Service en veiligheid medewerkers, NS beveiligers, station

Streekvervoerders willen naast landelijk actieplan extra maatregelen voor betere veiligheid

Vervoerders, vakbonden en overheden hebben ingestemd met een actieprogramma en een maatregelenpakket om het aantal zware incidenten in het openbaar vervoer flink terug te dringen. Dit deden zij dinsdag tijdens een bestuurlijk overleg op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tegelijkertijd vroegen de streekvervoerders voorafgaand aan dit overleg opnieuw om aandacht voor extra maatregelen in het streekvervoer.   

Tijdens dit bestuurlijk overleg werd ingestemd met een actieprogramma dat is opgesteld door een vertegenwoordiging van IenM, VenJ, decentrale overheden, DOVA, vervoerders, politie en vakbonden. De streekvervoerders, Arriva, Veolia, Connexxion, Syntus, EBS en Qbuzz, zijn hier dan ook blij mee, maar zien ook dat er nog te veel pas achteraf geacteerd kan worden en dat zij minder middelen beschikbaar hebben. 

Andere behandeling

“Streekvervoerders doen hetzelfde werk, hebben te maken met identieke problematiek, maar zijn zogezegd overgeleverd aan de goedgeefsheid van de opdrachtgevers”, aldus Juul van Hout van Connexxion. Hij is voorzitter van de Stuurgroep Sociale Veiligheid Streekvervoerders. “De ene opdrachtgever houdt hierbij de hand op de knip, waar de ander wel voldoende ruimte wil bieden. Waarom worden NS en stadsvervoerders anders behandeld?”

Hij pleit daarom vanuit alle streekvervoerders voor het nemen van preventieve maatregelen, zoals extra menselijk toezicht in de vorm van BOA’s, en het creëren van een level playing field op het gebied van sociale veiligheid. Dit laatste moet ervoor zorgen dat vervoerders niet langer afhankelijk zijn van de goedgeefsheid van de decentrale overheid. Volgens Van Hout is staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor het gehele OV en daarom dus net zo goed verantwoordelijk voor de veiligheid van reizigers en personeel in het streekvervoer, niet alleen voor de NS.

Middelen

Om voldoende financiële middelen te krijgen voor een betere sociale veiligheid, hebben de streekvervoerders de overheid verzocht om publiek-private cofinanciering. “De incidenten waar regionale vervoerders mee te maken hebben, zijn landelijke, maatschappelijke problemen. Het is daarom logisch dat hier een publiek-private cofinanciering tegenover staat.”

Verder willen zij dat er wordt onderzocht of het geoormerkte geld voor sociale veiligheid van de ministeries naar de decentrale overheden kan overgaan. De streekvervoerders willen namelijk dat er apart geld voor sociale veiligheid moet worden toegekend op basis van een ’transparante normering’. Zo kan er in een concessie niet langer geconcurreerd worden op sociale veiligheid en is er bovendien genoeg financiering voor noodzakelijke plannen en projecten.

Landelijke norm

Om werkelijk de ernstige geweldsincidenten tegen te gaan, hebben de streekvervoerders zes maatregelen opgesteld, waarmee de ernstige incidenten een halt toegeroepen kunnen worden. Er moet een landelijke integrale aanpak komen die kan worden gecoördineerd door de stelselverantwoordelijke. Verder moet de samenwerking tussen de streekvervoerders en NS en de streekvervoerders intensiveren.

“Hiermee voorkomen we het waterbedeffect: daders vertrekken naar plekken waar minder intensieve controle is”, aldus Van Hout in de brief. “Herziening van de inzet van BOA’s in het domein 4 is hierbij essentieel.” De streekvervoerders pleiten al langer voor de mogelijkheid om externe BOA’s te kunnen inzetten. Nu is dit nog wettelijk verboden. Ook de OV-verboden gelden nu maar per vervoerder. “Daarmee kunnen reizigers met een OV-verbod bij bijvoorbeeld de NS even later gewoon meereizen naar een andere vervoerder, zonder dat hier tegen opgetreden kan worden.”

Samenwerking met politie

De streekvervoerders pleiten verder voor een koppeling van de databases van alle vervoerders en de landelijke politie op basis van de al bestaande systemen en een beter gestructureerde en intensievere samenwerking met de politie. De convenanten die in de afgelopen tijd zijn gesloten in bepaalde Veiligheidsregio’s moeten over heel Nederland worden uitgebreid.

Ook meer menselijk toezicht blijft wenselijk om een betere sociale veiligheid te realiseren. Van Hout noemt dit extra toezicht ‘noodzakelijk’. Dit kan onder meer door beter integraal samen te werken met zowel NS als de stadsvervoerders.

Als laatste hopen de streekvervoerders op een bijdrage van het ministerie van IenM voor het weren van het contante geld. Diefstal is nog steeds een van de belangrijkste oorzaken voor agressie en geweld in het OV. De vervoerders hebben zelf al de ambitie uitgesproken om in 2018 al het contante geld te gaan weren uit de voertuigen, maar de kosten voor vervangende betaalmogelijkheden zijn hoog. Van Hout: “Vanuit het ministerie van IenM zou het beschikbaar stellen van middelen op dit dossier meer dan welkom zijn.”

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Streekvervoerders willen naast landelijk actieplan extra maatregelen voor betere veiligheid | OVPro.nl
Service en veiligheid medewerkers, NS beveiligers, station

Streekvervoerders willen naast landelijk actieplan extra maatregelen voor betere veiligheid

Vervoerders, vakbonden en overheden hebben ingestemd met een actieprogramma en een maatregelenpakket om het aantal zware incidenten in het openbaar vervoer flink terug te dringen. Dit deden zij dinsdag tijdens een bestuurlijk overleg op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tegelijkertijd vroegen de streekvervoerders voorafgaand aan dit overleg opnieuw om aandacht voor extra maatregelen in het streekvervoer.   

Tijdens dit bestuurlijk overleg werd ingestemd met een actieprogramma dat is opgesteld door een vertegenwoordiging van IenM, VenJ, decentrale overheden, DOVA, vervoerders, politie en vakbonden. De streekvervoerders, Arriva, Veolia, Connexxion, Syntus, EBS en Qbuzz, zijn hier dan ook blij mee, maar zien ook dat er nog te veel pas achteraf geacteerd kan worden en dat zij minder middelen beschikbaar hebben. 

Andere behandeling

“Streekvervoerders doen hetzelfde werk, hebben te maken met identieke problematiek, maar zijn zogezegd overgeleverd aan de goedgeefsheid van de opdrachtgevers”, aldus Juul van Hout van Connexxion. Hij is voorzitter van de Stuurgroep Sociale Veiligheid Streekvervoerders. “De ene opdrachtgever houdt hierbij de hand op de knip, waar de ander wel voldoende ruimte wil bieden. Waarom worden NS en stadsvervoerders anders behandeld?”

Hij pleit daarom vanuit alle streekvervoerders voor het nemen van preventieve maatregelen, zoals extra menselijk toezicht in de vorm van BOA’s, en het creëren van een level playing field op het gebied van sociale veiligheid. Dit laatste moet ervoor zorgen dat vervoerders niet langer afhankelijk zijn van de goedgeefsheid van de decentrale overheid. Volgens Van Hout is staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor het gehele OV en daarom dus net zo goed verantwoordelijk voor de veiligheid van reizigers en personeel in het streekvervoer, niet alleen voor de NS.

Middelen

Om voldoende financiële middelen te krijgen voor een betere sociale veiligheid, hebben de streekvervoerders de overheid verzocht om publiek-private cofinanciering. “De incidenten waar regionale vervoerders mee te maken hebben, zijn landelijke, maatschappelijke problemen. Het is daarom logisch dat hier een publiek-private cofinanciering tegenover staat.”

Verder willen zij dat er wordt onderzocht of het geoormerkte geld voor sociale veiligheid van de ministeries naar de decentrale overheden kan overgaan. De streekvervoerders willen namelijk dat er apart geld voor sociale veiligheid moet worden toegekend op basis van een ’transparante normering’. Zo kan er in een concessie niet langer geconcurreerd worden op sociale veiligheid en is er bovendien genoeg financiering voor noodzakelijke plannen en projecten.

Landelijke norm

Om werkelijk de ernstige geweldsincidenten tegen te gaan, hebben de streekvervoerders zes maatregelen opgesteld, waarmee de ernstige incidenten een halt toegeroepen kunnen worden. Er moet een landelijke integrale aanpak komen die kan worden gecoördineerd door de stelselverantwoordelijke. Verder moet de samenwerking tussen de streekvervoerders en NS en de streekvervoerders intensiveren.

“Hiermee voorkomen we het waterbedeffect: daders vertrekken naar plekken waar minder intensieve controle is”, aldus Van Hout in de brief. “Herziening van de inzet van BOA’s in het domein 4 is hierbij essentieel.” De streekvervoerders pleiten al langer voor de mogelijkheid om externe BOA’s te kunnen inzetten. Nu is dit nog wettelijk verboden. Ook de OV-verboden gelden nu maar per vervoerder. “Daarmee kunnen reizigers met een OV-verbod bij bijvoorbeeld de NS even later gewoon meereizen naar een andere vervoerder, zonder dat hier tegen opgetreden kan worden.”

Samenwerking met politie

De streekvervoerders pleiten verder voor een koppeling van de databases van alle vervoerders en de landelijke politie op basis van de al bestaande systemen en een beter gestructureerde en intensievere samenwerking met de politie. De convenanten die in de afgelopen tijd zijn gesloten in bepaalde Veiligheidsregio’s moeten over heel Nederland worden uitgebreid.

Ook meer menselijk toezicht blijft wenselijk om een betere sociale veiligheid te realiseren. Van Hout noemt dit extra toezicht ‘noodzakelijk’. Dit kan onder meer door beter integraal samen te werken met zowel NS als de stadsvervoerders.

Als laatste hopen de streekvervoerders op een bijdrage van het ministerie van IenM voor het weren van het contante geld. Diefstal is nog steeds een van de belangrijkste oorzaken voor agressie en geweld in het OV. De vervoerders hebben zelf al de ambitie uitgesproken om in 2018 al het contante geld te gaan weren uit de voertuigen, maar de kosten voor vervangende betaalmogelijkheden zijn hoog. Van Hout: “Vanuit het ministerie van IenM zou het beschikbaar stellen van middelen op dit dossier meer dan welkom zijn.”

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.