VN Klimaattop

KNV: slagen klimaattop belangrijk voor toekomst OV

VN Klimaattop

Het slagen van de VN klimaattop, die tot en met vrijdag in de Peruaanse hoofdstad Lima plaatsvindt, is belangrijk voor de toekomst van het openbaar vervoer. Dat zegt belangenorganisatie KNV. Vanwege de lage olieprijzen dreigt een ongewenste groei in CO2-uitstoot te ontstaan. Het is de bedoeling dat de diverse landen tijdens de top overeenstemming bereiken over een nieuw verdrag om verdere opwarming van de aarde te voorkomen.

“Het openbaar vervoer heeft een belangrijke rol in het leveren van duurzame mobiliteit in stedelijk gebied en op het platteland”, aldus KNV. Dat bleek ook tijdens het KNV Pulchri-debat op 3 december. Daar werd geconcludeerd dat de ontwikkeling van mobiliteit door twee factoren wordt gedreven: individualisering van het reizigersgedrag en de toenemende prikkel om duurzamer te reizen.

Uitstoot

Tijdens de klimaattop moet er een klap worden gegeven op het emissiehandelssysteem (Emissions Trading Scheme, ETS). Het hoofddoel van ETS is het beperken van de uitstoot van broeikasgassen tegen de laagste kosten. Nederland pleit ervoor dat het Europese emissiehandelssysteem (Emissions Trading Scheme, ETS) moet worden versterkt en een effectievere investeringsprikkel moet geven, zo meldde staatssecretaris Mansveld eerder aan de Tweede Kamer.

Om in de Europese gemeenschap op kosteneffectieve wijze broeikasgasreducties te realiseren, is in 2005 gestart met het ETS. “Voor dit systeem is destijds gekozen omdat hiermee CO2-reductie voor een vastgestelde periode is verzekerd, er een prijs voor CO2 tot stand komt en er een gelijk speelveld tussen bedrijven binnen de EU is. Daarbij biedt het ETS aan bedrijven flexibiliteit om zelf reducties te realiseren of emissierechten te kopen”, zo schrijft Mansveld in haar brief.

Emissiehandel

Het hoofddoel van emissiehandel is het beperken van de uitstoot van broeikasgassen tegen de laagste kosten. “Dit wordt bereikt door binnen een vast emissieplafond emissierechten te verhandelen, waarmee bedrijven de vrijheid hebben zelf te bepalen op welke wijze zij hun verplichting tot emissiereductie invullen. Door de jaarlijkse aanscherping van het emissieplafond is er een continue prikkel om emissies te verminderen”, legt de bewindsvrouw uit.

Mansveld kan zelf niet bij de klimaattop aanwezig zijn vanwege persoonlijke omstandigheden. Wel zijn er andere vertegenwoordigers vanuit Nederland bij de top aanwezig.

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

KNV: slagen klimaattop belangrijk voor toekomst OV | OVPro.nl
VN Klimaattop

KNV: slagen klimaattop belangrijk voor toekomst OV

Het slagen van de VN klimaattop, die tot en met vrijdag in de Peruaanse hoofdstad Lima plaatsvindt, is belangrijk voor de toekomst van het openbaar vervoer. Dat zegt belangenorganisatie KNV. Vanwege de lage olieprijzen dreigt een ongewenste groei in CO2-uitstoot te ontstaan. Het is de bedoeling dat de diverse landen tijdens de top overeenstemming bereiken over een nieuw verdrag om verdere opwarming van de aarde te voorkomen.

“Het openbaar vervoer heeft een belangrijke rol in het leveren van duurzame mobiliteit in stedelijk gebied en op het platteland”, aldus KNV. Dat bleek ook tijdens het KNV Pulchri-debat op 3 december. Daar werd geconcludeerd dat de ontwikkeling van mobiliteit door twee factoren wordt gedreven: individualisering van het reizigersgedrag en de toenemende prikkel om duurzamer te reizen.

Uitstoot

Tijdens de klimaattop moet er een klap worden gegeven op het emissiehandelssysteem (Emissions Trading Scheme, ETS). Het hoofddoel van ETS is het beperken van de uitstoot van broeikasgassen tegen de laagste kosten. Nederland pleit ervoor dat het Europese emissiehandelssysteem (Emissions Trading Scheme, ETS) moet worden versterkt en een effectievere investeringsprikkel moet geven, zo meldde staatssecretaris Mansveld eerder aan de Tweede Kamer.

Om in de Europese gemeenschap op kosteneffectieve wijze broeikasgasreducties te realiseren, is in 2005 gestart met het ETS. “Voor dit systeem is destijds gekozen omdat hiermee CO2-reductie voor een vastgestelde periode is verzekerd, er een prijs voor CO2 tot stand komt en er een gelijk speelveld tussen bedrijven binnen de EU is. Daarbij biedt het ETS aan bedrijven flexibiliteit om zelf reducties te realiseren of emissierechten te kopen”, zo schrijft Mansveld in haar brief.

Emissiehandel

Het hoofddoel van emissiehandel is het beperken van de uitstoot van broeikasgassen tegen de laagste kosten. “Dit wordt bereikt door binnen een vast emissieplafond emissierechten te verhandelen, waarmee bedrijven de vrijheid hebben zelf te bepalen op welke wijze zij hun verplichting tot emissiereductie invullen. Door de jaarlijkse aanscherping van het emissieplafond is er een continue prikkel om emissies te verminderen”, legt de bewindsvrouw uit.

Mansveld kan zelf niet bij de klimaattop aanwezig zijn vanwege persoonlijke omstandigheden. Wel zijn er andere vertegenwoordigers vanuit Nederland bij de top aanwezig.

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.