Stichting Zero Emissie Bus beëindigt activiteiten

De Stichting Zero Emissie Bus (SZEB) stopt. De activiteiten voor een succesvolle transitie naar zero emissie met behoud van een goed en betaalbaar OV worden overgedragen aan de aanbestedende overheden, vervoerders en de industrie. Dit doet de stichting omdat de transitie van het openbaar busvervoer van diesel naar zero emissie zich momenteel op het ‘point of no return’ bevindt. Daarom kunnen de activiteiten van de stichting nu overgenomen worden door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het IPO. 

De Stichting is van mening de afgelopen jaren het belang van deze transitie succesvol onder de aandacht te hebben gebracht bij betrokken partijen en te hebben ondersteund. Nu de Stichting ophoudt te bestaan, nemen het IPO en het ministerie van IenM de verantwoordelijkheid om de erfenis van de stichting samen met de ketenpartners te borgen. Het TCO-model dat door de SZEB is ontwikkeld, wordt overgedragen aan kennisorganisatie CROW.

Samenwerking keten

De SZEB heeft de afgelopen jaren geprobeerd om samenwerking tot stand te brengen in de keten van vervoerders, producenten en overheden op dit gebied en volgens de stichting is dat gelukt. Die samenwerking is onderbouwd met een TCO-model dat de belangen van alle partijen en maatschappelijke effecten in balans brengt.

Marijke van Haaren, voorzitter van de stichting: “De stichting heeft niet alleen nieuwe technologie onder de aandacht gebracht. Zij heeft vooral laten zien dat het openbaar vervoer verduurzaamd kan worden door anders met concessies om te gaan, waarbij meerdere partijen samenwerken – publiek en privaat”.

Eerste stap

De duidelijkste resultaten zijn nu al behaald in Limburg en Noord-Brabant. In 2025 zullen hier ongeveer alle 535 bussen zonder uitstoot rijden. De eerste elektrische bussen rijden nu al in deze provincies en dit aantal zal nog voor het einde van dit jaar flink uitgebreid worden. “Noord-Brabant en Limburg zetten in op gebruik van groene energie”, aldus de SZEB. “Daarmee wordt well-to-wheel meer dan 70% energie bespaard, wint het klimaat doordat de uitstoot van CO2 tot nul wordt gereduceerd en verbetert de luchtkwaliteit doordat NOx en fijnstofemissie uit de uitlaat verdwijnen.”

In 2012 schaarden de vervoerders zich in de Green Deal Zero Emissie Openbaar Busvervoer achter de doelstelling dat het hele openbaar busvervoer in 2025 zero emissie zou zijn. Deze doelstelling is op 15 april dit jaar nationaal onderschreven met de ondertekening van het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus.

Landelijke aanpak

Daarmee staat de transitie naar zero emissie-vervoer nu op de landelijke agenda. “Noord-Brabant en Limburg laten nu al zien dat uitstootvrije bussen een slimme investering zijn voor zowel ons milieu als de economie”, aldus de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma.

“We krijgen schonere steden en ook worden minder broeikasgassen uitgestoten die slecht zijn voor het klimaat. Het geeft bovendien een flinke impuls aan de positie die we als Nederland willen innemen in het verduurzamen van ons stads- en streekvervoer. Nederlandse bedrijven die technieken ontwikkelen en bussen produceren profiteren ook van deze aanpak.” Het ministerie en het IPO zullen de kennis en ervaring, het netwerk en het TCO-model blijvend inzetten om de doelstelling van zero emissie openbaar vervoer in 2025 te realiseren.

busvisionbanner-1

De transitie naar zero emissie bevindt zich op een ‘point of no return’, maar in de komende jaren liggen er nog flinke uitdagingen voor alle vervoerders op dit gebied. Wil je meer weten over de elektrische bussen en de effecten van deze transitie op de concessies? Je hebt nog maar enkele dagen om je te registreren voor BusVision, 12 & 13 oktober in Houten.  

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Stichting Zero Emissie Bus beëindigt activiteiten”

Lex Van Rootselaar|30.11.18|16:41

In Groningen rijdt Qbuzz inmiddels in de reguliere dienst (lijn 6) met enkele waterstofbussen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.