Sharon Dijksma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu, IenM, KNV

Staatssecretaris Dijksma tijdens KNV Nieuwjaarsreceptie

VIDEO – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu hield een toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Ze riep de vervoersector op om de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant nog verder te verbeteren. Ook pleitte ze voor een integraal en klantvriendelijk mobiliteitsysteem van ‘deur tot deur’.

Bekijk de toespraak:

Klimaatakkoord

Dijksma benadrukte tijdens de nieuwjaarsreceptie van werkgeversorganisatie KNV dat het klimaatakkoord een kantelpunt betekent voor de ontwikkeling van mobiliteit. Dijksma maakte volstrekt duidelijk dat ze samen met de sector snel werk wil maken van de milieudoelstellingen.

De staatssecretaris riep de mobiliteitssector verder op om de onderlinge samenwerking op te zoeken om tot een efficiënt en klantvriendelijk systeem van deur-tot-deur-vervoer te komen: “Laat de eigen belangen van de korte termijn wijken voor het grote gezamenlijke belang van de lange termijn.”

Duurzaam vervoer

“We hebben een hele goeie stap gezet naar een groenere spoorsector met de CO2-visie die in november vorig jaar kwam. We zetten heel hard in op een volledig CO2-neutrale voetafdruk van de spoorsector. In 2018 zal de NS voor 100 procent windenergie inkopen. Het is heel goed dat de actieagenda met de andere stappen die de andere aangesloten partijen gaan nemen er ook komt. Ik wil alle spoorpartijen op roepen om zich ook aan te sluiten.”

Dijksma onderkende de milieuvriendelijkheid van de bij KNV aangesloten branches en prees in het bijzonder de touringcar voor diens groene prestaties. “Touringcars zijn van groot belang voor het toerisme, de economie én het milieu. Eén touringcar bespaart de uitstoot van 30 personenauto’s.” Om de doelstellingen van het klimaatakkoord waar te maken, zouden groene vervoerswijzen volgens Dijksma een nadrukkelijker rol in de mobiliteit moeten vervullen.

Innovatie

De staatssecretaris toonde met haar speech een grote gedrevenheid om snel resultaten te boeken in de relatief korte tijd die zij in haar huidige functie nog tot haar beschikking heeft. Ze hanteert daarbij volgens KNV een vooruitstrevende visie ten aanzien van het openbaar vervoer, waarbinnen een bijzondere rol weggelegd is voor het taxivervoer.

“We moeten alle verschillende onderdelen als één geheel zien, als één keten, van deur-tot-deur. Juist het taxivervoer – niet alleen het straattaxivervoer, maar ook het contractvervoer – is bij uitstek geschikt om flexibel in te spelen op de vervoersvraag van de reiziger.” Door taxiondernemers wordt al volop gebruik gemaakt van digitale middelen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, zo signaleert de staatssecretaris. Maar ze drukte de ondernemers op het hart om de ruimte die hen door de huidige innovatie-stimulerende regelgeving wordt geboden, ook daadwerkelijk op te eisen.

Slimme koppelingen

Waar 2015 vooral in het teken stond van lastige dossiers, is duidelijk dat de mobiliteitswereld zich onder Dijksma’s leiderschap op moet maken voor een sectoroverschrijdende en vooral duurzame koers. KNV is blij met deze slagvaardigheid. Ook de werkgeversorganisatie wil haast maken.

Het nastreven van meer samenwerking bleef Dijksma’s voornaamste boodschap aan de aanwezige vervoersexperts. Alleen door een slimme koppeling van de verschillende vervoersvormen, kunnen de grote uitdagingen van de toekomst het hoofd geboden worden. Dijksma, die de KNV genodigden herhaaldelijk uitnodigde om op korte termijn input te leveren vanuit de branche, besloot haar toespraak met een gepassioneerde oproep aan de mobiliteitsvertegenwoordigers: “Laten we samen gaan bouwen aan het beste, meest innovatieve en duurzaamste vervoersnetwerk dat maar denkbaar is.”

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.