bus Veolia, Gulpen, Limburg

Uitgangspunten naar Provinciale Staten, Limburg krijgt één OV-concessie

bus Veolia, Gulpen, Limburg

Het college van Gedeputeerde Staten heeft dinsdag de uitgangspunten voor de nieuwe concessie voor openbaar vervoer in Limburg ter vaststelling gestuurd naar Provinciale Staten. Er is gekozen voor één Limburgse OV-concessie waarvan alle stoptreinverbindingen ook deel zullen uitmaken. In het najaar van 2014 wordt de nieuwe concessie gegund. Het contract gaat in december 2016 in.

Bij de nieuwe concessie zal vooral naar de vraag van de reiziger worden gekeken. Daarbij wordt rekening gehouden met hoeveel reizigers op welke momenten naar de diverse bestemmingen in Limburg willen reizen. Daarnaast maken alle stoptreinverbindingen in Limburg deel uit van de concessie.

Flexibiliteit

Verantwoordelijk gedeputeerde Patrick van der Broeck: “Belangrijk in de nieuwe concessie is dat we het samen doen, met meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. De vraag van de reiziger staat daarbij centraal. Uniek in Nederland is dat we straks met de stoptreinverbindingen er bij, alle regionale openbaar vervoer in één hand hebben.”

De keuzes die nu zijn gemaakt komen voort uit een brede maatschappelijke verkenning. Afgelopen maanden is met diverse partijen gesproken waaronder de Reizigers Organisatie Limburg, de Vereniging Kleine Kernen Limburg en gemeenten zowel vanuit hun rol als vertegenwoordiger van de inwoners, als vanuit hun verantwoordelijkheid voor het doelgroepenvervoer. Daarnaast heeft een marktconsultatie plaatsgevonden om de uitgangspunten bij diverse vervoerders op haalbaarheid te toetsen.

Knooppuntontwikkeling

De provincie Limburg zegt in deze concessie samen met gemeenten een actieve rol te gaan spelen op het gebied van knooppuntenontwikkeling. Actuele informatie over reistijden speelt daarbij een belangrijke rol.

Een ander belangrijk aspect dat in de concessie vorm krijgt is de verduurzaming van het materieel zoals de wens om ook de treinen van de Maaslijn elektrisch te laten rijden. Voor de bussen wordt gestreefd naar nul uitstoot in stedelijke gebieden, te beginnen in Maastricht.

Grensoverschrijdend OV

Tot slot wordt in de concessie samen met de buitenlandse vervoersautoriteiten gekeken naar kansen om het grensoverschrijdend openbaar vervoer te verbeteren en uit te breiden.

Er is gekozen voor één Limburgse concessie om door middel van schaalvoordelen het openbaar vervoer betaalbaar te houden en drempels weg te nemen tussen gebieden en vervoerders. Uitgangspunt daarbij is om het huidige kwaliteitsniveau van het openbaar vervoer minimaal te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Voor de vervoerders biedt de concessie de mogelijkheid om innovaties uit te werken en te investeren.

Europese aanbesteding

De oude concessie loopt in december 2016 af. De nieuwe concessie dient Europees aanbesteed te worden. Bij de voorbereiding van het ontwerp Programma van Eisen zullen de eerder geconsulteerde partijen opnieuw actief worden betrokken.

Planning is om in het najaar van 2014 over te kunnen gaan tot gunning van de nieuwe concessie. Hiermee heeft de nieuwe vervoerder twee jaar tijd om de implementatie voor een succesvolle start van bus- en treinvervoer voor te bereiden.

Uitgangspunten

De Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën vergadert op 11 oktober over de uitgangspunten van de nieuwe concessie. Gedeputeerde stellen deze uitgangspunten op 15 november definitief vast.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.