Noordelijke provincies werken met Arriva aan zelfrijdende busjes

Een zelfrijdende shuttle van Easy Mile in Appelscha

Friesland, Groningen en Drenthe investeren samen met vervoerder Arriva in experimenten met zelfrijdend vervoer. Het is de bedoeling dat de autonome voertuigen de oplossing worden voor de last-mile van de OV-reiziger. Zover dat mogelijk is binnen de bestaande wet- en regelgeving, mogen deze zelfrijdende diensten uitgevoerd worden door Arriva.

Met name op het platteland ligt er volgens de provinciale overheden een uitdaging om het openbaar vervoer in stand te houden. De overheden verwachten dat zelfrijdende mobiliteit in de krimpgebieden zorgt voor meer ‘kostenefficiëntie en de reductie van CO2’ en daarom hebben ze deze intentieverklaring getekend. “Zelfrijdend vervoer is een mogelijke oplossing voor de vervoerplannen in Friesland in de toekomst”, aldus gedeputeerde Johannes Kramer. Friesland steekt 100.000 euro in de pilot.

Ontheffing

Drenthe, Friesland en Groningen geloven verder dat autonoom vervoer in de toekomst een aanvulling kan vormen op huidige first-and-last-mile concepten zoals Belbus, Buurtbus en Opstapper. Daarbij kunnen dergelijke proeven louter worden uitgevoerd, wanneer vervoerder daarvoor een ontheffing heeft gekregen. De desbetreffende concessieverleners provincie Friesland en OV-bureau Groningen-Drenthe zijn bevoegd om deze ontheffingen te verstrekken.

In eerste instantie zal bij elk experiment een uitvoeringsovereenkomst afgesloten worden met Arriva, waarin wordt gespecificeerd welke diensten Arriva moet leveren en hoe lang de looptijd is. Wanneer een provincie en de vervoerder het niet met elkaar eens kunnen worden, mag de provincie een contract afsluiten met een andere aanbieder.

Bushaltes verplaatsen

Als de proeven succesvol verlopen, dan geeft dit de provincies de mogelijkheid om haltes naar provinciale wegen te verplaatsen, waardoor bussen minder afslagen hoeven te nemen naar dorpen. Het doel is dat de rit in een streekbus aantrekkelijke wordt voor passagiers, omdat de reistijd hiermee korter wordt.

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe tekenden eerder een intentieverklaring om van Noord-Nederland dé testregio op het gebied van autonoom vervoer te maken. Zelfrijdend vervoer is volgens de overheden een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de krimpregio’s te behouden en te verbeteren. Eind vorig jaar kondigde de provincie Groningen aan met het Franse bedrijf Navya te gaan samenwerken op het gebied van zelfrijdend vervoer.

Appelscha en Ooststellingswerf

In het kader van de intentieverklaring uit 2016, zijn er proeven geweest met zelfrijdende voertuigen in Appelscha en in de gemeente Ooststellingswerf. In Appelscha verliep de pilot enigszins problematisch, omdat het voertuig over het fietspad reed en daar fietsers hinderde. De andere gemeente was wel positief.

Wil je meer lezen over zelfrijdend vervoer? Bezoek dan de site: www.zelfrijdendvervoer.nl

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.