Syntus, bus, Amersfoort

Syntus verliest rechtszaak over concessie Haarlem-IJmond

Syntus, bus, Amersfoort

Syntus heeft de rechtszaak verloren die de vervoerder had aangespannen tegen de gunning van de concessie Haarlem-IJmond aan Connexxion verloren. De provincie Noord-Holland gunde de concessie aan vervoerder Connexxion na een loting, nadat beide vervoerders een gelijk aantal punten hadden behaald. Syntus was het op zes punten niet eens met de gunning en startte een rechtszaak tegen de provincie. Hoewel Gedeputeerde Staten erkent dat de beoordeling van de rijtijden en de gekozen berekeningwijze nader moet worden onderbouwd, stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven Syntus op geen één van de zes punten in het gelijk.

Connexxion zegt in een reactie blij te zijn met de uitspraak, na 1,5 jaar te hebben gewacht. De concessie had oorspronkelijk in december vorig jaar in moeten gaan. De nieuwe startdatum is nog niet duidelijk. Woordvoerder Nicky Jansen: “We gaan nu in overleg met de provincie over de implementatie van de concessie. Omdat we 1,5 jaar hebben moeten wachten moeten we kijken of we op sommige punten niet door de tijd zijn ingehaald. Zoals bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen in bustechniek, pinmogelijkheden in de bus enzovoorts. We gaan met de provincie kijken hoe we deze ontwikkelingen in de concessie mee kunnen nemen.”

Syntus vindt het teleurstellend dat de concessie niet aan haar is gegund. “Wij hadden ook de reizigers in deze concessie graag onze dienstverlening geboden.”

Reizigersgroei en klanttevredenheid

Door de beoordelingscommissie is gekeken naar de mate waarin de inschrijvers reizigersgroei en klanttevredenheid konden realiseren. Daarbij moet geïnvesteerd worden in lijnen waar veel reizigers gebruik van zullen maken en die kostendekkend zijn. “Het oordeel dat het aanbod van Syntus niet toekomstvast is, past binnen dit kader”, zo valt in de uitspraak te lezen.

Syntus was van mening dat de provincie de motivering van de gunning later nog heeft aangevuld met nieuwe relevante redenen. Het is niet toegestaan dat na de gunning de motivering nog wordt aangevuld die aan de gunning ten grondslag lag. Het College heeft vastgesteld dat de motivering is aangevuld met ‘nieuwe relevante redenen’ nadat er al was gegund. “Daarmee staat het College voor de vraag of deze aanvulling van de motivering ontoelaatbaar moet worden geacht.”

Vervoerplan

Daarnaast was de vervoerder het niet eens met de manier waarop GS het vervoerplan en het realiteitsgehalte van de rijtijden beoordeelde. GS had de rijtijden door SEO Economische Onderzoek laten beoordelen op basis van KV-6 data, zoals door Syntus is voorgesteld. Op basis van deze rekenmethode stelde GS vast de vervoerder voor de lijnen 73, 80 en R-netlijn 385 een te ruime dienstregeling bood. “Aangezien GS tot deze conclusie is gekomen aan de hand van de door Syntus voorgestane rekenmethode” (…) “heeft GS naar het oordeel van het College in redelijkheid tot de conclusie kunnen komen dat bij de toets aan de minimumeisen, noch bij de beoordeling van het vervoerplan, sprake is geweest van benadeling van Syntus”, aldus het CBb.

Ook was Syntus het niet eens met de beoordeling van het duurzaamheidsplan. Syntus was van mening dat ze meer dan Connexxion bijdraagt aan de vermindering van schadelijke emissies, geluidshinder en andere milieuhinder. “Gelet op de aspecten die GS als positief heeft beoordeeld, is naar het oordeel van het College niet komen vast te staan dat GS aan het Duurzaamheidsplan van Syntus een onbegrijpelijke waarde heeft toegekend.”, aldus het CBb.

Beoordeling

Daarnaast bestreed de vervoerder de beoordeling van de aangeboden capaciteit op de busverbinding Delftplein-Haarlem Station. GS oordeelde dat die onvoldoende was. Volgens Syntus was de geboden capaciteit twintig procent hoger dan die van de concurrent. Het College is het met GS eens dat de R-netlijn Delftplein-Haarlem station ‘niet voor alle reizigers een volwaardig alternatief kan vormen’, aangezien deze lijn slechts bij een beperkt aantal haltes zal stoppen. GS heeft daarom terecht gesteld dat de capaciteit niet voor alle reizigers op het traject beschikbaar komt.

GS heeft volgens Syntus verder ten onrechte aangenomen dat de communicatie naar de reiziger via moeilijk leesbare tabellen plaatsvinden. Het College oordeelt dat GS terecht concludeert dat uit de betreffende tabel ‘niet eenduidig blijkt op welke manier over welke onderwerpen met de reiziger wordt gecommuniceerd’.

Loting

In januari 2015 werd bekend dat de winnaar van de concessie Haarlem-IJmond, met een waarde van 320 miljoen euro, moest worden bepaald door een loting. Connexxion en Syntus kwamen namelijk op hetzelfde aantal punten uit. Bij de loting trok Connexxion aan het langste eind. Die vervoerder kreeg het recht om vanaf december 2015 tien jaar het OV in de regio te verzorgen.

Marieke van Gompel

Bekijk hier de uitspraak.

Lees ook:

BusVision, bannerhttp://www.busvision.nl/

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Syntus verliest rechtszaak over concessie Haarlem-IJmond | OVPro.nl
Syntus, bus, Amersfoort

Syntus verliest rechtszaak over concessie Haarlem-IJmond

Syntus heeft de rechtszaak verloren die de vervoerder had aangespannen tegen de gunning van de concessie Haarlem-IJmond aan Connexxion verloren. De provincie Noord-Holland gunde de concessie aan vervoerder Connexxion na een loting, nadat beide vervoerders een gelijk aantal punten hadden behaald. Syntus was het op zes punten niet eens met de gunning en startte een rechtszaak tegen de provincie. Hoewel Gedeputeerde Staten erkent dat de beoordeling van de rijtijden en de gekozen berekeningwijze nader moet worden onderbouwd, stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven Syntus op geen één van de zes punten in het gelijk.

Connexxion zegt in een reactie blij te zijn met de uitspraak, na 1,5 jaar te hebben gewacht. De concessie had oorspronkelijk in december vorig jaar in moeten gaan. De nieuwe startdatum is nog niet duidelijk. Woordvoerder Nicky Jansen: “We gaan nu in overleg met de provincie over de implementatie van de concessie. Omdat we 1,5 jaar hebben moeten wachten moeten we kijken of we op sommige punten niet door de tijd zijn ingehaald. Zoals bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen in bustechniek, pinmogelijkheden in de bus enzovoorts. We gaan met de provincie kijken hoe we deze ontwikkelingen in de concessie mee kunnen nemen.”

Syntus vindt het teleurstellend dat de concessie niet aan haar is gegund. “Wij hadden ook de reizigers in deze concessie graag onze dienstverlening geboden.”

Reizigersgroei en klanttevredenheid

Door de beoordelingscommissie is gekeken naar de mate waarin de inschrijvers reizigersgroei en klanttevredenheid konden realiseren. Daarbij moet geïnvesteerd worden in lijnen waar veel reizigers gebruik van zullen maken en die kostendekkend zijn. “Het oordeel dat het aanbod van Syntus niet toekomstvast is, past binnen dit kader”, zo valt in de uitspraak te lezen.

Syntus was van mening dat de provincie de motivering van de gunning later nog heeft aangevuld met nieuwe relevante redenen. Het is niet toegestaan dat na de gunning de motivering nog wordt aangevuld die aan de gunning ten grondslag lag. Het College heeft vastgesteld dat de motivering is aangevuld met ‘nieuwe relevante redenen’ nadat er al was gegund. “Daarmee staat het College voor de vraag of deze aanvulling van de motivering ontoelaatbaar moet worden geacht.”

Vervoerplan

Daarnaast was de vervoerder het niet eens met de manier waarop GS het vervoerplan en het realiteitsgehalte van de rijtijden beoordeelde. GS had de rijtijden door SEO Economische Onderzoek laten beoordelen op basis van KV-6 data, zoals door Syntus is voorgesteld. Op basis van deze rekenmethode stelde GS vast de vervoerder voor de lijnen 73, 80 en R-netlijn 385 een te ruime dienstregeling bood. “Aangezien GS tot deze conclusie is gekomen aan de hand van de door Syntus voorgestane rekenmethode” (…) “heeft GS naar het oordeel van het College in redelijkheid tot de conclusie kunnen komen dat bij de toets aan de minimumeisen, noch bij de beoordeling van het vervoerplan, sprake is geweest van benadeling van Syntus”, aldus het CBb.

Ook was Syntus het niet eens met de beoordeling van het duurzaamheidsplan. Syntus was van mening dat ze meer dan Connexxion bijdraagt aan de vermindering van schadelijke emissies, geluidshinder en andere milieuhinder. “Gelet op de aspecten die GS als positief heeft beoordeeld, is naar het oordeel van het College niet komen vast te staan dat GS aan het Duurzaamheidsplan van Syntus een onbegrijpelijke waarde heeft toegekend.”, aldus het CBb.

Beoordeling

Daarnaast bestreed de vervoerder de beoordeling van de aangeboden capaciteit op de busverbinding Delftplein-Haarlem Station. GS oordeelde dat die onvoldoende was. Volgens Syntus was de geboden capaciteit twintig procent hoger dan die van de concurrent. Het College is het met GS eens dat de R-netlijn Delftplein-Haarlem station ‘niet voor alle reizigers een volwaardig alternatief kan vormen’, aangezien deze lijn slechts bij een beperkt aantal haltes zal stoppen. GS heeft daarom terecht gesteld dat de capaciteit niet voor alle reizigers op het traject beschikbaar komt.

GS heeft volgens Syntus verder ten onrechte aangenomen dat de communicatie naar de reiziger via moeilijk leesbare tabellen plaatsvinden. Het College oordeelt dat GS terecht concludeert dat uit de betreffende tabel ‘niet eenduidig blijkt op welke manier over welke onderwerpen met de reiziger wordt gecommuniceerd’.

Loting

In januari 2015 werd bekend dat de winnaar van de concessie Haarlem-IJmond, met een waarde van 320 miljoen euro, moest worden bepaald door een loting. Connexxion en Syntus kwamen namelijk op hetzelfde aantal punten uit. Bij de loting trok Connexxion aan het langste eind. Die vervoerder kreeg het recht om vanaf december 2015 tien jaar het OV in de regio te verzorgen.

Marieke van Gompel

Bekijk hier de uitspraak.

Lees ook:

BusVision, bannerhttp://www.busvision.nl/

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.