Bushaltes voortaan ook te vinden in navigatiesystemen

Bushaltes moeten worden opgenomen in routeplanners en navigatiesystemen. Om dit te bewerkstelligen is voortaan een verkeersbesluit nodig voor het plaatsen van een bushaltebord. Het ontwerpbesluit hiertoe is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ontwerpers van digitale kaarten komen vaak in de problemen als ze niet tijdig over wijzigingen van weggegevens kunnen beschikken. Daarom worden overheden voortaan verplicht gesteld om verkeersbesluiten elektronisch bekend te maken in de Staatscourant op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Wegbeheerders

Voorheen moest dat in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen. Daarvoor is een elektronische invoerapplicatie ontwikkeld waar overheden gebruik van kunnen maken. Alle wegbeheerders krijgen daar de beschikking over.

Nieuw is ook dat er een verkeersbesluit moet worden genomen voorafgaand aan plaatsing of verwijdering bushaltebord (L3).

Reisplanner

Dat is met name bedoeld opdat dergelijke gegevens kunnen worden opgenomen in de reisplanners voor ov-gebruikers en multimodale reizigers.

Wegbeheerders hoeven niet alsnog verkeersbesluiten te nemen in verband met de plaatsing van L3-borden die zij vóór de inwerkingtreding van dit besluit hebben geplaatst, meldt Verkeersnet.

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Bushaltes voortaan ook te vinden in navigatiesystemen | OVPro.nl

Bushaltes voortaan ook te vinden in navigatiesystemen

Bushaltes moeten worden opgenomen in routeplanners en navigatiesystemen. Om dit te bewerkstelligen is voortaan een verkeersbesluit nodig voor het plaatsen van een bushaltebord. Het ontwerpbesluit hiertoe is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ontwerpers van digitale kaarten komen vaak in de problemen als ze niet tijdig over wijzigingen van weggegevens kunnen beschikken. Daarom worden overheden voortaan verplicht gesteld om verkeersbesluiten elektronisch bekend te maken in de Staatscourant op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Wegbeheerders

Voorheen moest dat in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen. Daarvoor is een elektronische invoerapplicatie ontwikkeld waar overheden gebruik van kunnen maken. Alle wegbeheerders krijgen daar de beschikking over.

Nieuw is ook dat er een verkeersbesluit moet worden genomen voorafgaand aan plaatsing of verwijdering bushaltebord (L3).

Reisplanner

Dat is met name bedoeld opdat dergelijke gegevens kunnen worden opgenomen in de reisplanners voor ov-gebruikers en multimodale reizigers.

Wegbeheerders hoeven niet alsnog verkeersbesluiten te nemen in verband met de plaatsing van L3-borden die zij vóór de inwerkingtreding van dit besluit hebben geplaatst, meldt Verkeersnet.

Auteur: Steven Don

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.