HTM bus Den Haag

PvE voor busconcessies regio Rotterdam Den Haag vastgesteld

De HTM nachtbus rijdt voorlopig niet, zolang het vervoersbedrijf te kampen heeft met personeelstekorten.

Het busvervoer in de regio Rotterdam Den Haag mag geen concurrentie vormen voor de railsystemen in de steden en moet vraaggericht, efficiënt en duurzaam zijn. Dat heeft de opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag vastgesteld in het Programma van Eisen voor de vier busconcessies die in 2018 en 2019 van start gaan. De MRDH wil dat de reiziger het openbaar vervoer binnen de Metropoolregio ervaart als één systeem.

Tussen december 2018 en december 2019 lopen de vier busconcessies in deze regio af, namelijk de stadsbusconcessie Den Haag, de stadsbusconcessie Rotterdam, de streekbusconcessie Voorne-Putten Rozenburg en de streekbusconcessie Haaglanden. “Wij vragen de toekomstige vervoerders het busvervoer slim te organiseren in aanvulling op het trein- tram- en metronetwerk om de reismogelijkheden voor onze inwoners te versterken”, aldus Lennart Harpe, portefeuillehouder OV-Ontwikkeling van de MRDH.

Eisen

Hoewel het dus gaat om vier aparte busconcessies, komen de eisen grotendeels overeen. “De MRDH hecht veel belang aan een eenduidig en samenhangend mobiliteitssysteem binnen de metropoolregio. Dit moet ervoor zorgen dat reizigers de totale reisketen als één geheel ervaren, ongeacht de vraag waar zij binnen de metropoolregio reizen. De MRDH ziet het railnetwerk (trein, metro en tram) daarbij als ruggengraat van het OV-systeem binnen de metropoolregio. Het openbaar busvervoer vormt hierop een aanvulling, waarbij de insteek is dat beide deelsystemen elkaar moeten versterken en elkaar zeker niet mogen beconcurreren”, wordt beschreven in het Programma van Eisen.

Overigens worden er van de vier concessies die vrijkomen in 2018 en 2019 hoogstwaarschijnlijk slechts twee openbaar aanbesteed, namelijk de streekbusconcessies. De MRDH wil de stadbusconcessies in Rotterdam en Den Haag onderhands gunnen aan HTM en RET. Daarbij wordt wel van deze vervoerders geëist dat zij voldoen aan de afspraken die in het Programma van Eisen zijn gemaakt.

“Beide vervoerders worden daarbij uitgedaagd om aan te tonen dat inbesteding van de stadsbusconcessies leidt tot het beste resultaat voor reizigers en de MRDH. De MRDH gaat er vanuit dat voor beide stadsbusconcessies ten minste een zelfde prijs- kwaliteitverhouding realiseerbaar is als voor de huidige concessies geldt.”Mochten RET en HTM er niet in slagen aan de eisen te voldoen, kan de Metropoolregio altijd nog besluiten tot een aanbesteding. Een definitief besluit over onderhandse gunning aan HTM en RET wordt uiterlijk op 30 juni 2017 genomen.

Uitdagingen

De opdrachtgever ziet nogal wat uitdagingen voor de toekomst van het traditionele openbaar vervoer. Zo verandert de vraag van de reizigers regelmatig, mede door de komst van nieuwe vervoersvormen en technologische ontwikkelingen. Daarom moet het vervoer meer vraaggericht zijn. Tevens staan de financiële middelen die beschikbaar zijn voor het OV onder druk, wat meer efficiëntie eist van een vervoerder. Het is dan ook de bedoeling dat de reizigersopbrengsten steeds meer de kosten van het openbaar vervoer dekken. Daarom ligt de opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder.

De laatste uitdaging is de maatschappelijke wens voor een duurzamer mobiliteitssysteem. Daarom wil de opdrachtgevers de nieuw te verlenen busconcessies dusdanig opstellen dat vervoerders worden gestimuleerd en ruimte krijgen om die uitdagingen het hoofd te bieden. Een van de ambities van de MRDH is dat de stadsbussen 100 procent uitstootvrij moeten zijn. De vervoerders moeten een plan indienen op welke manier zij zo snel mogelijk de transitie maken naar volledig zero-emissie. In de streekconcessies is volledig zero emissie niet vereist en mogen bijvoorbeeld ook groengasbussen worden ingezet.

Maatwerk

Een betere efficiëntie en meer vraaggericht vervoer, betekent in dit geval ook meer ruimte voor maatwerk in de concessie. Er kunnen dus bijvoorbeeld belbussen worden ingezet op dunne lijnen, maar de nieuwe vervoerders in de concessies mogen ook op deze manier meer aandacht geven aan voor- en natransport van een busreis. Bovendien stemde de Metropoolregio al eerder in met een verzoek van de vier gemeenten op Voorne-Putten om de busconcessie op het eiland te splitsen: één voor het reguliere busvervoer en het maatwerk. Het maatwerk wordt samen met het gemeentelijke doelgroepenvervoer in één contract aanbesteed.

Momenteel worden de twee streekconcessies nog uitgevoerd door Connexxion. HTMbuzz en RET zijn verantwoordelijk voor het stadsvervoer in Den Haag en Rotterdam. De nieuwe concessie Voorne-Putten en Rozenstreek start op 9 december 2018 en duurt 10 jaar. Die van Haaglanden Streek vangt aan op 25 augustus 2019 en duurt langer, namelijk 11 jaar. De nieuwe stadsbusconcessies gaan allebei van start op 8 december 2019 en duren zelfs 15 jaar. Daarbij heeft de MRDH rekening gehouden met mogelijkheden om zero emissie te implementeren in het stadsvervoer. Bovendien vindt de opdrachtgever dat het beter is om de einddata van de concessies – zowel bus als rail – te spreiden, voor een verantwoorde implementatie van de langetermijnvisie.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

PvE voor busconcessies regio Rotterdam Den Haag vastgesteld | OVPro.nl
HTM bus Den Haag

PvE voor busconcessies regio Rotterdam Den Haag vastgesteld

De HTM nachtbus rijdt voorlopig niet, zolang het vervoersbedrijf te kampen heeft met personeelstekorten.

Het busvervoer in de regio Rotterdam Den Haag mag geen concurrentie vormen voor de railsystemen in de steden en moet vraaggericht, efficiënt en duurzaam zijn. Dat heeft de opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag vastgesteld in het Programma van Eisen voor de vier busconcessies die in 2018 en 2019 van start gaan. De MRDH wil dat de reiziger het openbaar vervoer binnen de Metropoolregio ervaart als één systeem.

Tussen december 2018 en december 2019 lopen de vier busconcessies in deze regio af, namelijk de stadsbusconcessie Den Haag, de stadsbusconcessie Rotterdam, de streekbusconcessie Voorne-Putten Rozenburg en de streekbusconcessie Haaglanden. “Wij vragen de toekomstige vervoerders het busvervoer slim te organiseren in aanvulling op het trein- tram- en metronetwerk om de reismogelijkheden voor onze inwoners te versterken”, aldus Lennart Harpe, portefeuillehouder OV-Ontwikkeling van de MRDH.

Eisen

Hoewel het dus gaat om vier aparte busconcessies, komen de eisen grotendeels overeen. “De MRDH hecht veel belang aan een eenduidig en samenhangend mobiliteitssysteem binnen de metropoolregio. Dit moet ervoor zorgen dat reizigers de totale reisketen als één geheel ervaren, ongeacht de vraag waar zij binnen de metropoolregio reizen. De MRDH ziet het railnetwerk (trein, metro en tram) daarbij als ruggengraat van het OV-systeem binnen de metropoolregio. Het openbaar busvervoer vormt hierop een aanvulling, waarbij de insteek is dat beide deelsystemen elkaar moeten versterken en elkaar zeker niet mogen beconcurreren”, wordt beschreven in het Programma van Eisen.

Overigens worden er van de vier concessies die vrijkomen in 2018 en 2019 hoogstwaarschijnlijk slechts twee openbaar aanbesteed, namelijk de streekbusconcessies. De MRDH wil de stadbusconcessies in Rotterdam en Den Haag onderhands gunnen aan HTM en RET. Daarbij wordt wel van deze vervoerders geëist dat zij voldoen aan de afspraken die in het Programma van Eisen zijn gemaakt.

“Beide vervoerders worden daarbij uitgedaagd om aan te tonen dat inbesteding van de stadsbusconcessies leidt tot het beste resultaat voor reizigers en de MRDH. De MRDH gaat er vanuit dat voor beide stadsbusconcessies ten minste een zelfde prijs- kwaliteitverhouding realiseerbaar is als voor de huidige concessies geldt.”Mochten RET en HTM er niet in slagen aan de eisen te voldoen, kan de Metropoolregio altijd nog besluiten tot een aanbesteding. Een definitief besluit over onderhandse gunning aan HTM en RET wordt uiterlijk op 30 juni 2017 genomen.

Uitdagingen

De opdrachtgever ziet nogal wat uitdagingen voor de toekomst van het traditionele openbaar vervoer. Zo verandert de vraag van de reizigers regelmatig, mede door de komst van nieuwe vervoersvormen en technologische ontwikkelingen. Daarom moet het vervoer meer vraaggericht zijn. Tevens staan de financiële middelen die beschikbaar zijn voor het OV onder druk, wat meer efficiëntie eist van een vervoerder. Het is dan ook de bedoeling dat de reizigersopbrengsten steeds meer de kosten van het openbaar vervoer dekken. Daarom ligt de opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder.

De laatste uitdaging is de maatschappelijke wens voor een duurzamer mobiliteitssysteem. Daarom wil de opdrachtgevers de nieuw te verlenen busconcessies dusdanig opstellen dat vervoerders worden gestimuleerd en ruimte krijgen om die uitdagingen het hoofd te bieden. Een van de ambities van de MRDH is dat de stadsbussen 100 procent uitstootvrij moeten zijn. De vervoerders moeten een plan indienen op welke manier zij zo snel mogelijk de transitie maken naar volledig zero-emissie. In de streekconcessies is volledig zero emissie niet vereist en mogen bijvoorbeeld ook groengasbussen worden ingezet.

Maatwerk

Een betere efficiëntie en meer vraaggericht vervoer, betekent in dit geval ook meer ruimte voor maatwerk in de concessie. Er kunnen dus bijvoorbeeld belbussen worden ingezet op dunne lijnen, maar de nieuwe vervoerders in de concessies mogen ook op deze manier meer aandacht geven aan voor- en natransport van een busreis. Bovendien stemde de Metropoolregio al eerder in met een verzoek van de vier gemeenten op Voorne-Putten om de busconcessie op het eiland te splitsen: één voor het reguliere busvervoer en het maatwerk. Het maatwerk wordt samen met het gemeentelijke doelgroepenvervoer in één contract aanbesteed.

Momenteel worden de twee streekconcessies nog uitgevoerd door Connexxion. HTMbuzz en RET zijn verantwoordelijk voor het stadsvervoer in Den Haag en Rotterdam. De nieuwe concessie Voorne-Putten en Rozenstreek start op 9 december 2018 en duurt 10 jaar. Die van Haaglanden Streek vangt aan op 25 augustus 2019 en duurt langer, namelijk 11 jaar. De nieuwe stadsbusconcessies gaan allebei van start op 8 december 2019 en duren zelfs 15 jaar. Daarbij heeft de MRDH rekening gehouden met mogelijkheden om zero emissie te implementeren in het stadsvervoer. Bovendien vindt de opdrachtgever dat het beter is om de einddata van de concessies – zowel bus als rail – te spreiden, voor een verantwoorde implementatie van de langetermijnvisie.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.