Syntus bus, Overijssel, Deventer

Drie provincies besteden samen concessie IJssel-Vecht aan

Niet de provinciegrenzen, maar reizigersstromen moeten het vertrekpunt zijn voor de concessie-indeling. Daarom zijn de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel van plan om in december van dit jaar gezamenlijk de concessie IJssel-Vecht op de markt te brengen. Hierin worden de huidige concessies Midden-Overijssel, Veluwe, Lelystad en IJsselmond samengevoegd. 

Het concept Programma van Eisen (PvE) is door de drie provincies deze week gepubliceerd. Daarop mogen geïnteresseerden tot uiterlijk 19 oktober 18.00 uur nog reageren. De nieuwe concessie gaat in op 26 augustus 2020 en eindigt uiterlijk in december 2030.

Overgangsperiode

Opvallend aan deze concessie is dat hiervoor meerdere bestaande concessiegebieden volledig of deels worden samengevoegd, terwijl deze verschillende concessies niet gelijktijdig aflopen. De provincies hebben er daarom voor gekozen om een overgangsperiode te creëren, waarin verschillende delen op termijn aan IJssel-Vecht worden toegevoegd.

Zo zullen de concessies Midden-Overijssel en Veluwe vanaf midden december 2020 worden toegevoegd en Lelystad pas aan het einde van 2021. De provincie laat weten op zoek te zijn naar mogelijkheden om de tussenliggende periode tussen 25 augustus 2020 en december 2020 te overbruggen.

Eind 2023 wordt de lopende concessie IJsselmond onderdeel van IJssel-Vecht. Ook worden er weer delen van het concessiegebied gedurende de looptijd naar andere gebieden overgeheveld, zoals het zuidelijke concessiedeel Veluwe en het concessiedeel Deventer.

Inzet personeel en voertuigen

De provincies laten het aan de vervoerder over om een plan te bedenken voor de inzet van personeel en voertuigen tijdens deze overgangsperiode. Wel blijft de wet van kracht dat bij concessiewisselingen het personeel moet worden overgenomen, zelfs tijdens de overgangsperiode.

Daarbij moeten vervoerders die zich willen inschrijven ook rekening houden met de wens van de provincies om andere mobiliteitsdiensten te ontwikkelen en daarvoor ruimte te scheppen binnen de concessie. De concessieverleners behouden het recht om het openbaar vervoer te vervangen door andere mobiliteitsdiensten. In dat geval kunnen de lijnen niet langer als OV worden aangemerkt en maken die dus niet langer deel uit van de concessie. Een vervoerder moet hieraan meewerken.

Buslijn

Aan de ene kant willen Flevoland, Gelderland en Overijssel genoeg ruimte laten voor innovatie en flexibiliteit, maar tegelijkertijd willen ze ook zekerheid bieden aan reizigers, de concessiehouder en gemeenten. Daarom is besloten de lijnen in te delen in drie categorieën, namelijk A, B en C. A-lijnen zijn sterke busverbindingen die de belangrijkste kernen met elkaar verbinden en B-lijnen zijn lijnen die op dit moment genoeg reizigers hebben om waarschijnlijk tot het einde van de concessie nog aan een vervoersvraag te voorzien.

De belangrijkste verandering zit hem in de lijnen die in de laatste categorie vallen. Dit zijn namelijk verbindingen die niet volledig voldoen op vervoerbehoeftes van reizigers en dus weinig gebruikt worden, beleidsmatig gezien een minder belangrijke functie binnen het OV-netwerk vervullen, of alleen op voorstel van de provincie of vervoerder aan het netwerk zijn toegevoegd. In de concessie IJssel-Vecht kunnen deze lijnen vervangen worden door andere mobiliteitsdiensten. Uiteindelijk is het doel om de reiziger zo optimaal mogelijk te bedienen.

Elektrische bussen

De drie provincies vragen van een nieuwe vervoerder dat op de stadsdiensten in Apeldoorn, Lelystad en Zwolle meteen zero emissie-bussen worden ingezet en dat het busvervoer op de stadslijnen in Ede ten minste voldoet aan de EEV-norm. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat vervoerders plannen hebben om een aanzienlijk deel van het streekvervoer ook met zero emissie-bussen uit te voeren. Zij moeten in hun bieding een transitiepad opnemen voor een volledig emissievrije uitvoering van de concessie.

Bovendien zal voor IJssel-Vecht ook een nieuwe merknaam in de markt gezet worden. Volgens de provincies draagt één merknaam voor al het openbaar vervoer bij aan de herkenbaarheid voor reizigers. “Omdat de provincies eigenaar van het merk zijn, wordt voorkomen dat reizigers bij een wisseling van Concessiehouder aan een andere merknaam moeten wennen.”

Concessiegebied IJssel-Vecht

BusVision Congres 2018 banner

Overheden schrijven in hun concessies vaak voor dat vervoerders moeten meewerken aan het beschikbaar stellen van gegevens binnen de kaders van wet- en regelgeving. Maar het ontbreekt nu nog juist aan die kaders. Discussieer hierover mee tijdens het BusVision Congres, 11 oktober in Expo Houten.

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Drie provincies besteden samen concessie IJssel-Vecht aan”

Philip Scheel|11.09.18|11:37

Eindelijk overheden die met de klant meedenken. Stromen zijn belangrijker dan budget.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Drie provincies besteden samen concessie IJssel-Vecht aan | OVPro.nl
Syntus bus, Overijssel, Deventer

Drie provincies besteden samen concessie IJssel-Vecht aan

Niet de provinciegrenzen, maar reizigersstromen moeten het vertrekpunt zijn voor de concessie-indeling. Daarom zijn de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel van plan om in december van dit jaar gezamenlijk de concessie IJssel-Vecht op de markt te brengen. Hierin worden de huidige concessies Midden-Overijssel, Veluwe, Lelystad en IJsselmond samengevoegd. 

Het concept Programma van Eisen (PvE) is door de drie provincies deze week gepubliceerd. Daarop mogen geïnteresseerden tot uiterlijk 19 oktober 18.00 uur nog reageren. De nieuwe concessie gaat in op 26 augustus 2020 en eindigt uiterlijk in december 2030.

Overgangsperiode

Opvallend aan deze concessie is dat hiervoor meerdere bestaande concessiegebieden volledig of deels worden samengevoegd, terwijl deze verschillende concessies niet gelijktijdig aflopen. De provincies hebben er daarom voor gekozen om een overgangsperiode te creëren, waarin verschillende delen op termijn aan IJssel-Vecht worden toegevoegd.

Zo zullen de concessies Midden-Overijssel en Veluwe vanaf midden december 2020 worden toegevoegd en Lelystad pas aan het einde van 2021. De provincie laat weten op zoek te zijn naar mogelijkheden om de tussenliggende periode tussen 25 augustus 2020 en december 2020 te overbruggen.

Eind 2023 wordt de lopende concessie IJsselmond onderdeel van IJssel-Vecht. Ook worden er weer delen van het concessiegebied gedurende de looptijd naar andere gebieden overgeheveld, zoals het zuidelijke concessiedeel Veluwe en het concessiedeel Deventer.

Inzet personeel en voertuigen

De provincies laten het aan de vervoerder over om een plan te bedenken voor de inzet van personeel en voertuigen tijdens deze overgangsperiode. Wel blijft de wet van kracht dat bij concessiewisselingen het personeel moet worden overgenomen, zelfs tijdens de overgangsperiode.

Daarbij moeten vervoerders die zich willen inschrijven ook rekening houden met de wens van de provincies om andere mobiliteitsdiensten te ontwikkelen en daarvoor ruimte te scheppen binnen de concessie. De concessieverleners behouden het recht om het openbaar vervoer te vervangen door andere mobiliteitsdiensten. In dat geval kunnen de lijnen niet langer als OV worden aangemerkt en maken die dus niet langer deel uit van de concessie. Een vervoerder moet hieraan meewerken.

Buslijn

Aan de ene kant willen Flevoland, Gelderland en Overijssel genoeg ruimte laten voor innovatie en flexibiliteit, maar tegelijkertijd willen ze ook zekerheid bieden aan reizigers, de concessiehouder en gemeenten. Daarom is besloten de lijnen in te delen in drie categorieën, namelijk A, B en C. A-lijnen zijn sterke busverbindingen die de belangrijkste kernen met elkaar verbinden en B-lijnen zijn lijnen die op dit moment genoeg reizigers hebben om waarschijnlijk tot het einde van de concessie nog aan een vervoersvraag te voorzien.

De belangrijkste verandering zit hem in de lijnen die in de laatste categorie vallen. Dit zijn namelijk verbindingen die niet volledig voldoen op vervoerbehoeftes van reizigers en dus weinig gebruikt worden, beleidsmatig gezien een minder belangrijke functie binnen het OV-netwerk vervullen, of alleen op voorstel van de provincie of vervoerder aan het netwerk zijn toegevoegd. In de concessie IJssel-Vecht kunnen deze lijnen vervangen worden door andere mobiliteitsdiensten. Uiteindelijk is het doel om de reiziger zo optimaal mogelijk te bedienen.

Elektrische bussen

De drie provincies vragen van een nieuwe vervoerder dat op de stadsdiensten in Apeldoorn, Lelystad en Zwolle meteen zero emissie-bussen worden ingezet en dat het busvervoer op de stadslijnen in Ede ten minste voldoet aan de EEV-norm. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat vervoerders plannen hebben om een aanzienlijk deel van het streekvervoer ook met zero emissie-bussen uit te voeren. Zij moeten in hun bieding een transitiepad opnemen voor een volledig emissievrije uitvoering van de concessie.

Bovendien zal voor IJssel-Vecht ook een nieuwe merknaam in de markt gezet worden. Volgens de provincies draagt één merknaam voor al het openbaar vervoer bij aan de herkenbaarheid voor reizigers. “Omdat de provincies eigenaar van het merk zijn, wordt voorkomen dat reizigers bij een wisseling van Concessiehouder aan een andere merknaam moeten wennen.”

Concessiegebied IJssel-Vecht

BusVision Congres 2018 banner

Overheden schrijven in hun concessies vaak voor dat vervoerders moeten meewerken aan het beschikbaar stellen van gegevens binnen de kaders van wet- en regelgeving. Maar het ontbreekt nu nog juist aan die kaders. Discussieer hierover mee tijdens het BusVision Congres, 11 oktober in Expo Houten.

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Drie provincies besteden samen concessie IJssel-Vecht aan”

Philip Scheel|11.09.18|11:37

Eindelijk overheden die met de klant meedenken. Stromen zijn belangrijker dan budget.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.