Qbuzz, bus, Groningen

Qbuzz krijgt toch verlenging busconcessie Groningen Drenthe

Qbuzz verzorgt het busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe tot december 2019. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft bepaald dat het besluit tot een extra onderhandse verlenging van de busconcessie juridisch geen bezwaar oplevert. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

De uitspraak is een tegenvaller voor vervoersbedrijf Arriva, Veolia en Connexxion. Zij hadden tegen de verlengingen beroep aangetekend. Het dagelijks bestuur van het OV-bureau zegt verheugd over de uitspraak van het CBB.

Verlenging

De oorspronkelijke, aan Qbuzz verleende, concessie gold voor de periode van 13 december 2009 tot medio december 2015, met de mogelijkheid van verlenging met maximaal 24 maanden. Het OV-bureau heeft in december 2012 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt met een verlenging tot december 2017.

Vervolgens is echter de concessie veranderd. Het OV-bureau wilde een verlenging van twee keer 24 maanden moggelijk maken. Vervolgens werd de concessie daarmee tot medio december 2019 verlengd. Tegen het zere been van de vervoerders, maar dus nu toegestaan door het college.

Wijziging concessie

Volgens het College is de wijziging van de looptijd geen wezenlijke wijziging van de oorspronkelijke concessie (dat is niet toegestaan). “Van een wezenlijke wijziging in die zin dat zij het economische evenwicht van de concessie wijzigt in het voordeel van Qbuzz op een wijze die door de voorwaarden van de oorspronkelijke concessie niet was bedoeld, is hier niet gebleken”, aldus het College. 

“De verlenging biedt kansen om een stabiele uitvoeringsbasis van het busvervoer te kunnen hebben in tijden van grote infraprojecten in het gebied”, meldt het OV-bureau. “Ook geeft een verlenging van de concessie mogelijkheden om op korte termijn samen met Qbuzz forse stappen te zetten richting van verdere kwaliteitsgroei en verduurzaming van het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe.”

Elektrische bussen

Zo worden 50 huidige euro-5 bussen vervangen door zuiniger en schonere euro-6 bussen, worden twee volledig elektrische bussen in de stad Groningen ingezet en levert Qbuzz een bijdrage aan de invoering van waterstofbussen.

De afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure voor het geval de rechter het verlengingsbesluit had vernietigd. Het Programma van Eisen (PvE) dat hiervoor al is opgesteld en getoetst bij colleges, Raad en Staten en consumentenplatforms blijft beschikbaar als onderlegger voor de volgende aanbesteding die op 8 december 2019 ingaat.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.