Toezichthouder, openbaar vervoer

Geweld neemt toe na stoppen pilot Verbeterd Toezicht

In de OV-concessies waar de pilot Verbeterd Toezicht per 31 januari is stopgezet is het aantal incidenten, zoals geweld en bedreiging, met 12 procent toegenomen. Dat zegt Theo Vegter, directeur van Connexxion en voorzitter van de projectgroep. Bij het project werden toezichthouders op een doeltreffende manier ingezet op treinen, trams, metro’s en bussen waardoor de veiligheid in het OV aanzienlijk verbeterde. Ondanks de positieve resultaten werd het project begin dit jaar stopgezet.

Connexxion wil dat de Tweede Kamer er bij het kabinet op aandringt maatregelen te nemen die het openbaar vervoer veiliger maken. In een brief aan PvdA-Kamerleden Duco Hoogland en Ahmed Marcouch doet de vervoerder daarvoor een aantal concrete suggesties. De Kamerleden riepen reizigers begin juli op om met suggesties te komen voor maatregelen waardoor ze zich veiliger voelen in treinen, bussen, trams en metro’s. Vegter: “Wij hebben ons destijds uiterst ingespannen om van de pilot een succes te maken. We hopen dat we met de brief aan de Kamerleden de pilot opnieuw onder de aandacht kunnen brengen.”

Veiligheid verbeteren

Een van de oplossingen die Connexxion noemt om de veiligheid te verbeteren is met het inzetten van langdurig werklozen. Als zij een opleiding tot toezichthouder volgen bij beveiligingsbedrijven dan kunnen zijn daarna als gastheer worden ingezet bij busstations. In een werk-leertraject kunnen ze volgens de vervoerder vervolgens het diploma Beveiliger behalen.

Connexxion pleit verder voor een nauwere samenwerking tussen Bevoegde Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van OV-bedrijven en de beveiligingsbranche. De toezichthouders van OV-bedrijven werken vooral in de spitsuren. In de daluren zijn ze volgens de vervoerder mogelijk elders inzetbaar, zoals in stadscentra en ziekenhuizen. Dat geldt ook andersom voor private beveiligers die vooral buiten de spits werken. Voor dat laatste is volgens Connexxion echter een wetswijziging nodig. Toezichthouders in het OV moeten nu nog in dienst zijn van een OV-bedrijf.

Bevoegdheid

Vegter: “Daarnaast zou het goed zijn als de toezichthouders dezelfde bevoegdheid krijgen in elkaars domein. Bijvoorbeeld dat een toezichthouder van NS kan ingrijpen bij Connexxion en andersom.”

“We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Er zijn al diverse samenwerkingsverbanden en convenanten opgesteld. Maar het is belangrijk dat dit landelijk wordt geregeld. We moeten als sector kijken of we beter kunnen samenwerken op het gebied van veiligheid”, aldus Vegter.

Management

Dit is volgens de directeur juist zo mooi aan de pilot Verbeterd Toezicht. Bij het project werd concessieoverschrijdend gewerkt. Daarbij stuurde het centrale management de toezichthouders aan, gaf ze instructies en bracht het aantal geweldsincidenten met analyses in kaart. Vegter: “De pilot ging buiten de concurrentie om. We hadden een gemeenschappelijke backoffice.”

De pilot Verbeterd Toezicht startte in september 2011 naar aanleiding van een reeks ernstige geweldsdelicten tegen buschauffeurs en conducteurs. De pilot bleek een groot succes te zijn. Het aantal zware incidenten in de pilotgebieden nam met bijna 
25 procent af. Daarnaast nam het veiligheidsgevoel van chauffeurs en conducteurs toe van een 6,2 naar een 7.

Financiering

Het ministerie van Binnenlandse Zaken financierde samen met gemeentes en provincies het eerste jaar van de pilot Verbeterd Toezicht. Daarna werd de pilot twee keer verlengd met onder meer subsidies van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu. Minister Schultz van Haegen stelde begin dit jaar echter dat ze vond dat gemeentes en provincies de pilot zelf moesten gaan financieren. Dat is maar minimaal gebeurd.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

3 reacties op “Geweld neemt toe na stoppen pilot Verbeterd Toezicht”

Arjen Jaarsma|30.07.13|14:39

Grappig dat Connexxion een beroep doet op de overheid om de sociale veiligheid in haar bussen te verbeteren. Zouden AH en Hema ook overheidssubsidie krijgen om hun beveiligingsmedewerkers te betalen?

Onno Bijlmer|31.07.13|01:17

Men. Jaarsma. OV is een algemeen belang. In het OV komt veel agressie in velerlei vormen voor. Dit valt onder de Openbare Orde, en dat valt onder de overheid. Beveiligingsmedewerkers van AH en HEMA zijn er in het algemeen om diefstal te voorkomen.

Paul Lamote|31.07.13|11:01

@Onno Bijlmer
De Tweede Kamer heeft al jaren geleden bepaald dat het OV geen algemeen belang meer is (zoals in het verleden) maar een gewone bedrijfstak. Overigens betaalt NS deze kosten ook zelf.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.