Bussen, concessie, Brabant

Moventem mag Brabantse busconcessies controleren

Bussen, concessie, Brabant

Moventem heeft de aanbesteding gegund gekregen om het functioneren van Arriva en Hermes in de Brabantse OV-concessies via steekproefmetingen te controleren. Het onderzoek- en adviesbureau zal met name toetsen op het onderdeel kwaliteit, onder meer door mystery guest-metingen en zogenaamde vliegende brigades. Het contract met Moventem gaat in op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van drie jaar, met de kans op maximaal drie jaar verlenging.

Movementem mag de controle uitvoeren van de twee concessies van Arriva in West- en Oost-Brabant. De concessie Zuidoost-Brabant is in handen van vervoerder Hermes. Moventem zal specifiek kijken naar het aanbod van reisinformatie, uitvoeringskwaliteit, kwaliteit van materieel en werking van OV chipkaart apparatuur. Op basis van deze metingen zal de provincie bepalen of de vervoerders voldoen aan de gestelde eisen in het bestek en eventueel boetes uitdelen. Ook zullen de door Arriva en Hermes gerapporteerde resultaten worden getoetst aan de werkelijkheid en voert Moventem veldonderzoek uit bij signalen over knelpunten in de uitvoering van het regionaal OV.

Mystery guest-metingen

Er zullen in ieder geval mystery guest-metingen worden uitgevoerd om zo te bekijken of de twee vervoerders overal voldoen aan alle afgesproken KPI’s. Moventem belooft deze metingen te verdelen over verschillende dagdelen en dagsoorten om een goed beeld te krijgen van het totale aanbod. De uitkomsten zijn toegankelijk via een online dashboard, zodat er op de verbeterpunten kan worden ingespeeld. Ook zal de provincie zelf in gesprek gaan met de vervoerders over de kwaliteit van de reis, zodat de reis voor de reiziger geoptimaliseerd kan worden.

Vorige week oordeelde een rechter nog dat Hermes niet langer mystery guests mag gebruiken, maar hierbij gaat het alleen om de controle op het eigen personeel. Hermes heeft vanaf 2010 enkele malen anonieme rijinstructeurs als ‘mystery guests’ ingezet om het functioneren van individuele chauffeurs te controleren en hen hierop te beoordelen. De rechtbank heeft nu bepaald dat deze manier van beoordelen niet is toegestaan. Het is echter geen probleem om mystery guests in te zetten om op die wijze het busvervoer op de door de provincie vastgestelde KPI’s te controleren.

Vliegende Brigades

De Vliegende Brigades worden ingezet wanneer er bijzonderheden in het OV in kaart gebracht moeten worden, zoals bijvoorbeeld uitval, stiptheid of de bezetting op een specifieke lijn. Tevens kan door de Vliegende Brigade de werking van bijvoorbeeld de OV-chipkaartapparatuur getest worden. Moventem kan naast Mystery Guest-metingen en deze Vliegende Brigades verder knooppuntenmetingen, haltemetingen en mystery calls uitvoeren als de provincie hierom vraagt.

Lees ook: Vervoerder Hermes mag ‘mystery guests’ niet meer inzetten

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.