Connexxion, bus, Goes, Zeeland

Provincie Zeeland moet extra investeren in buurtbussen

De provincie Zeeland moet de komende jaren extra subsidie geven aan de buurtbussen die deel uitmaken van het openbaar vervoer. Om lege bussen te voorkomen, maken buurtbussen sinds 2015 een belangrijk deel uit van het Zeeuwse OV-netwerk, maar daardoor zijn ook de onkosten voor de vrijwilligers flink toegenomen. Ze lieten weten hierdoor financieel kwetsbaar te zijn.

In 2015 is de nieuwe concessie in Zeeland ingegaan. Het openbaar vervoer moest beter worden afgestemd op de vraag en daarom werden inschrijvers ook gestimuleerd om veel samen met buurtbussen en haltetaxi’s. Er rijden nu 18 buurtbussen in de provincie op plekken waar de vaste lijnen vervallen zijn. Behalve een hogere subsidie gaat de provincie ook nog ruim 1 miljoen investeren in andere knelpunten in het Zeeuwse OV.

Besparingen concessie

De nieuwe concessie in Zeeland werd aan Connexxion gegund en werd gesplitst in een kernnet en een flexnet. Flexnetritten worden gereden in combinatie met het wmo-vervoer, dat door de Zeeuwse gemeenten wordt aanbesteed. De Provincie koopt OV-ritten in bij de Zeeuwse gemeenten en daarvoor worden buurtbussen of haltetaxi’s gebruikt.

De buurtbusverenigingen gaven onlangs echter aan financieel kwetsbaarder te zijn. De bestaande subsidie voor de buurtbus zou niet langer toereikend zijn, omdat de onkosten voor het woon-werkverkeer voor de vrijwilligers in het afgelopen jaar flink zijn toegenomen. Volgens de buurtbusverenigingen loopt het voortbestaan van de buurtbus – en daarmee een belangrijk onderdeel van het OV in Zeeland – gevaar. Het College heeft daarom besloten 60.000 euro extra subsidie te investeren in de komende drie jaar.

Deur-tot-deur

Ten tweede investeert de provincie 210.000 euro in betere haltevoorzieningen. Hiertoe behoort de bouw van extra fietsenstallingen, zodat reizigers gemakkelijk van en naar de halte kunnen komen. Dit geld zal ook worden besteed aan een pilot met e-bikes in West Zeeuws-Vlaanderen. Juist in die regio zijn na ingang van de nieuwe concessie veel vaste lijnen komen te vervallen en wordt nu vaak gebruikgemaakt van de haltetaxi. Dit is echter een relatief dure voorziening en daarom wil het College onderzoeken of het mogelijk is hier deze elektrische fietsen aan te bieden voor vervoer van en naar haltes om zo die hoge kosten op te vangen.

Het gros van het geld wordt geïnvesteerd in het updaten van veel haltes. Omdat veel haltes zouden verdwijnen, durfde de provincie het eerder niet aan om hier investeringen in te doen. Nu worden alle haltes langs provincie uitgerust met een meer uitgebreid voorzieningenniveau en een betere toegankelijkheid voor minder-valide reizigers.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Provincie Zeeland moet extra investeren in buurtbussen | OVPro.nl
Connexxion, bus, Goes, Zeeland

Provincie Zeeland moet extra investeren in buurtbussen

De provincie Zeeland moet de komende jaren extra subsidie geven aan de buurtbussen die deel uitmaken van het openbaar vervoer. Om lege bussen te voorkomen, maken buurtbussen sinds 2015 een belangrijk deel uit van het Zeeuwse OV-netwerk, maar daardoor zijn ook de onkosten voor de vrijwilligers flink toegenomen. Ze lieten weten hierdoor financieel kwetsbaar te zijn.

In 2015 is de nieuwe concessie in Zeeland ingegaan. Het openbaar vervoer moest beter worden afgestemd op de vraag en daarom werden inschrijvers ook gestimuleerd om veel samen met buurtbussen en haltetaxi’s. Er rijden nu 18 buurtbussen in de provincie op plekken waar de vaste lijnen vervallen zijn. Behalve een hogere subsidie gaat de provincie ook nog ruim 1 miljoen investeren in andere knelpunten in het Zeeuwse OV.

Besparingen concessie

De nieuwe concessie in Zeeland werd aan Connexxion gegund en werd gesplitst in een kernnet en een flexnet. Flexnetritten worden gereden in combinatie met het wmo-vervoer, dat door de Zeeuwse gemeenten wordt aanbesteed. De Provincie koopt OV-ritten in bij de Zeeuwse gemeenten en daarvoor worden buurtbussen of haltetaxi’s gebruikt.

De buurtbusverenigingen gaven onlangs echter aan financieel kwetsbaarder te zijn. De bestaande subsidie voor de buurtbus zou niet langer toereikend zijn, omdat de onkosten voor het woon-werkverkeer voor de vrijwilligers in het afgelopen jaar flink zijn toegenomen. Volgens de buurtbusverenigingen loopt het voortbestaan van de buurtbus – en daarmee een belangrijk onderdeel van het OV in Zeeland – gevaar. Het College heeft daarom besloten 60.000 euro extra subsidie te investeren in de komende drie jaar.

Deur-tot-deur

Ten tweede investeert de provincie 210.000 euro in betere haltevoorzieningen. Hiertoe behoort de bouw van extra fietsenstallingen, zodat reizigers gemakkelijk van en naar de halte kunnen komen. Dit geld zal ook worden besteed aan een pilot met e-bikes in West Zeeuws-Vlaanderen. Juist in die regio zijn na ingang van de nieuwe concessie veel vaste lijnen komen te vervallen en wordt nu vaak gebruikgemaakt van de haltetaxi. Dit is echter een relatief dure voorziening en daarom wil het College onderzoeken of het mogelijk is hier deze elektrische fietsen aan te bieden voor vervoer van en naar haltes om zo die hoge kosten op te vangen.

Het gros van het geld wordt geïnvesteerd in het updaten van veel haltes. Omdat veel haltes zouden verdwijnen, durfde de provincie het eerder niet aan om hier investeringen in te doen. Nu worden alle haltes langs provincie uitgerust met een meer uitgebreid voorzieningenniveau en een betere toegankelijkheid voor minder-valide reizigers.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.