Aanbesteding busvervoer Groningen-Drenthe in december van start

De vervoersvraag van reizigers is in de afgelopen jaren veel veranderd, waardoor traditionele vormen van OV niet meer voldoen. Daarom zet de concessieverlener OV-bureau Groningen-Drenthe in op een ademende concessie waarin ruimte is om in de loop van de concessie nog aanpassingen door te voeren. Het bestek voor de aanbesteding busvervoer Groningen Drenthe wordt naar verwachting in december gepubliceerd via de aanbestedingswebsite TenderNed.nl. 

“Het is vooraf niet mogelijk om de ontwikkelingen gedurende de gehele concessieperiode te overzien”, schrijft de concessieverlener in het bestek. Er wordt steeds minder gevraagd naar traditionele vormen van openbaar vervoer, die relatief langaam zijn en meer naar vraaggestuurd vervoer en mobiliteit die aangepast wordt aan de wensen van de reiziger. Daar moet een nieuwe vervoerder op inspelen. Innovatief aanbesteden is dit jaar ook het onderwerp van het OV Debat.

Flexibiliteit

In de concessie is dus ook ruimte om aanpassingen te doen en het traditionele OV te gaan hervormen. Het OV-product moet kunnen reageren op trends. Daarbij gaat het niet alleen om veranderingen in het aanbod, maar ook om de materieelinzet, nieuwe manieren om reisinformatie te delen en mogelijke nieuwe betaalsystemen. Ook moet er flexibel worden omgegaan met veranderingen in de vervoervraag, nieuwe maatschappelijke eisen en veranderingen in het inkoopbudget.

De grootste opgave is de ‘functionele systeemintegratie’, meent de concessieverlener. De reiziger wil gemakkelijk en snel van verschillende vervoersmodaliteiten gebruik kunnen maken en dat moet het OV ondersteunen. Voor een kwalitatief en toekomstvast OV moet gedacht worden aan integratie tussen fiets, lopen, gemeentelijk doelgroepenvervoer, bus, trein en de auto. “De combinatie fiets+OV zal sterk worden gestimuleerd en ook de combinatie auto+OV wordt gefaciliteerd.”

Vraagafhankelijk vervoer

Omdat het zo lastig is om nu al vast te stellen hoe het vervoer gaat veranderen, behoudt het OV-bureau het recht om gedurende de concessieperiode nieuwe vormen van OV of vervoersvormen die op OV lijken toe te voegen aan de concessie. Er kan dan gedacht worden aan Hubtaxi’s, zelfrijdende auto’s of vraagafhankelijk vervoer. Daarop heeft de vervoerder dan echter geen exclusief recht en de concessieverlener kan ervoor kiezen om dit vervoer aan een derde partij te gunnen. De vervoerder moet dit gedogen en met die partij samenwerken. De basis-buslijnen worden wel voor zeker 10 jaar gecontinueerd.

De concessieverlener hecht er veel waarde aan om het aangeboden vervoer passend te maken bij de vraag. Het OV-bureau wil daarom in overleg met een mogelijke nieuwe vervoerder op zoek naar een zo efficiënt mogelijke concessie, waarin rekening gehouden wordt met de veranderende vraag. “Als ondanks deze ontwikkelingen zou worden vastgehouden aan traditionele routes en bediening, betekent dat toenemend subsidiëren van lege bussen en lege stoelen. Dit is maatschappelijk en bugettair niet verantwoord en haalbaar.”

Kostendekkingsgraad

Een ander thema betreft het verhogen van de kostendekkingsgraad. Naar verwachting moet de vervoerder zelfs een hogere vervoersprestatie leveren tegenover een gelijkblijvende subsidie en lagere opbrengst uit de studenten OV-kaart. Dit kan door een aantrekkelijk product te blijven leveren en door een goede bezetting van de bussen.  Tegelijkertijd dient een vervoerder te werken aan het verlagen van de kostprijs, door snelle doorstroming, lagere productiekosten en het verlagen van het totale risico-omvang.

Het gaat hier om de busconcessie voor het openbaar busvervoer in de provincies Drenthe en Groningen van 2020 tot 2029. In december 2019 loopt de huidige concessie van Qbuzz hier af. De concessie van Qbuzz duurde eigenlijk zes jaar, maar is twee keer verlengd. Tot juli 2017 was er inspraak mogelijk op het ontwerp programma van eisen en het ontwerp gunningsmodel. Vervoersbedrijven kunnen tot eind april hun offertes indienen. Naar verwachting wordt de concessie volgend jaar zomer gegund.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om een concessie te ontwikkelen, zonder dat innovatie wordt gehinderd en het wel betaalbaar blijft? Schrijf u snel in voor het OV Debat, 28 november in de Jaarbeurs Utrecht. 

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Aanbesteding busvervoer Groningen-Drenthe in december van start | OVPro.nl

Aanbesteding busvervoer Groningen-Drenthe in december van start

De vervoersvraag van reizigers is in de afgelopen jaren veel veranderd, waardoor traditionele vormen van OV niet meer voldoen. Daarom zet de concessieverlener OV-bureau Groningen-Drenthe in op een ademende concessie waarin ruimte is om in de loop van de concessie nog aanpassingen door te voeren. Het bestek voor de aanbesteding busvervoer Groningen Drenthe wordt naar verwachting in december gepubliceerd via de aanbestedingswebsite TenderNed.nl. 

“Het is vooraf niet mogelijk om de ontwikkelingen gedurende de gehele concessieperiode te overzien”, schrijft de concessieverlener in het bestek. Er wordt steeds minder gevraagd naar traditionele vormen van openbaar vervoer, die relatief langaam zijn en meer naar vraaggestuurd vervoer en mobiliteit die aangepast wordt aan de wensen van de reiziger. Daar moet een nieuwe vervoerder op inspelen. Innovatief aanbesteden is dit jaar ook het onderwerp van het OV Debat.

Flexibiliteit

In de concessie is dus ook ruimte om aanpassingen te doen en het traditionele OV te gaan hervormen. Het OV-product moet kunnen reageren op trends. Daarbij gaat het niet alleen om veranderingen in het aanbod, maar ook om de materieelinzet, nieuwe manieren om reisinformatie te delen en mogelijke nieuwe betaalsystemen. Ook moet er flexibel worden omgegaan met veranderingen in de vervoervraag, nieuwe maatschappelijke eisen en veranderingen in het inkoopbudget.

De grootste opgave is de ‘functionele systeemintegratie’, meent de concessieverlener. De reiziger wil gemakkelijk en snel van verschillende vervoersmodaliteiten gebruik kunnen maken en dat moet het OV ondersteunen. Voor een kwalitatief en toekomstvast OV moet gedacht worden aan integratie tussen fiets, lopen, gemeentelijk doelgroepenvervoer, bus, trein en de auto. “De combinatie fiets+OV zal sterk worden gestimuleerd en ook de combinatie auto+OV wordt gefaciliteerd.”

Vraagafhankelijk vervoer

Omdat het zo lastig is om nu al vast te stellen hoe het vervoer gaat veranderen, behoudt het OV-bureau het recht om gedurende de concessieperiode nieuwe vormen van OV of vervoersvormen die op OV lijken toe te voegen aan de concessie. Er kan dan gedacht worden aan Hubtaxi’s, zelfrijdende auto’s of vraagafhankelijk vervoer. Daarop heeft de vervoerder dan echter geen exclusief recht en de concessieverlener kan ervoor kiezen om dit vervoer aan een derde partij te gunnen. De vervoerder moet dit gedogen en met die partij samenwerken. De basis-buslijnen worden wel voor zeker 10 jaar gecontinueerd.

De concessieverlener hecht er veel waarde aan om het aangeboden vervoer passend te maken bij de vraag. Het OV-bureau wil daarom in overleg met een mogelijke nieuwe vervoerder op zoek naar een zo efficiënt mogelijke concessie, waarin rekening gehouden wordt met de veranderende vraag. “Als ondanks deze ontwikkelingen zou worden vastgehouden aan traditionele routes en bediening, betekent dat toenemend subsidiëren van lege bussen en lege stoelen. Dit is maatschappelijk en bugettair niet verantwoord en haalbaar.”

Kostendekkingsgraad

Een ander thema betreft het verhogen van de kostendekkingsgraad. Naar verwachting moet de vervoerder zelfs een hogere vervoersprestatie leveren tegenover een gelijkblijvende subsidie en lagere opbrengst uit de studenten OV-kaart. Dit kan door een aantrekkelijk product te blijven leveren en door een goede bezetting van de bussen.  Tegelijkertijd dient een vervoerder te werken aan het verlagen van de kostprijs, door snelle doorstroming, lagere productiekosten en het verlagen van het totale risico-omvang.

Het gaat hier om de busconcessie voor het openbaar busvervoer in de provincies Drenthe en Groningen van 2020 tot 2029. In december 2019 loopt de huidige concessie van Qbuzz hier af. De concessie van Qbuzz duurde eigenlijk zes jaar, maar is twee keer verlengd. Tot juli 2017 was er inspraak mogelijk op het ontwerp programma van eisen en het ontwerp gunningsmodel. Vervoersbedrijven kunnen tot eind april hun offertes indienen. Naar verwachting wordt de concessie volgend jaar zomer gegund.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om een concessie te ontwikkelen, zonder dat innovatie wordt gehinderd en het wel betaalbaar blijft? Schrijf u snel in voor het OV Debat, 28 november in de Jaarbeurs Utrecht. 

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.