Qbuzz, bus, Groningen

Ademende concessie en elektrische bussen voor Groningen Drenthe

Qbuzz, bus, Groningen

Het OV-bureau Groningen Drenthe kiest voor een ademende concessie en elektrisch busvervoer voor de concessie Groningen Drenthe tussen 2020 en 2030, genaamd GD-2020. Door zo’n ademende concessie kunnen ook tussentijds aanpassingen worden gedaan en dat is nodig omdat het niet mogelijk is om nu al alle ontwikkelingen gedurende de hele concessieperiode te overzien. Zo kunnen de aanbestedende overheid en vervoerder tijdens de concessieperiode op ontwikkelingen en de veranderende vraag inspelen. Dat blijkt uit het concept Programma van Eisen dat deze week is gepubliceerd.

In december 2019 loopt de huidige concessie van Qbuzz hier af. De concessie van Qbuzz duurde eigenlijk zes jaar, maar is al twee keer verlengd. Concessieverlener OV-bureau Groningen Drenthe heeft ditmaal besloten het busvervoer voor 10 jaar aan te besteden. In die periode spelen er vier belangrijke thema’s, namelijk reizigersgroei, een hogere kostendekkingsgraad, het verminderen van de milieu belasting en dus flexibiliteit in de concessie.

Concessie

Het OV-bureau zegt in de aanbesteding te zoeken naar “een zo goed mogelijke, duurzaam opererende, uitvoerings- en ontwikkelpartner, voor de duur van de concessie, tegen een goede prijs.” De nieuwe vervoerder moet dus zorgen voor een toekomstvast en fijnmazig mobiliteitssysteem dat het platteland ontsluit, maar tegelijkertijd steden en instellingen bereikbaar houdt. Hierbij moet ook ruimte zijn voor veranderingen in de reizigersvraag en technologische ontwikkelingen, maar het moet allemaal tegen een redelijke prijs.

De vervoerder moet namelijk een aantrekkelijk product aanbieden, omdat verwacht wordt dat de subsidie ongeveer gelijk blijft terwijl de opbrengst vanuit de OV-studentenkaart lager zal worden. “Een hogere kostendekkingsgraad, ofwel een gunstiger verhouding tussen opbrengsten en kosten, is dan van belang voor het behouden van een toekomstbestendig, aantrekkelijk en betaalbaar product”, beschrijft het PvE. Dit kan onder meer door de bussen goed bezet te krijgen en reizigerskilometers te verhogen.

Reizigersgroei

Maatwerk is belangrijk, maar het OV-bureau denkt tegelijkertijd dat reizigersgroei mogelijk is. Wanneer een bus inzet op snelheid, voorspelbaarheid en comfort, kiezen reizigers wel degelijk voor dit vervoersmiddel. Daarom zullen de routes nog meer worden vereenvoudigd, gestrekt, soms gebundeld en moeten ze hoogfrequent rijden. Hoewel in de afgelopen jaren geen buslijnen parallel reden aan de spoorlijnen, wordt dat bij het zogenaamde visgraat 2.0 wel degelijk mogelijk, mits dat meerwaarde biedt voor de reizigers. Dit kan bijvoorbeeld wanneer bus en trein elkaar aanvullen, bijvoorbeeld met verschillende begin- of eindbestemmingen.

“Hoge frequenties op de gestrekte lijnen leiden tot een hogere reisbetrouwbaarheid en meer keuzevrijheid voor de reiziger. In combinatie met nieuwe ICT-toepassingen, waarmee de verschillende delen van de reis gekend, eventueel geboekt en betaald en vervolgens bewaakt kunnen worden, en met goede faciliteiten die de over- stap van voor- en natransport op het OV veraangenamen, leidt dit tot een sterk verbeterde reisbeleving en daarmee verhoogde aantrekkelijkheid van het OV.”

Duurzaam vervoer

Het laatste thema betreft de invoering van zero emissie vervoer. Gedurende de concessieperiode vindt de omslag plaats naar zero emissie-busvervoer. De Qlink- en stadslijnen moeten dus volledig zero emissie worden aangeboden. Volgend jaar gaan er al enkele elektrische bussen rijden op de buslijn Q-link Groen. Voor de andere buslijnen worden de aanbieders uitgedaagd om het vervoer hier zo duurzaam mogelijk uit te bieden.

Er is volgens het OV-bureau veel winst te halen binnen bestaande technieken. Voor verbeteringen kan onder meer gedacht worden aan een beter ontwerp van het lijnennet en de dienstregeling, verbetering van de infrastructuur en rijstijl van chauffeurs en de monitoring van het brandstofgebruik. Hiermee kan een structurele reductie van het energiegebruik per reizigerskilometer gerealiseerd worden en het heeft bovendien een grote kosteneffectiviteit.

Inspraak

Er is inspraak mogelijk op het ontwerp programma van eisen en het ontwerp gunningsmodel tot en met 16 juli 2017. De documenten staan op de website van het OV-bureau Groningen Drenthe, www.ovbureau.nl. Reacties op de ingediende zienswijzen worden verwerkt in een nota van reactie en commentaar.  Het is de bedoeling om de aanbesteding in december op de markt te brengen.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.