Volvo, hybride bus, Veolia

Veolia vecht gunning busconcessie West-Brabant aan

Volvo, hybride bus, Veolia

Veolia vecht het besluit van de provincie Noord-Brabant aan om het busvervoer in West-Brabant aan Arriva te gunnen. Eerder kende de provincie het busvervoer toe aan Veolia, maar Arriva had hiertegen bezwaar gemaakt. De provincie maakte vorige week bekend het busvervoer na een herberekening aan Arriva te gunnen. Volgens Veolia heeft de provincie grove fouten gemaakt in het aanbestedingsproces.

De provincie Noord-Brabant heeft tijdens de aanbesteding van het busvervoer de rekenformule voor de beoordeling gewijzigd. Veolia had de concessie op basis van de oude formule gegund gekregen. Die formule was echter veranderd in de Nota van Inlichtingen. Volgens Veolia staan Europese aanbestedingsregels dit niet toe.

Gunning

Toen de nieuwe formule werd toegepast kreeg Arriva de meeste punten. De provincie erkent fouten te hebben gemaakt, maar zegt in zijn algemeenheid tevreden te zijn over de verlopen procedure. Gedeputeerde Ruud van Heugten: “Het foutje was heel klein, maar de gevolgen waren heel groot. We zien geen aanleiding om het de volgende keer anders te doen. Het blijft mensenwerk en het gaat om complexe materie.”

Arriva had een bezwaar ingediend tegen de eerdere beslissing van de provincie om de concessie West-Brabant aan Veolia te gunnen. De vervoerder maakte bezwaar tegen de gehanteerde wegingsfactor en stelde dat in het programma een onjuiste formule is gehanteerd. De provincie heeft het bezwaar van Arriva gegrond verklaard, waardoor de vervoerder naast het busvervoer in Oost-Brabant nu ook het busvervoer in West-Brabant krijgt gegund.

Bezwaar

Veolia is het oneens met het besluit van de provincie en tekent nu bezwaar aan bij het College van Beroep van het bedrijfsleven (CPb). Ook overweegt de vervoerder een klacht in te dienen bij de Europese Commissie vanwege het niet volgen van de Europese regels. Directeur Manu Lageirse van Veolia: “Wij willen dat de rechter deze zaak gaat toetsen. Wij denken dat onze argumenten niet zijn meegenomen door het HAC. De gunningscriteria mogen niet gaandeweg het proces gewijzigd mogen worden. Ook al hebben wij de kans gekregen om bezwaar te maken, toch is het niet toegestaan om bij de Nota van Inlichtingen deze wijzigingen door te voeren.

Gedeputeerde Ruud van Heugten vindt dat Veolia de klacht veel eerder had moeten indienen: “Als Veolia die mening is toegedaan, waarom is er dan geen bezwaar ingediend in de periode die daarvoor staat? Bovendien is de formule veranderd naar aanleiding van een vraag die Veolia hier zelf over stelde. Daardoor had deze verandering Veolia juist moeten opvallen.”

Europese aanbestedingsregels

Maar volgens Lageirse gaat het niet om het wel of niet binnen de bezwaarprocedure indienen van een beroep, maar dat er Europese aanbestedingsregels zijn overtreden. Veolia zegt zich te realiseren dat er door deze nieuwe beroepsprocedure nog onzekerheid blijft voor het personeel, de reizigers en de provincie Noord-Brabant. De vervoerder hoopt dat deze periode ‘zo kort mogelijk zal zijn’.

Van Heugten denkt dat de provincie heel sterk staat in deze zaak “We hebben het idee dat de kans dat er nu nog wat verandert, heel klein is.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.