Regionale reiziger ziet niks in marktwerking OV

Reizigers van het regionale openbaar vervoer zijn over het algemeen (69%) geen voorstander van marktwerking. Ook zou 75% zijn of haar reisgedrag niet gaan aanpassen als de forenzenbelasting alsnog zou worden doorgevoerd. En een meerderheid (70%) vindt dat de decentralisatie van OV-taken naar provincies en stadsregio’s te ver is doorgeschoten. Dat blijkt uit een onderzoek dat Panteia heeft gehouden onder 11.000 reizigers van het regionale openbaar vervoer.

Onderzoeksbureau Panteia heeft een aantal vraagstukken rond mobiliteit voorgelegd aan reizigers die regelmatig gebruik maken van het regionaal openbaar vervoer. Daarbij is ook gevraagd op welke politieke partij zij in de laatste landelijke verkiezingen hebben gestemd en in hoeverre politieke standpunten over mobiliteitskwesties hun keuze hebben beïnvloed. De meerderheid stemt links, bij ruim een kwart van de OV-reizigers hebben politieke standpunten over mobiliteit hun politieke keuze beïnvloed.

Links

De OV-reizigers zijn politiek gemiddeld linkser georiënteerd dan de rest van de bevolking. Als de verkiezingsuitslag van het stemgedrag van OV-reizigers had afgehangen, zou de PvdA nu de grootste partij zijn geworden (46 in plaats van 38 zetels). De SP (20 in plaats van 15 zetels) en Groen Links (12 in plaats van 4 zetels) hadden in dit geval de PvdA aan een linkse meerderheid kunnen helpen.

Ook D66 (17 in plaats van 12 zetels) en de Partij voor de Dieren (5 in plaats van 2 zetels) vinden binnen deze groep stemmers relatief veel steun. Daarentegen zou het verkiezingsresultaat voor VVD (23 in plaats van 41 zetels), PVV (6 in plaats van 15 zetels) en CDA (8 in plaats van 13 zetels) duidelijk slechter zijn uitgevallen.

Verbeteringen

Het blijkt dat OV-reizigers (ook als zij regelmatig per auto reizen) vooral binnen het openbaar vervoer verbeteringen wensen. In prioriteitsvolgorde is dit: lagere tarieven, een hogere betrouwbaarheid, hogere frequenties en snellere verbindingen. Buiten het openbaar vervoer vormen alleen verbeterde fietsvoorzieningen (veiliger en/of bredere fietspaden) een sterke wens.

Een betere afstemming tussen auto en openbaar vervoer (transferia) scoort minder hoog. Voor goede verbindingen is de reiziger bereid om dieper in de beurs te tasten. Het idee dat de overheid diensten laat uitvoeren door commerciële vervoerbedrijven, schrikt veel OV-reizigers af. 69 procent is geen voorstander van marktwerking in het openbaar vervoer.

Forenzentax

Zoals het zich nu laat aanzien zal de ‘forenzentax’ niet ingevoerd worden. In de formatie onderhandelingen is dit plan vooralsnog gesneuveld. Uit de enquête blijkt dat wanneer de forenzenbelasting wel ingevoerd wordt het reisgedrag hierdoor niet sterk zal veranderen. 75 procent van de reizigers die een reiskostenvergoeding voor woon-werkvervoer ontvangen, zeggen dat dit geen invloed zal hebben op hoe vaak of op welke manier zij naar hun werk gaan.

Een flinke meerderheid (70%) van de geënquêteerden geeft aan dat de decentralisatie van OV-taken naar provincies en stadsregio’s te ver is doorgeschoten en dat de nationale overheid de regie weer meer op zich moet nemen. Verder vindt slechts een vijfde van de OV-reizigers (22%) dat de mogelijkheden tot vrij reizen voor jongeren moet worden uitgebreid.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.