aardgasbus, Veolia

Te weinig aandacht voor veiligheidsrisico’s bij aanschaf aardgasbussen

Vervoersbedrijven en overheden die aardgasbussen in het OV inzetten dienen de risico’s van deze bussen voor de omgeving in kaart te brengen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. De raad deed onderzoek naar de brand die vorig jaar oktober in Wassenaar ontstond in een aardgasbus van Veolia. Daaruit bleek dat de brand kon ontstaan door een hiaat in de voertuigvoorschriften. Volgens de Onderzoeksraad houden de vervoerders en overheden bij de keuze voor een aardgasbus te weinig rekening met de veiligheidsrisico’s voor de bestuurder, passagiers en omgeving.

Datzelfde geldt volgens de raad voor het gebruik van waterstof als brandstof, waarbij geldt eventuele  (steek)vlammen onzichtbaar zijn.

De Onderzoeksraad stelt dat de bus in Wassenaar aan alle voorschriften voldeed. De gastanks op het dak waren voorzien van de afblaasventielen, die moeten voorkomen dat de tanks exploderen door boven een bepaalde temperatuur alle gas te laten ontsnappen uit de tanks. Juist deze maatregel die een explosie van de gastank dient te voorkomen, brengt een nieuw risico met zich mee. Als er brand ontstaat, is er een risico dat het afgeblazen gas vlam vat.

Brandstof

Bij aardgasbussen wordt de brandstof onder hoge druk (ongeveer 200 bar) opgeslagen in tanks op het dak van de bus. Het gaat per bus om maximaal 350 kubieke meter aardgas. De Onderzoeksraad onderscheidt in het onderzoek twee risico’s. Ten eerste kan de bus op een ongunstige locatie (tunnel, winkelstraat) in brand raken en als gevolg daarvan gas dat onder hoge druk staat, afblazen met het risico op grote steekvlammen.

Ten tweede bestaat de mogelijkheid dat de bus in een tunnel stil komt te staan en de gastanks als gevolg van een brand, al dan niet in eigen voertuig, oververhit raken, waardoor de afblaasventielen in werking treden. Wanneer het afgeblazen gas niet onmiddellijk ontvlamt, hoopt het zich op in de tunnel en kan een explosieve gaswolk ontstaan.

Voertuigvoorschrift aanscherpen

De minister van Infrastructuur en Milieu moet volgens de raad zorgen dat het internationale voertuigvoorschrift voor CNG-systemen zodanig wordt aangescherpt, dat de risico’s voor de omgeving worden beheerst. Daarnaast moet de minister zorgen dat informatie over ongevallen met CNG-bussen in Nederland systematisch wordt verzameld en gebruikt bij het opstellen en aanpassen van internationale voertuigvoorschriften.

Een andere aanbeveling van de raad is dat de Veiligheidsberaad (samenwerkingsverband van de 25 veiligheidsregio’s) dient te zorgen zorgen dat de brandweer landelijk een eenduidige en uniforme inzetinstructie krijgt voor het bestrijden van branden met voertuigen die op niet-conventionele brandstof rijden (zowel CNG en waterstof).

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Te weinig aandacht voor veiligheidsrisico’s bij aanschaf aardgasbussen | OVPro.nl
aardgasbus, Veolia

Te weinig aandacht voor veiligheidsrisico’s bij aanschaf aardgasbussen

Vervoersbedrijven en overheden die aardgasbussen in het OV inzetten dienen de risico’s van deze bussen voor de omgeving in kaart te brengen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. De raad deed onderzoek naar de brand die vorig jaar oktober in Wassenaar ontstond in een aardgasbus van Veolia. Daaruit bleek dat de brand kon ontstaan door een hiaat in de voertuigvoorschriften. Volgens de Onderzoeksraad houden de vervoerders en overheden bij de keuze voor een aardgasbus te weinig rekening met de veiligheidsrisico’s voor de bestuurder, passagiers en omgeving.

Datzelfde geldt volgens de raad voor het gebruik van waterstof als brandstof, waarbij geldt eventuele  (steek)vlammen onzichtbaar zijn.

De Onderzoeksraad stelt dat de bus in Wassenaar aan alle voorschriften voldeed. De gastanks op het dak waren voorzien van de afblaasventielen, die moeten voorkomen dat de tanks exploderen door boven een bepaalde temperatuur alle gas te laten ontsnappen uit de tanks. Juist deze maatregel die een explosie van de gastank dient te voorkomen, brengt een nieuw risico met zich mee. Als er brand ontstaat, is er een risico dat het afgeblazen gas vlam vat.

Brandstof

Bij aardgasbussen wordt de brandstof onder hoge druk (ongeveer 200 bar) opgeslagen in tanks op het dak van de bus. Het gaat per bus om maximaal 350 kubieke meter aardgas. De Onderzoeksraad onderscheidt in het onderzoek twee risico’s. Ten eerste kan de bus op een ongunstige locatie (tunnel, winkelstraat) in brand raken en als gevolg daarvan gas dat onder hoge druk staat, afblazen met het risico op grote steekvlammen.

Ten tweede bestaat de mogelijkheid dat de bus in een tunnel stil komt te staan en de gastanks als gevolg van een brand, al dan niet in eigen voertuig, oververhit raken, waardoor de afblaasventielen in werking treden. Wanneer het afgeblazen gas niet onmiddellijk ontvlamt, hoopt het zich op in de tunnel en kan een explosieve gaswolk ontstaan.

Voertuigvoorschrift aanscherpen

De minister van Infrastructuur en Milieu moet volgens de raad zorgen dat het internationale voertuigvoorschrift voor CNG-systemen zodanig wordt aangescherpt, dat de risico’s voor de omgeving worden beheerst. Daarnaast moet de minister zorgen dat informatie over ongevallen met CNG-bussen in Nederland systematisch wordt verzameld en gebruikt bij het opstellen en aanpassen van internationale voertuigvoorschriften.

Een andere aanbeveling van de raad is dat de Veiligheidsberaad (samenwerkingsverband van de 25 veiligheidsregio’s) dient te zorgen zorgen dat de brandweer landelijk een eenduidige en uniforme inzetinstructie krijgt voor het bestrijden van branden met voertuigen die op niet-conventionele brandstof rijden (zowel CNG en waterstof).

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.