elektrische bus, BusTech

Alle nieuwe OV-bussen Nederland in 2025 volledig uitstootvrij

elektrische bus, BusTech

Over uiterlijk negen jaar rijden alle nieuwe OV-bussen in Nederland op een groene brandstof en dus zonder schadelijke uitlaatgassen. Tevens wordt dan alle energie waarop de bussen gaan rijden opgewekt uit zonnepanelen of windmolens uit de regio. Die afspraak hebben staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu en alle vervoerspartijen in Nederland vrijdag gemaakt door hun handtekening te zetten onder een overeenkomst waarin beschreven is om snel emissievrij busvervoer in te zetten in Nederland.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de metropoolregio’s ondertekenden de deal en beloofden voortaan in ieder geval bij het uitschrijven van busconcessies te eisen dat alle nieuwe bussen over negen jaar uitstootvrij zijn. Dijksma zei dat Noord-Brabant en Limburg nu al aantonen dat uitstootvrije bussen een slimme investering zijn, zowel voor het milieu als voor de economie. Bovendien moet 2025 een haalbare grens zijn, want zowel in Brabant als in Limburg worden alle nieuwe bussen al eerder zero emissie.

Energie

“Door de inzet van uitstootvrije bussen krijgen we schonere steden en ook worden minder broeikasgassen uitgestoten die slecht zijn voor het klimaat”, aldus de staatssecretaris. Deze afspraken tussen de staatssecretaris en de regio’s zijn vastgelegd tijdens de transport- en milieutop die plaatsvindt in Amsterdam. Op die top zijn de Europese milieuministers aanwezig. “Het geeft een flinke impuls aan de positie die we als Nederland willen innemen in het verduurzamen van ons stads- en streekvervoer”, zo zei Dijksma.

Bovendien denkt de staatssecretaris dat Nederlandse bedrijven die zich richten op verduurzaming, de vruchten kunnen plukken van deze overeenkomst. VDL en Ebusco zijn nu al belangrijke producenten van elektrische bussen en de Chinese busfabrikant BYD heeft ook een vestiging in Nederland. Dijksma: “Nederlandse bedrijven die technieken ontwikkelen en bussen produceren, profiteren van deze aanpak.”

Inspiratie

Dijksma zei in een speech dat ze hoopt dat haar boodschap als inspiratie werkt voor andere Europese lidstaten. “De zero emissie strategie voor het openbaar busvervoer werkt. Niet alleen op papier, maar veel belangrijker: in de praktijk.” Ook vond ze het bijzonder dat niet alleen de opdrachtgevende overheden hun handtekening onder deze overeenkomst plaatsten, maar ook alle openbaar vervoerbedrijven die in Nederland opereren en de fabrikanten van de bussen en hun toeleveranciers.

Ze zei dat deelname van alle partijen belangrijk was voor het succes van de strategie. “Ik benadruk hier dan ook graag dat deze strategie alleen kan slagen als alle stakeholders mee doen en deze strategie willen ondersteunen”, aldus Dijksma. “Alleen op die wijze kan de totale omslag worden bereikt. En wordt de prijs van zero emissiebusvervoer zodanig dat duurzaam niet langer duurder is of zelfs goedkoper wordt dan rijden op fossiel.” Daarvoor moeten alle partijen – ook in de rest van de Europese Unie – samen optrekken.

Green Deal

Al in 2012 sloot minister Schultz van Infrastructuur en milieu de zogenaamde ‘green deal’, waarin ze ook al aangaf dat alle bussen in 2025 uitstootvrij moesten zijn. Hierbij werkten vijf regionale overheden samen met de betrokkenen rond zero emissie busvoer en ondertekenden de deal.

Er ligt nog flink wat werk voor de Nederlandse vervoerders en de provincies om in 2025 de gehele busvloot te laten bestaan uit groene bussen. Op het moment rijden er volgens kennisplatform CROW bijna 5000 bussen in Nederland. Daarvan rijden er slechts 52 elektrisch en dat is inclusief de 39 trolleybussen die in en rondom Arnhem rijden. Dit betekent dat nog steeds 99 procent van alle bussen in Nederland op diesel of gas rijdt.

Brandstof

Er rijden nu slechts 13 bussen in Nederland elektrisch. Zes daarvan rijden op Schiermonnikoog, drie in Utrecht, drie in Oost-Brabant en één in Limburg. Het kennisplatform onderzocht verder dat het busvervoer in 2015 het minst schoon was in de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden in Zuid-Holland en in de provincie Noord-Holland, in de concessies Noord-Holland Noord, Vlieland en Terschelling. Hier rijden nog de meeste Euro-3 bussen.

Dit zijn wel concessies die bijna aflopen. De nieuwe concessie in Noord-Holland Noord gaat in jullie 2018 in. De provincie gaf onlangs aan dat minimaal de helft van alle bussen in 2025 uitstootvrij moest rijden. De nieuwe concessie op de Waddeneilanden gaat eind dit jaar in. De nieuwe vervoerder Arriva heeft al toegezegd op alle eilanden met volledig elektrische bussen te willen rijden. Sowieso verwacht CROW dat er veel meer elektrische bussen komen. Voor 2020 lopen 22 OV-concessies af en daarbij gaat het om 2559 bussen. Het merendeel hiervan wordt hoogstwaarschijnlijk na de nieuwe aanbesteding vervangen.

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Alle nieuwe OV-bussen Nederland in 2025 volledig uitstootvrij”

Arnaud van der Sluis|15.04.16|11:27

Top, na 7 jaar gezamenlijke inspanning van overheid en marktpartijen waar wij als IPT er 1 van mogen zijn met draadloos oplaadbare technologie we in Nederland definitief de weg van zero emissie zijn ingeslagen. Now way back. Hiermee nemen we verantwoordelijkheid dat burgers niet meer CO2, NOx en fijnstof hoeven in te ademen van een ov bus. Nu gezamenlijk breed opschalen in Nederland en zo snel mogelijk zoveel mogelijk reizigers vervoeren. Samenwerken en gunnen! http://www.proov.com is er klaar voor!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.