Syntus bus, Overijssel, Deventer

Grote zorgen over toekomstvastheid OV in concessie IJssel-Vecht

Syntus bus, Overijssel, Deventer

Maar liefst negen pagina’s hebben de vier ROCOV’s in Oost-Nederland nodig om alle kritiekpunten op het concept-Programma van Eisen voor de concessie IJssel-Vecht te verwoorden. Zij zijn allerminst overtuigd dat de huidige keuzes van de drie provincies goed uitpakken voor de reiziger en vrezen voor het OV op langere termijn. “De ROCOV’s maken zich grote zorgen over de toekomstvastheid van het openbaar vervoer”, schrijven de voorzitters in een brief. 

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel willen in december van dit jaar gezamenlijk de concessie IJssel-Vecht op de markt brengen. IJssel-Vecht is de eerste concessie die door de drie provincies samen op de markt wordt gebracht. Daarvoor hebben de provincies gewerkt aan een nieuwe indeling van de lijnen en een Programma van Eisen waar meer ruimte wordt gelaten voor een vernieuwde vorm van openbaar vervoer.

Geen formeel advies

Het ROCOV is er echter niet over te spreken. In een brief kaarten zij een groot aantal problemen aan met het concept. Daarbij spreken ze bewust over een ‘reactie’ en nog niet over een formeel advies, omdat ze vinden dat dit verspreide PvE nog niet volledig is. Ze maken zich zorgen over de gelijkblijvende budgetten, ze missen een echte visie en ambitie voor werkelijke vernieuwing en zijn van mening dat de drie provincies helemaal geen gelijkluidende OV-visie hebben.

Ze twijfelen ook aan de herindeling van het lijnennet. De nieuwe indeling moet beter aansluiten bij de reizigersstromen en moeten zorgen voor minder overstappen, maar de ROCOV’s zien daarvoor geen bewijs in het Programma van Eisen. “Het voorgestelde lijnennet van A-, B- en C-lijnen is het huidige netwerk en voegt dus geen meerwaarde toe ten opzichte van de huidige concessies.”

Netwerk

Sowieso zijn ze ook niet te spreken over de indeling van het netwerk in A-, B- en C-lijnen. De organisaties zijn niet per definitie tegen een indeling van de lijnen of tegen het vervangen van C-lijnen door andere mobiliteitsdiensten, maar vinden de uitwerking hiervan in het PvE veel te vaag. Traditionele buslijnen mogen alleen vervangen worden door een alternatief waar ook kwaliteitseisen aan gesteld worden.

De huidige minimumeisen die nu aan deze lijnen worden gesteld zijn onaanvaardbaar. Dat komt met name omdat die eisen te erg verschillen van het huidige aanbod, wat bij de ROCOV’s de vrees heeft opgeroepen dat de frequentie verlaagd mag worden. “De indeling in drie soorten lijnen is te grofmazig. Er is meer nuance nodig en in een aantal gevallen moeten de minimumeisen worden opgeschroefd om een acceptabel voorzieningenniveau te bereiken.”

Verduidelijking

Op verschillende andere thema’s vereisen de reizigersorganisaties enkel meer duidelijkheid. De provincies geven bijvoorbeeld in het concept geen informatie over de financiën en het is dus nauwelijks in te schatten of de provincies middelen beschikbaar stellen om het OV te versterken.

De organisaties denken dat er juist extra geld beschikbaar dient te komen, omdat vaak de rijtijden toenemen door congestie en snelheidsvertragende maatregelen. Om een gelijkblijvend voorzieningenniveau aan te bieden, zijn meer DRU’s nodig en dat vraagt dus om een verhoogd OV-budget. “We pleiten ervoor dat de provincies het OV-budget zodanig verhogen dat die ambitie kan worden waargemaakt. Daarnaast is het van groot belang dat in overleg met de wegbeheerders rijtijdverlengende factoren worden weggenomen.”

Herziene versie

De ROCOV’s wachten nog op een nieuw ontwerp-PvE, waar dan ook nog ruimte wordt gelaten voor aanpassingen. Daarbij zijn het ROCOV Gelderland, Flevoland, Overijssel-West en Twente bereid om mee te denken over tussentijdse concepten. Maar met het huidige concept wordt in ieder geval niet ingestemd. “De ROCOV’s zien graag een herziene versie tegemoet”, stellen ze.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.