéauto in te zetten. Zowel beleidsmakers als marktpartijen zijn gebaat bij een eenduidige manier van data delen, zodat er gericht gestuurd kan worden naar een optimale balans van vraag en aanbod.

Gedragsverandering

Maar het aanbod van duurzame modaliteiten op orde krijgen is één ding, in de noodzakelijke mobiliteitstransitie. Een structurele gedragsverandering teweeg brengen in de mobiliteitskeuze van reizigers – van werknemers tot dagjesmensen en van scholieren tot ouderen – is een tweede.

Verschillende (overheids)organisaties en adviesbureaus zijn bezig met pilots en projecten om dit inzichtelijk te krijgen. Zo is er in dorpen in Noord-Brabant getest wat de meest effectieve stimulans is voor werknemers om vaker thuis te werken. Ook blijkt bewonersparticipatie een zeer doeltreffende manier om meer mensen aan te sporen ander mobiliteitsgedrag te gaan vertonen.
Deelnemers komen op het congres meer te weten over wat wel en niet werkt om reisgedrag te beïnvloeden.

STOMP-principe

Met een dagvoorzitter die aan de wieg heeft gestaan van het STOP-principe, kunnen sessies over deze insteek van mobiliteitsbeleid niet ontbreken. Snelle ontwikkelingen hebben van dit acroniem inmiddels STOMP gemaakt, omdat MaaS niet mag ontbreken in de te leggen mobiliteitspuzzel. De volgorde van wenselijkheid van de verschillende vormen van mobiliteit, is een terugkerend element op het congres.
Of het nu gaat om het bereikbaar houden van dunbevolkte gebieden, zonder dat iedereen zich met een privéauto verplaatst, tot het opstellen van een gemeentelijke mobiliteitsvisie op basis van dit principe.

Elektrificering de oplossing?

De verschillende presentaties, lezingen en deelsessies die op allerlei manieren aansluiten bij de vraag hoe we met elkaar zowel de regio als de stad bereikbaar houden met duurzame mobiliteit, sluiten we op het congres af met een prikkelend einddebat.

Ook elektrificering van de personenauto is een belangrijke ontwikkeling op de weg naar mobiliteitstransitie. Maar de leefbaarheid van de openbare ruimte, de woningbouwopgave en energiecrisis dwingen ons kritisch te zijn op de hoeveelheid autokilometers die we met elkaar afleggen. Of dit nu in benzineauto’s of in elektrische auto’s is.

Kortom, dit is dé plek om het gesprek met elkaar aan te gaan. Genoeg redenen om op 25 mei af te reizen naar Madurodam in Den Haag. Om uiteindelijk met de opgedane kennis en verrassende inzichten van de sprekers, weer een beetje wijzer de (duurzame) rit terug naar huis te maken.

Om alvast in de stemming te komen voor het Congres Mobiliteitstransitie hebben wij een aantal interessante artikelen voor u gebundeld in het Mobiliteitsmagazine.

Auteur: Marloes Kanselaar

Bron: VerkeersNet

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.