Bussen, concessie, Brabant

Provincie Noord-Brabant koploper met schoner OV

De provincie Noord-Brabant heeft afgelopen jaar de grootste slag gemaakt wat betreft het milieuvriendelijker maken van het busvervoer. In twee concessiegebieden rijden nu voornamelijk bussen die zich houden aan de relatief schone Euro VI-norm voor diesel. Dat is de grootste ‘vergroening’ die dit jaar heeft plaatsgevonden in het Nederlandse bus-OV, aldus kennisplatform CROW.

In het concessiegebied West-Brabant rijden sinds de gunning van de concessie aan Arriva alle 165 bussen op het relatief schone Euro VI-diesel. In Oost-Brabant, waar Arriva al eerder de concessie binnen haalde, rijden 114 Euro VI-dieselbussen naast drie elektrische bussen. De overige bussen in dit concessiegebied rijden op het oudere Euro V of houden zich aan de EEV-norm, een vrijwillige norm van de voertuigindustrie. In Eindhoven en omgeving vallen de meeste bussen in deze laatste categorie.

Duurzaam busvervoer

Ook Utrecht-stad is schoon: daar rijden 156 bussen op Euro VI-diesel en 142 die voldoen aan de EEV-norm. In Utrecht rijden daarnaast drie elektrische bussen. Verder zijn er 27 nieuwe Euro VI-bussen in Groningen en Drenthe, 22 in Amsterdam en twaalf in de regio Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV-gebied).

Hoewel busbouwers zich opmaken voor grootschalige elektrificatie, is daar dit jaar bij de vervoerders nog weinig van te merken. Het aantal elektrische bussen in Nederland is niet toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het merendeel rijdt in concessiegebied Arnhem-Nijmegen: 39 stuks. Dit zijn vooral de bekende trolleybussen. De meest vervuilende bussen rijden in het DAV-gebied en Noord-Holland Noord. Het grootste aantal rijdt daar nog op Euro III.

Onderzoek

De resultaten van het onderzoek zijn terug te lezen in de publicatie ‘Milieuprestatie OV-bussen 2015’ van kennisplatform CROW. Per concessiegebied staat aangegeven hoeveel bussen er rijden en aan welke norm ze voldoen. De gegevens zijn afkomstig van provincies en OV-autoriteiten.

In het voorjaar van 2015 reden er in Nederland 4.946 bussen, 15 minder dan in 2014. de meeste van die voertuigen voldoen aan de EEV-norm, al schuift dit steeds meer op naar het schonere Euro VI: het aandeel EEV daalde met 6 procent naar 3.470 voertuigen, terwijl dat van Euro VI steeg van 5 naar 12 procent (603 bussen). Nog maar 233 bussen houden de verouderde norm Euro III aan: 5 procent van de totale vloot.

Minder fijnstof

Andere feitjes: er rijden minder voertuigen in Groningen en Drenthe (-20), IJsselmond (-12), Waterland (-38), Hoeksche Waard (-18), DAV-gebied (-20) en Zeeland (-12). Er zijn juist méér bussen ingezet in Twente (+16), Veluwe (+11), Arnhem en Nijmegen (+24), Amsterdam (+16), Amstelland Meerlanden (+33) en Noord-Brabant (+26).

In 2020 moeten in Nederland 500 elektrische bussen rijden en 100 waterstofbussen. Vanaf 1 januari 2014 moeten alle nieuw verkochte bussen in elk geval voldoen aan de Euro VI-norm zoals voorgeschreven door de EU. In vergelijking met voorganger Euro V levert dat tot eenderde minder fijnstof op en een kwart minder stikstofoxides. Bijkomende verplichting is dat een analysesysteem de uitlaatgassen permanent moet monitoren om te garanderen dat de emissienorm zeker 700.000 kilometer niet wordt overschreden.

Bekijk het document op de website van kennisplatform CROW.

Martijn van Best

Auteur: Steven Don

1 reactie op “Provincie Noord-Brabant koploper met schoner OV”

Paul Lamote|30.06.15|14:31

Heel duurzaam, vooral als je jaar op jaar het busvervoer steeds weer verder inkrimpt zoals in Brabant.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Provincie Noord-Brabant koploper met schoner OV | OVPro.nl
Bussen, concessie, Brabant

Provincie Noord-Brabant koploper met schoner OV

De provincie Noord-Brabant heeft afgelopen jaar de grootste slag gemaakt wat betreft het milieuvriendelijker maken van het busvervoer. In twee concessiegebieden rijden nu voornamelijk bussen die zich houden aan de relatief schone Euro VI-norm voor diesel. Dat is de grootste ‘vergroening’ die dit jaar heeft plaatsgevonden in het Nederlandse bus-OV, aldus kennisplatform CROW.

In het concessiegebied West-Brabant rijden sinds de gunning van de concessie aan Arriva alle 165 bussen op het relatief schone Euro VI-diesel. In Oost-Brabant, waar Arriva al eerder de concessie binnen haalde, rijden 114 Euro VI-dieselbussen naast drie elektrische bussen. De overige bussen in dit concessiegebied rijden op het oudere Euro V of houden zich aan de EEV-norm, een vrijwillige norm van de voertuigindustrie. In Eindhoven en omgeving vallen de meeste bussen in deze laatste categorie.

Duurzaam busvervoer

Ook Utrecht-stad is schoon: daar rijden 156 bussen op Euro VI-diesel en 142 die voldoen aan de EEV-norm. In Utrecht rijden daarnaast drie elektrische bussen. Verder zijn er 27 nieuwe Euro VI-bussen in Groningen en Drenthe, 22 in Amsterdam en twaalf in de regio Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV-gebied).

Hoewel busbouwers zich opmaken voor grootschalige elektrificatie, is daar dit jaar bij de vervoerders nog weinig van te merken. Het aantal elektrische bussen in Nederland is niet toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het merendeel rijdt in concessiegebied Arnhem-Nijmegen: 39 stuks. Dit zijn vooral de bekende trolleybussen. De meest vervuilende bussen rijden in het DAV-gebied en Noord-Holland Noord. Het grootste aantal rijdt daar nog op Euro III.

Onderzoek

De resultaten van het onderzoek zijn terug te lezen in de publicatie ‘Milieuprestatie OV-bussen 2015’ van kennisplatform CROW. Per concessiegebied staat aangegeven hoeveel bussen er rijden en aan welke norm ze voldoen. De gegevens zijn afkomstig van provincies en OV-autoriteiten.

In het voorjaar van 2015 reden er in Nederland 4.946 bussen, 15 minder dan in 2014. de meeste van die voertuigen voldoen aan de EEV-norm, al schuift dit steeds meer op naar het schonere Euro VI: het aandeel EEV daalde met 6 procent naar 3.470 voertuigen, terwijl dat van Euro VI steeg van 5 naar 12 procent (603 bussen). Nog maar 233 bussen houden de verouderde norm Euro III aan: 5 procent van de totale vloot.

Minder fijnstof

Andere feitjes: er rijden minder voertuigen in Groningen en Drenthe (-20), IJsselmond (-12), Waterland (-38), Hoeksche Waard (-18), DAV-gebied (-20) en Zeeland (-12). Er zijn juist méér bussen ingezet in Twente (+16), Veluwe (+11), Arnhem en Nijmegen (+24), Amsterdam (+16), Amstelland Meerlanden (+33) en Noord-Brabant (+26).

In 2020 moeten in Nederland 500 elektrische bussen rijden en 100 waterstofbussen. Vanaf 1 januari 2014 moeten alle nieuw verkochte bussen in elk geval voldoen aan de Euro VI-norm zoals voorgeschreven door de EU. In vergelijking met voorganger Euro V levert dat tot eenderde minder fijnstof op en een kwart minder stikstofoxides. Bijkomende verplichting is dat een analysesysteem de uitlaatgassen permanent moet monitoren om te garanderen dat de emissienorm zeker 700.000 kilometer niet wordt overschreden.

Bekijk het document op de website van kennisplatform CROW.

Martijn van Best

Auteur: Steven Don

1 reactie op “Provincie Noord-Brabant koploper met schoner OV”

Paul Lamote|30.06.15|14:31

Heel duurzaam, vooral als je jaar op jaar het busvervoer steeds weer verder inkrimpt zoals in Brabant.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.