Qbuzz, bus, Mercedes Citaro, Euro 6

Claims over lagere emissies op stickers Utrechtse bussen terecht

Het is toegestaan dat Bestuur Regio Utrecht (BRU) met stickers op de bussen meldde dat de bussen 50 procent minder fijnstof en 80 procent minder stikstof uitstoten. De Mercedes Citaro Euro VI-bussen die ingezet worden in de Utrechtse OV-concessie voldoen immers aan de strengere milieu-eisen. Maar BRU had daarbij wél een verwijzing moeten geven naar de website voor een nadere toelichting. En dat is niet gebeurd. Het is daarom niet toegestaan om in de toekomst zonder een verwijzing naar de website op een dergelijke wijze reclame te maken. Dat heeft de Reclame Code Commissie bepaald. Omdat de teksten als tijdelijk waren bedoeld en dus al zijn verwijderd, heeft de uitspraak geen verdere gevolgen.

Een bewoner van Utrecht uitte bij de Reclame Code Commissie zijn twijfels over de claims die in december en januari op een aantal Mercedes Citaro-bussen prijkten. De commissie oordeelt echter dat BRU aannemelijk heeft gemaakt dat de nieuwe Euro 6-norm bussen voldoen aan de typegoedkeuringstest en dat de emissie van NOx en fijnstof binnen de hiervoor vermelde grenswaarden blijft.

Onderzoek

Dat blijkt ook uit de voorlopige onderzoeksresultaten van praktijkproeven die TNO in februari uitvoerde met de nieuwe Euro VI-bussen. Dat wijst uit dat de bussen ook in de praktijk voldoen aan de Euro VI-uitstooteisen voor stikstofoxiden. TNO verwacht eind mei de definitieve resultaten te kunnen publiceren.

De verbeterde uitstoot werd al in december en januari tijdelijk in enkele korte kreten zoals ‘Schone bus: 50 procent minder fijnstof’ en ’80 procent minder stikstof’ op de nieuwe bussen vermeld. Dit werd op basis van de resultaten van eerdere testbankproeven, nog voordat TNO de praktijkproeven uitvoerde, gedaan. Omdat een testbank doorgaans een positiever beeld geeft dan de praktijk had BRU volgens de Commissie op de bussen een verwijzing moeten geven naar de website voor een nadere toelichting.

Uitstoot

De Reclame Code Commissie meldt in de uitspraak dat de fabrikant Mercedes-Benz eigen testresultaten ter beschikking heeft gesteld van de motoren waaruit blijkt dat de NOx-uitstoot ruim binnen de 400 of 460mg-limiet blijft en de PM- of fijnstofuitstoot ruim beneden de grens van 10mg/kWh blijft.

De Euro 6-normen voor NOx en fijnstof zijn respectievelijk 2.000 en 20 mg/kWh. De verbetering van NOx van Euro 5 naar Euro 6 is 80 procent (van 2000 naar 400 mg/kWh) en de verbetering voor fijnstof van Euro 5 naar Euro 6 is 50 procent (van 20 naar 10 mg/kWh). Volgens de commissie heeft BRU aannemelijk gemaakt dat de nieuwe Euro 6-bussen voldoen aan de typegoedkeuringstest en dat de emissie van NOx en fijnstof binnen de hiervoor vermelde grenswaarden blijft. “De gewraakte beweringen op de nieuwe bussen zijn voldoende onderbouwd zodat de klacht dient te worden afgewezen”, aldus de Commissie.

Euro VI-norm

BRU heeft in het bestek voorgeschreven dat de nieuwe busssen moeten voldoen aan de Euro VI-norm. Vervoerder Qbuzz heeft in de aanbieding gesteld dat de bussen zelfs gedurende tien jaar aan de Euro VI-uitstootnorm zullen voldoen. BRU zal Qbuzz daaraan houden: de vervoerder is verplicht de uitstoot binnen de strenge limieten te houden. Mocht er later twijfel ontstaan aan de uitstootwaarden, dan kan BRU dit controleren.

In het stadsvervoer van Utrecht reden tot december 2013 193 bussen onder de vlag van de vorige vervoerder. 17 daarvan voldeden aan de Euro V-norm. 117 voldeden aan de veel minder strenge Euro III-norm. Van de overige 59 lpg-bussen uit 1997 is de milieuklasse volgens BRU niet meer te achterhalen. Al deze bussen zijn vervangen door de nieuwe Euro VI-bussen. BRU heeft uitsluitend een vergelijking gemaakt met de Euro V-bussen die werden vervangen. “Voor de omwonenden is het verschil in de praktijk wel degelijk veel groter dan de teksten op de bus vermelden”, aldus BRU. 

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Claims over lagere emissies op stickers Utrechtse bussen terecht | OVPro.nl
Qbuzz, bus, Mercedes Citaro, Euro 6

Claims over lagere emissies op stickers Utrechtse bussen terecht

Het is toegestaan dat Bestuur Regio Utrecht (BRU) met stickers op de bussen meldde dat de bussen 50 procent minder fijnstof en 80 procent minder stikstof uitstoten. De Mercedes Citaro Euro VI-bussen die ingezet worden in de Utrechtse OV-concessie voldoen immers aan de strengere milieu-eisen. Maar BRU had daarbij wél een verwijzing moeten geven naar de website voor een nadere toelichting. En dat is niet gebeurd. Het is daarom niet toegestaan om in de toekomst zonder een verwijzing naar de website op een dergelijke wijze reclame te maken. Dat heeft de Reclame Code Commissie bepaald. Omdat de teksten als tijdelijk waren bedoeld en dus al zijn verwijderd, heeft de uitspraak geen verdere gevolgen.

Een bewoner van Utrecht uitte bij de Reclame Code Commissie zijn twijfels over de claims die in december en januari op een aantal Mercedes Citaro-bussen prijkten. De commissie oordeelt echter dat BRU aannemelijk heeft gemaakt dat de nieuwe Euro 6-norm bussen voldoen aan de typegoedkeuringstest en dat de emissie van NOx en fijnstof binnen de hiervoor vermelde grenswaarden blijft.

Onderzoek

Dat blijkt ook uit de voorlopige onderzoeksresultaten van praktijkproeven die TNO in februari uitvoerde met de nieuwe Euro VI-bussen. Dat wijst uit dat de bussen ook in de praktijk voldoen aan de Euro VI-uitstooteisen voor stikstofoxiden. TNO verwacht eind mei de definitieve resultaten te kunnen publiceren.

De verbeterde uitstoot werd al in december en januari tijdelijk in enkele korte kreten zoals ‘Schone bus: 50 procent minder fijnstof’ en ’80 procent minder stikstof’ op de nieuwe bussen vermeld. Dit werd op basis van de resultaten van eerdere testbankproeven, nog voordat TNO de praktijkproeven uitvoerde, gedaan. Omdat een testbank doorgaans een positiever beeld geeft dan de praktijk had BRU volgens de Commissie op de bussen een verwijzing moeten geven naar de website voor een nadere toelichting.

Uitstoot

De Reclame Code Commissie meldt in de uitspraak dat de fabrikant Mercedes-Benz eigen testresultaten ter beschikking heeft gesteld van de motoren waaruit blijkt dat de NOx-uitstoot ruim binnen de 400 of 460mg-limiet blijft en de PM- of fijnstofuitstoot ruim beneden de grens van 10mg/kWh blijft.

De Euro 6-normen voor NOx en fijnstof zijn respectievelijk 2.000 en 20 mg/kWh. De verbetering van NOx van Euro 5 naar Euro 6 is 80 procent (van 2000 naar 400 mg/kWh) en de verbetering voor fijnstof van Euro 5 naar Euro 6 is 50 procent (van 20 naar 10 mg/kWh). Volgens de commissie heeft BRU aannemelijk gemaakt dat de nieuwe Euro 6-bussen voldoen aan de typegoedkeuringstest en dat de emissie van NOx en fijnstof binnen de hiervoor vermelde grenswaarden blijft. “De gewraakte beweringen op de nieuwe bussen zijn voldoende onderbouwd zodat de klacht dient te worden afgewezen”, aldus de Commissie.

Euro VI-norm

BRU heeft in het bestek voorgeschreven dat de nieuwe busssen moeten voldoen aan de Euro VI-norm. Vervoerder Qbuzz heeft in de aanbieding gesteld dat de bussen zelfs gedurende tien jaar aan de Euro VI-uitstootnorm zullen voldoen. BRU zal Qbuzz daaraan houden: de vervoerder is verplicht de uitstoot binnen de strenge limieten te houden. Mocht er later twijfel ontstaan aan de uitstootwaarden, dan kan BRU dit controleren.

In het stadsvervoer van Utrecht reden tot december 2013 193 bussen onder de vlag van de vorige vervoerder. 17 daarvan voldeden aan de Euro V-norm. 117 voldeden aan de veel minder strenge Euro III-norm. Van de overige 59 lpg-bussen uit 1997 is de milieuklasse volgens BRU niet meer te achterhalen. Al deze bussen zijn vervangen door de nieuwe Euro VI-bussen. BRU heeft uitsluitend een vergelijking gemaakt met de Euro V-bussen die werden vervangen. “Voor de omwonenden is het verschil in de praktijk wel degelijk veel groter dan de teksten op de bus vermelden”, aldus BRU. 

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.