Busremise van Connexxion in Noord-Holland Noord

Meer klachten over stiptheid en uitval in concessies Noord-Holland

Bron: PitPoint

In de concessies Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord is het aantal klachten van reizigers over 2017 fors gestegen. In de eerste concessie gaat het om een stijging van ruim 32 procent en in Noord-Holland Noord is het aantal ontvangen klachten met bijna 15 procent toegenomen. Volgens de provincie Noord-Holland komt dat met name door een verlaagde punctualiteit en verhoogde rituitval. 

De prestaties van het busvervoer in deze provincie zijn verzameld in het Jaarverslag 2017. In Gooi en Vechtstreek is het aantal klachten wel afgenomen met 11,4 procent. Het algemeen reizigersoordeel is ondanks het hogere aantal klachten grotendeels stabiel gebleven.

Punctualiteit

Zowel in Haarlem-IJmond als in Noord-Holland Noord is de punctualiteit gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Met een gemiddeld stiptheidspercentage van 84,6 is in de concessie Haarlem/IJmond de gestelde norm van minimaal 85 procent op tijd dus niet gehaald. Ook vielen er daar meer ritten uit dan de gestelde norm van maximaal 0,20 procent, al daalde het aantal uitgevallen ritten wel in vergelijking met 2016.

Met name de lagere punctualiteit op buslijnen 80, 3 en 73 en later lijn 2 in Haarlem-IJmond zorgde voor veel onvrede bij reizigers. Dat gebeurde zowel voor als na de start van de nieuwe concessie op 3 september 2017. “Deze buslijnen ondervonden veel last van wegwerkzaamheden aan met name de Parklaan en verkeerscongestie in Amsterdam (lijn 80)”, aldus de provincie. In Noord-Holland Noord zorgde vooral een alternatieve route richting Alkmaar voor ongenoegen bij de reizigers.

Sociale veiligheid

Hiernaast zijn ook beduidend meer meldingen van chauffeurs over sociale veiligheid binnenkomen. Met een totaal van 619 gemelde incidenten in de drie concessies, is het aantal meldingen met maar liefst 87 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Toch benadrukt de provincie dat dit niet noodzakelijkerwijs inhoudt dat er meer incidenten hebben plaatsgevonden, aangezien het mogelijk is dat chauffeurs nu meer voorvallen doorgeven.

Wel lijkt het erop dat er iets minder A-incidenten hebben plaatsgevonden en dat zijn incidenten die in de ergste categorie vallen. Dit komt mede door een herdefiniëring van A-incidenten, maar ook verschillende veiligheidsmaatregelen, zoals de afschaffing van contant geld in de bus, een duidelijke aanpak om het aantal incidenten terug te dringen en maatwerk.

Financiën

De kostendekkingsgraad in de drie concessies kwam gemiddeld uit op 46 procent. In de Gooi en Vechtstreek en Haarlem-IJmond is er niets veranderd in vergelijking met een jaar eerder, maar in Noord-Holland Noord is dit iets gedaald. “Deze daling is veroorzaakt doordat de exploitatiekosten voor deze concessie in 2017 hoger uitvielen in vergelijking met 2016 als gevolg van financiële afspraken die met de concessiehouder zijn gemaakt in verband met de tweejarige verlenging van de concessie Noord-Holland Noord per 22 juli 2016.” Ook voor de Texelhopper was de kostendekkingsgraad 46 procent.

De provincie is bovendien tevreden over de buurtbussen in Noord-Holland. Het gebruik van deze bussen in regio’s waar de reizigersvraag te laag is voor regulier busvervoer blijft stijgen. “Alle buurtbussen dienen te voldoen aan de minimumnorm van 400 reizigers per maand”, schrijft de provincie in het jaarverslag. “Uitzondering hierop vormen de zomermaanden, nieuw opgestarte buurtbuslijnen en uitzonderlijke omstandigheden zoals langdurige wegomleidingen. In 2017 voldeden alle buurtbussen aan de gestelde norm van de provincie.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Meer klachten over stiptheid en uitval in concessies Noord-Holland | OVPro.nl
Busremise van Connexxion in Noord-Holland Noord

Meer klachten over stiptheid en uitval in concessies Noord-Holland

Bron: PitPoint

In de concessies Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord is het aantal klachten van reizigers over 2017 fors gestegen. In de eerste concessie gaat het om een stijging van ruim 32 procent en in Noord-Holland Noord is het aantal ontvangen klachten met bijna 15 procent toegenomen. Volgens de provincie Noord-Holland komt dat met name door een verlaagde punctualiteit en verhoogde rituitval. 

De prestaties van het busvervoer in deze provincie zijn verzameld in het Jaarverslag 2017. In Gooi en Vechtstreek is het aantal klachten wel afgenomen met 11,4 procent. Het algemeen reizigersoordeel is ondanks het hogere aantal klachten grotendeels stabiel gebleven.

Punctualiteit

Zowel in Haarlem-IJmond als in Noord-Holland Noord is de punctualiteit gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Met een gemiddeld stiptheidspercentage van 84,6 is in de concessie Haarlem/IJmond de gestelde norm van minimaal 85 procent op tijd dus niet gehaald. Ook vielen er daar meer ritten uit dan de gestelde norm van maximaal 0,20 procent, al daalde het aantal uitgevallen ritten wel in vergelijking met 2016.

Met name de lagere punctualiteit op buslijnen 80, 3 en 73 en later lijn 2 in Haarlem-IJmond zorgde voor veel onvrede bij reizigers. Dat gebeurde zowel voor als na de start van de nieuwe concessie op 3 september 2017. “Deze buslijnen ondervonden veel last van wegwerkzaamheden aan met name de Parklaan en verkeerscongestie in Amsterdam (lijn 80)”, aldus de provincie. In Noord-Holland Noord zorgde vooral een alternatieve route richting Alkmaar voor ongenoegen bij de reizigers.

Sociale veiligheid

Hiernaast zijn ook beduidend meer meldingen van chauffeurs over sociale veiligheid binnenkomen. Met een totaal van 619 gemelde incidenten in de drie concessies, is het aantal meldingen met maar liefst 87 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Toch benadrukt de provincie dat dit niet noodzakelijkerwijs inhoudt dat er meer incidenten hebben plaatsgevonden, aangezien het mogelijk is dat chauffeurs nu meer voorvallen doorgeven.

Wel lijkt het erop dat er iets minder A-incidenten hebben plaatsgevonden en dat zijn incidenten die in de ergste categorie vallen. Dit komt mede door een herdefiniëring van A-incidenten, maar ook verschillende veiligheidsmaatregelen, zoals de afschaffing van contant geld in de bus, een duidelijke aanpak om het aantal incidenten terug te dringen en maatwerk.

Financiën

De kostendekkingsgraad in de drie concessies kwam gemiddeld uit op 46 procent. In de Gooi en Vechtstreek en Haarlem-IJmond is er niets veranderd in vergelijking met een jaar eerder, maar in Noord-Holland Noord is dit iets gedaald. “Deze daling is veroorzaakt doordat de exploitatiekosten voor deze concessie in 2017 hoger uitvielen in vergelijking met 2016 als gevolg van financiële afspraken die met de concessiehouder zijn gemaakt in verband met de tweejarige verlenging van de concessie Noord-Holland Noord per 22 juli 2016.” Ook voor de Texelhopper was de kostendekkingsgraad 46 procent.

De provincie is bovendien tevreden over de buurtbussen in Noord-Holland. Het gebruik van deze bussen in regio’s waar de reizigersvraag te laag is voor regulier busvervoer blijft stijgen. “Alle buurtbussen dienen te voldoen aan de minimumnorm van 400 reizigers per maand”, schrijft de provincie in het jaarverslag. “Uitzondering hierop vormen de zomermaanden, nieuw opgestarte buurtbuslijnen en uitzonderlijke omstandigheden zoals langdurige wegomleidingen. In 2017 voldeden alle buurtbussen aan de gestelde norm van de provincie.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.