Bus Connexxion

Definitieve gunning busvervoer Zeeland naar Connexxion

Bus Connexxion

De nieuwe busconcessie Zeeland is definitief gegund aan Connexxion. Dat betekent dat Syntus haar bezwaar nu dan echt kan indienen. Syntus diende eerder al een bezwaar in bij de provincie en een verzoek tot voorlopige voorziening bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Die was echter van mening dat Syntus geen bezwaar bij de provincie kan maken of een verzoek tot voorlopige voorziening kan indienen tegen een voorgenomen gunning. Door de definitieve gunning kan nu deze juridische procedure nu dan echt opgestart worden.

De definitieve gunning betekent dat Connexxion de komende tien jaar in heel Zeeland het busvervoer mag verzorgen. De nieuwe concessieperiode begint op 14 december 2014.

Busconcessie

Door het ingediende bezwaar van Syntus is het echter onzeker of Connexxion de vereiste voorbereidingen voor de nieuwe busconcessie op tijd kan afronden. Om de continuïteit van het busvervoer te waarborgen, heeft de provincie aan de huidige vervoerders gevraagd om alvast met voorstellen te komen voor de invulling van mogelijke overbruggingsconcessies. In dat geval rijden Connexxion en Veolia Transport nog een bepaalde periode door, mogelijk met aangepaste dienstregeling.

De Provincie Zeeland is opdrachtgever van het openbaar vervoer over de weg binnen de provincie. Om hier invulling aan te geven, verleent de provincie concessie aan een busvervoerder. Deze busvervoerder geeft vervolgens invulling aan de uitvoering van het busvervoer.

Connexxion en Veolia

Connexxion is op dit moment de huidige vervoerder in Noord- en Midden-Zeeland. Veolia verzorgt het busvervoer in Zeeuws-Vlaanderen. Naast Syntus schreef ook Arriva in op de busconcessie. Bij de gunning gaf gedeputeerde George van Heukelom van de provincie Zeeland aan dat Connexxion zich heeft onderscheiden ten opzichte van de andere vervoerders met de manier waarop zij de scholieren op dit moment al vervoert.

Connexxion krijgt in de nieuwe busconcessie zowel de ontwikkelfunctie als de opbrengstverantwoordelijkheid. De huidige vervoerders hebben nu niet deze verantwoordelijkheden. Connexxion gaat tijdens de concessie onderzoek doen naar de marktvraag, het lijnennet verder uitwerken en zal voorstellen voor de dienstregeling. Ook zal de vervoerder de financiële risico’s dragen.

Exploitatiebijdrage

Om de totale kosten te dekken, krijgt de vervoerder naast de opbrengsten uit de kaartverkoop een exploitatiebijdrage van de provincie. Deze is niet meer afhankelijk van de fluctuaties in de opbrengsten, maar heeft een vaste omvang bij gelijkblijvend vervoersaanbod.

Het openbaar vervoer in Zeeland wordt in de toekomst opgebouwd uit een aantal onderdelen: kernnet, spitsnet, scholierennet en toeristennet. Daarnaast moet het flexnet een mobiliteitsgarantie bieden aan reizigers waar het vaste net komt te vervallen. Connexxion krijgt de ruimte om het voorgeschreven kernnet uit te breiden met extra kernnetlijnen.

Lees ook:

‘Innovatie in Zeeland door verfijning van scholierenvervoer’

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Definitieve gunning busvervoer Zeeland naar Connexxion | OVPro.nl
Bus Connexxion

Definitieve gunning busvervoer Zeeland naar Connexxion

De nieuwe busconcessie Zeeland is definitief gegund aan Connexxion. Dat betekent dat Syntus haar bezwaar nu dan echt kan indienen. Syntus diende eerder al een bezwaar in bij de provincie en een verzoek tot voorlopige voorziening bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Die was echter van mening dat Syntus geen bezwaar bij de provincie kan maken of een verzoek tot voorlopige voorziening kan indienen tegen een voorgenomen gunning. Door de definitieve gunning kan nu deze juridische procedure nu dan echt opgestart worden.

De definitieve gunning betekent dat Connexxion de komende tien jaar in heel Zeeland het busvervoer mag verzorgen. De nieuwe concessieperiode begint op 14 december 2014.

Busconcessie

Door het ingediende bezwaar van Syntus is het echter onzeker of Connexxion de vereiste voorbereidingen voor de nieuwe busconcessie op tijd kan afronden. Om de continuïteit van het busvervoer te waarborgen, heeft de provincie aan de huidige vervoerders gevraagd om alvast met voorstellen te komen voor de invulling van mogelijke overbruggingsconcessies. In dat geval rijden Connexxion en Veolia Transport nog een bepaalde periode door, mogelijk met aangepaste dienstregeling.

De Provincie Zeeland is opdrachtgever van het openbaar vervoer over de weg binnen de provincie. Om hier invulling aan te geven, verleent de provincie concessie aan een busvervoerder. Deze busvervoerder geeft vervolgens invulling aan de uitvoering van het busvervoer.

Connexxion en Veolia

Connexxion is op dit moment de huidige vervoerder in Noord- en Midden-Zeeland. Veolia verzorgt het busvervoer in Zeeuws-Vlaanderen. Naast Syntus schreef ook Arriva in op de busconcessie. Bij de gunning gaf gedeputeerde George van Heukelom van de provincie Zeeland aan dat Connexxion zich heeft onderscheiden ten opzichte van de andere vervoerders met de manier waarop zij de scholieren op dit moment al vervoert.

Connexxion krijgt in de nieuwe busconcessie zowel de ontwikkelfunctie als de opbrengstverantwoordelijkheid. De huidige vervoerders hebben nu niet deze verantwoordelijkheden. Connexxion gaat tijdens de concessie onderzoek doen naar de marktvraag, het lijnennet verder uitwerken en zal voorstellen voor de dienstregeling. Ook zal de vervoerder de financiële risico’s dragen.

Exploitatiebijdrage

Om de totale kosten te dekken, krijgt de vervoerder naast de opbrengsten uit de kaartverkoop een exploitatiebijdrage van de provincie. Deze is niet meer afhankelijk van de fluctuaties in de opbrengsten, maar heeft een vaste omvang bij gelijkblijvend vervoersaanbod.

Het openbaar vervoer in Zeeland wordt in de toekomst opgebouwd uit een aantal onderdelen: kernnet, spitsnet, scholierennet en toeristennet. Daarnaast moet het flexnet een mobiliteitsgarantie bieden aan reizigers waar het vaste net komt te vervallen. Connexxion krijgt de ruimte om het voorgeschreven kernnet uit te breiden met extra kernnetlijnen.

Lees ook:

‘Innovatie in Zeeland door verfijning van scholierenvervoer’

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.