R-net, bus

Uitgangspunten aanbesteding OV Zuid-Hollandse eilanden bekend

R-net, bus

Het hoogwaardige OV van R-net rijdt volgend jaar op de Zuid-Hollandse eilanden. Daarnaast moet het openbaar vervoer én het kleinschalig vervoer in de regio Hoeksche Waard (HW) en Goeree-Overflakkee (GO) doelmatiger en doeltreffender georganiseerd worden en start het traject naar emissieneutraal OV in 2035. Dit zijn de uitgangspunten van GS bij de aanbesteding van nieuwe concessie HWGO die op 13 december 2015 ingaat.

“Rotterdam Zuidplein – Oude-Tonge – Middelharnis – Dirksland is een druk traject dat R-net kwaliteit krijgt met comfortabele rood-grijze bussen die zeer frequent rijden. Deze lijn vormt de ruggengraat van het OV in de regio”, aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt. “Op de knooppunten van R-net komt aansluitend openbaar vervoer zo mogelijk gecombineerd met doelgroepenvervoer. Zo kunnen we de reizigers goed blijven bedienen.”

Marktconsultatie

In voorbereiding op de formulering van de uitgangspunten heeft de provincie een marktconsultatie georganiseerd en is afstemming geweest met alle gemeenten in de regio, met reizigers en andere belanghebbenden vanuit onder meer zorg, welzijn en onderwijs.

De aanbesteding van het OV is met name gericht op de lijnen met veel reizigers, met name voor forenzen en scholieren. Een deel van het budget (20%) wordt vrijgemaakt om kleinschalig (openbaar) vervoer te realiseren, aansluitend op de behoeften van de reizigers. Waar mogelijk en wenselijk worden combinaties gemaakt met het gemeentelijk doelgroepenvervoer.

Kleinschalig vervoer

“De invulling van het kleinschalige vervoer gebeurt in nauwe samenwerking met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en belangenorganisaties”, belooft de provincie. Een ‘mobiliteitsregisseur’ werkt met alle relevante partijen in de regio aan concrete plannen.

Te denken valt aan een contract met een lokale vervoerder om reizigers vanuit een aantal dorpen naar de OV-lijn te brengen, maar het kan ook de subsidiëring van een lokaal initiatief zoals een buurtbus zijn. Een vervolgstap is om te  kijken naar de (on)mogelijkheden van een regiecentrale om vervoer centraal in het gebied aan te sturen.

OV-concessie

Na vaststelling van het beleidskader en de concrete maatregelen door Provinciale Staten stellen provincie en gemeenten in juli 2014 een uitvoeringsprogramma op in de vorm van een bestuursovereenkomst.

De aanbesteding van de OV-concessie start in juli en wordt afgesloten met een gunning in december 2015. De mobiliteitsregisseur gaat in het gebied aan de slag met de invulling van het kleinschalig vervoer.

Bekijk documenten over de concessie HWGO.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Uitgangspunten aanbesteding OV Zuid-Hollandse eilanden bekend | OVPro.nl
R-net, bus

Uitgangspunten aanbesteding OV Zuid-Hollandse eilanden bekend

Het hoogwaardige OV van R-net rijdt volgend jaar op de Zuid-Hollandse eilanden. Daarnaast moet het openbaar vervoer én het kleinschalig vervoer in de regio Hoeksche Waard (HW) en Goeree-Overflakkee (GO) doelmatiger en doeltreffender georganiseerd worden en start het traject naar emissieneutraal OV in 2035. Dit zijn de uitgangspunten van GS bij de aanbesteding van nieuwe concessie HWGO die op 13 december 2015 ingaat.

“Rotterdam Zuidplein – Oude-Tonge – Middelharnis – Dirksland is een druk traject dat R-net kwaliteit krijgt met comfortabele rood-grijze bussen die zeer frequent rijden. Deze lijn vormt de ruggengraat van het OV in de regio”, aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt. “Op de knooppunten van R-net komt aansluitend openbaar vervoer zo mogelijk gecombineerd met doelgroepenvervoer. Zo kunnen we de reizigers goed blijven bedienen.”

Marktconsultatie

In voorbereiding op de formulering van de uitgangspunten heeft de provincie een marktconsultatie georganiseerd en is afstemming geweest met alle gemeenten in de regio, met reizigers en andere belanghebbenden vanuit onder meer zorg, welzijn en onderwijs.

De aanbesteding van het OV is met name gericht op de lijnen met veel reizigers, met name voor forenzen en scholieren. Een deel van het budget (20%) wordt vrijgemaakt om kleinschalig (openbaar) vervoer te realiseren, aansluitend op de behoeften van de reizigers. Waar mogelijk en wenselijk worden combinaties gemaakt met het gemeentelijk doelgroepenvervoer.

Kleinschalig vervoer

“De invulling van het kleinschalige vervoer gebeurt in nauwe samenwerking met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en belangenorganisaties”, belooft de provincie. Een ‘mobiliteitsregisseur’ werkt met alle relevante partijen in de regio aan concrete plannen.

Te denken valt aan een contract met een lokale vervoerder om reizigers vanuit een aantal dorpen naar de OV-lijn te brengen, maar het kan ook de subsidiëring van een lokaal initiatief zoals een buurtbus zijn. Een vervolgstap is om te  kijken naar de (on)mogelijkheden van een regiecentrale om vervoer centraal in het gebied aan te sturen.

OV-concessie

Na vaststelling van het beleidskader en de concrete maatregelen door Provinciale Staten stellen provincie en gemeenten in juli 2014 een uitvoeringsprogramma op in de vorm van een bestuursovereenkomst.

De aanbesteding van de OV-concessie start in juli en wordt afgesloten met een gunning in december 2015. De mobiliteitsregisseur gaat in het gebied aan de slag met de invulling van het kleinschalig vervoer.

Bekijk documenten over de concessie HWGO.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.