SP vraagt provincie Overijssel om ‘verantwoorde’ aanbesteding

De SP in Zwolle wil dat de provincie Overijssel bij het uitschrijven van een nieuwe aanbesteding voor Midden-Overijssel meer rekening houdt met de zorgen en wensen van buschauffeurs. Dan gaat het bijvoorbeeld om het tegengaan van verdere afbraak van het OV en meer zekerheid voor uitzendkrachten. In 2020 gaat de nieuwe concessie in deze regio van start.

De SP heeft woensdag een onderzoeksrapport aangeboden aan de commissie Verkeer en Vervoer van de Provinciale Staten van Overijssel. Dit rapport is de uitkomst van een onderzoek, waarbij buschauffeurs aan het woord zijn gelaten over het OV in de oostelijke provincie. Daarop heeft de politieke partij de conclusie getrokken dat veel chauffeurs zich zorgen maken over een sterke achteruitgang in de kwaliteit van het OV. De oorzaak daarvoor is dat beslissingen vaak alleen op financiële redenen worden gemaakt.

Vervoerders

Hierbij worden niet zozeer de vervoerders verantwoordelijk gehouden voor de bezuinigingen, maar de provincies en de systematiek van aanbestedingen. “Wat opvalt is dat veel chauffeurs benadrukken dat bij de openbare aanbesteding van de concessies en bij uitvoering ervan geld een te grote rol speelt, en dat zij op een andere manier over OV denken dan de opdrachtgever: de provincie Overijssel”, schrijft de SP.

Juist om die reden is het ook aan de provincie om een aanbesteding uit te schrijven die niet alleen rekening houdt met de zorgen van de buschauffeurs, maar die ook zo veel mogelijk wegneemt. De politieke partij stelt voor dat de commissie Verkeer en Vervoer in gesprek gaat met de buschauffeurs over de toekomstige concessies. Dit moet op een meer interactieve manier gebeuren dan informatiebijeenkomsten en inspraakavonden.

Basisniveau

Bovendien wordt gevraagd om ook bij de nieuwe aanbestedingen in ieder geval het huidige niveau van OV te behouden als basisniveau. “Het OV moet niet verder worden afgebroken, maar juist weer worden opgebouwd”, aldus de SP-fractie. “Dat geldt ook voor de buitengebieden.” Dit is een reactie op de kritiek van chauffeurs dat de kwaliteit van het OV verslechtert, door het opheffen van niet-rendabele buslijnen en het wegsaneren van dienstregelingsuren.

Als laatste wordt gehoopt dat de provincie maatregelen wil nemen om te zorgen meer mensen een vast contract te geven. De SP stelt voor om in de aanbesteding de voorwaarde op te nemen dat het aantal mensen dat met een uitzendcontract werkt in ieder geval niet hoger mag worden. Een groot deel van de ondervraagde chauffeurs was van mening dat er best meer jongeren buschauffeur willen worden, mits ze een vast contract of vaste uren krijgen.

Onderzoek

Wel is het onderzoek van de SP vrij beperkt. In totaal hebben er 41 buschauffeurs deelgenomen aan het onderzoek, waarvan dertien chauffeurs aanvullend gesproken zijn per telefoon en nog twee persoonlijk geïnterviewd. Van die deelnemers werkten er 36 in Zwolle en de andere 5 in andere concessiegebieden. Voor SP is dit echter een representatieve groep van ongeveer 20 procent. Bovendien werken er vijf buschauffeurs niet in Zwolle. “Dat wijst ons erop dat dit onderwerp breed leeft en serieus genomen moet worden.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.