Arriva bus, Breda

Meer bussen uitgevallen sinds komst Arriva in Brabant

Bus van Arriva in Breda

Het aantal uitgevallen ritten in de concessies West- en Oost-Brabant is flink gestegen sinds vervoerder Arriva het busvervoer in 2015 heeft overgenomen van Veolia. Ook het aantal klachten over het busvervoer van de nieuwe vervoerder is fors toegenomen, met ruim twintig procent. Volgens de provincie en de vervoerder komt dit met name door de aanpassingen in de dienstregeling, een onderschatting van het aantal nieuwe studenten in september 2015 en veel werkzaamheden aan de weg. 

In 2014 was het aantal klachten zowel in Oost- als in West-Brabant juist gedaald naar 0,10 procent in Oost-Brabant en naar 0,05 procent in West-Brabant. Maar in het eerste jaar dat Arriva de concessie heeft mogen verzorgen steeg het aantal uitgevallen ritten in in beide concessies weer fors, met 0,05 procent in West-Brabant en zelfs 0,10 procent in Oost-Brabant. Dit is in Oost-Brabant bijna een verdubbeling. Het aantal ritten dat uitvalt in Zuidoost-Brabant – waar Connexxion-dochter Hermes het vervoer verzorgt – blijft al 4 jaar relatief stabiel, tussen de 0,11 en 0,14 procent.

Klachten

Behalve meer rituitval, is er ook een flinke toename te merken van het aantal klachten. Zowel in Oost- als West-Brabant ontving Arriva 1500 extra klachten. Dat is een verhoging van ruim 20 procent. Volgens de provincie Noord-Brabant vond er een stijging van het aantal klachten plaats vanaf december 2014 – toen de concessie overging naar Arriva. Er is vooral geklaagd over rituitval, een slechte punctualiteit, de houding van de chauffeur en een gebrek aan zitplaatsen. Arriva ontving vooral veel klachten over het gebrek aan zitplaats in september vorig jaar. Arriva zette toen te weinig bussen in voor het hoge aantal nieuwe studenten en scholieren.

Klachten, Brabant, Arriva, Veolia (bron: provincie Noord-Brabant)

Het klachtenniveau over het vervoer in Zuidoost-Brabant is juist weer gedaald in vergelijking met 2014. Destijds was er sprake van een stijging van 10 procent, maar in het afgelopen jaar daalde het aantal klachten weer naar het niveau van 2013. Overigens werd hier nauwelijks geklaagd over het aantal zitplaatsen. Wel klaagden de reizigers ook bij Hermes het meeste over punctualiteit, rituitval en een slechte houding van de chauffeur.

Oorzaken

Vervoerder Arriva verklaart de hoge hoeveelheid uitgevallen ritten in 2015 door de nieuwe dienstregeling. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat er in West-Brabant voor is gekozen om nog geen grote wijzigingen door te voeren in de dienstregeling in 2014. Een tweede verklaring is de nieuwe dienstregeling in Oost-Brabant, waarbij de ‘omlopen’ van bussen aan elkaar zijn gekoppeld, waardoor er een domino-effect kan ontstaan. Een vertraagde bus zorgt ook voor problemen van andere bussen. Tevens zou er in 2015 veel aan de weg zijn gewerkt, wat leidde tot verstoppingen en omleidingen in de regio’s.

Rituitval Brabant, Veolia, Hermes (bron: provincie Noord-Brabant)

Zowel de provincie als Arriva verwachten dat het aantal klachten in 2016 weer afneemt, omdat de meeste reizigers dan gewend zijn aan Arriva als de nieuwe vervoerder. “De meeste klachten zijn ingediend in januari en in september 2015”, aldus de provincie. Destijds zette Arriva extra versterkingsritten in en legde de provincie aan de vervoerder een boete op. Op het gebied van rituitval heeft de vervoerder twee extra bussen ingezet waarmee eventuele vertragingen kunnen worden opgevangen.

Dienstregeling

Ondanks de hogere rituitval en de stijging van het aantal klachten, is het busvervoer wel populairder geworden. In vergelijking met 2012 is het busvervoer in 2015 met 20 procent gestegen. Vooral van de Volans-lijnen – snelle bussen over langere afstanden – en van de stadsbussen in Eindhoven en Breda maakten meer passagiers gebruik.

Wat hierbij echter wel opvalt is dat de gemiddelde bezetting weliswaar in de drie Brabantse concessies is gestegen, maar dat de kostendekkingsgraad daalde in de twee concessies die worden geëxploiteerd door Arriva en dat ook de kosten per reizigerskilometer in deze twee concessiegebieden stegen..

Hogere exploitatiebijdrage

De provincie verklaart dit door een nieuwe manier van aanbesteden, waarbij Arriva nu zelf ‘opbrengstverantwoordelijk’ is. Dit houdt in dat Arriva nu rechtstreeks de reizigersopbrengsten en de Rijksvergoeding voor studenten ontvangt. Deze nieuwe constructie moet ervoor zorgen dat de prikkel voor Arriva hoger wordt om de reizigersopbrengsten te verhogen.

Dit heeft er echter wel voor gezorgd dat de exploitatiekosten voor de vervoerder ook zijn gestegen met ingang van de nieuwe concessie. “De vervoerder heeft dit in haar prijs verdisconteerd, wat zich vertaalt in een hogere exploitatiebijdrage van de provincie Noord-Brabant”, aldus de provincie. Die exploitatiesubsidie is in 2015 met circa 30 procent gestegen, waardoor de kostendekkingsgraad van de provincie voor het OV in West- en Oost-Brabant samen is gedaald van 56 naar 51 procent.

De provincie zet in op een zo hoog mogelijke kostendekkingsgraad, want dit betekent dat het openbaar vervoer de provincie en dus de maatschappij minder kost. De provincie heeft er echter vertrouwen in dat die kostendekkingsgraad de komende jaren zal verbeteren. “In de komende jaren kunnen de vervoerders de kostendekkingsgraad verbeteren door hogere reizigersopbrengsten te genereren”, aldus de provincie.

 Inge Jacobs

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

5 reacties op “Meer bussen uitgevallen sinds komst Arriva in Brabant”

Antoine Berben|02.08.16|14:30

Ik ben benieuwd of de vervoerder nu wel voldoende rekening houdt met het feit dat er nu ook ov-kaarten beschikbaar gesteld gaan worden aan leerlingen van het MBO, me dunkt dat dit verwacht zou mogen worden.

Gerrit van Arendonk|02.08.16|17:12

In Brabant zijn de prijzen voor de kaartjes op de stadsbus veel te hoog.Daarom zitten er in de daluren weinig mensen in de stadsbussen.In steden met een normaal tarief kan men ook chippen,dus det mag de reden niet zijn

Gerrit van Arendonk|02.08.16|17:18

In Breda zijn de stadsdienstregeling en lijnennet niet goed. Ik hoop dus dat dit in december met de nieuwe dienstregeling verbetert.

Gerrit van Arendonk|03.08.16|15:20

Vooral de provincie zou veel moeten doen om het busvervoer in Noord Brabant te verbeteren.Vanuit de praktijk zijn hier genoeg voorbeelden voor gegeven.

Maarten Ridder de|07.08.16|20:00

De inzet van veel inhuur draagt ook bij de klachten, bussen die al jaren geen zeem gezien hebben, chauffeurs die niet gekleed zijn in de voorgeschreven kleding, eten en roken in de bus, gebruik van telefoon(oortjes) enzovoort. Meestal rijden deze inhuur voor een habbekrats en wordt er weinig aan schoonmaak gedaan om de kosten te drukken.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.