‘Omslag van OV naar mobiliteit vergroot concurrentie in sector’

Nederland 2017018 Apeldoorn Keobike. Syntus start als eerste regionale vervoerder met KeoBike, een innovatief deelfietsconcept met in totaal 240 fietsen op 20 locaties. De fietsen worden geplaatst in opvallende carrousels in grote (dorps)kernen op de Veluwe en de provincie Utrecht. Met behulp van hun smartphone leggen reizigers met KeoBike gemakkelijk de ’first and last mile’ van hun reis af. Hierdoor bereiken zij hun uiteindelijke bestemming snel en eenvoudig nu duurzaamheid en bereikbaarheid steeds belangrijker worden. KeoBike is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Gelderland en sluit naadloos aan bij de mobiliteitsstrategie van onze aandeelhouder Keolis. Het totale fietsenbestand van Keolis komt hiermee op 17.240 fietsen. COPYRIGHT Chris Pennarts Blokland 82 3417 MR Montfoort The Netherlands+31653309747 info@chrispennarts.nl www.chrispennarts.nl

Nieuwe vormen van mobiliteit maken een herinrichting van het OV-systeem noodzakelijk. Dit wordt momenteel vaak ingevuld door vervoerders die zelf nieuwe mobiliteitsdiensten gaan aanbieden, zoals deelsystemen, vraaggestuurd vervoer en gedeelde taxiritten. Om dit soort oplossingen wordt vaak gevraagd wordt in mobiliteitsconcessies. Het is echter het afvragen waard of dit wel zorgt voor de beste oplossing voor de reiziger. Gaan er niet juist kansen verloren om nog sneller en beter te innoveren als de mobiliteit wordt aanbesteed en dus door traditionele vervoerders wordt aangeboden?

In 2017 werd in het FMN-rapport ‘Een kwestie van gunnen’ gewaarschuwd dat de transitie naar meer vraaggestuurd vervoer niet pijnloos zou gaan verlopen. De reden die daarvoor werd gegeven, was dat dit zou leiden tot meer concurrentie voor de bestaande vervoerders en zelfs concurrentie op markten die ‘nog niet betwistbaar’ zijn. Tegelijkertijd kan het zorgen voor een beter en goedkoper OV, een betere benutting van belastinggeld en een betere leefbaarheid in stad en streek.

Hierbij werd echter de kanttekening geplaatst dat hiervoor de concessies wel op de juiste manier gegund moeten worden. Dit betekent onder andere dat dit vervoer niet meer in detail gespecificeerd kan worden. “De ruggengraat, “mass transit” lijnen met een relatief hoge bezetting, moeten voor langer worden gegund onder meer vanuit bedrijfseconomische gronden, maar de lijnen daaromheen in afnemende mate steeds minder”, staat in het rapport. Hoe staat het daar inmiddels mee?

Marktwerking

Er is nauwelijks sprake van meer concurrentie op de markt als traditionele vervoerders alle vormen van mobiliteit gaan aanbieden. Dus is het allereerst belangrijk dat de OV-sector zich beraadt op de scheidslijn tussen een vrije en gereguleerde markt, voordat wordt besloten of alle mobiliteit in een concessie moet worden opgenomen. Kunnen vervoerders – zelfs als ze zich ontwikkelen tot mobiliteitsdienstaanbieders – wel dezelfde oplossingen verzinnen als de vrije markt? Is het gunnen van mobiliteitsdiensten wel de juiste oplossing voor de reiziger?

Over dit thema zal worden gediscussieerd tijdens het OV Debat op 21 mei in het Provinciehuis Utrecht. Directeur Wim Kurver van EBS, GVB-directeur Alexandra van Huffelen en Casper Veenman van Roland Berger zullen hun visie delen op de transitie van OV naar mobiliteit. Zij zullen hier spreken over de manieren waarop zij aan de slag gaan met deze transitie. Ook zal het gaan over het verschil om te innoveren in een concessie die openbaar wordt aanbesteed en in een concessie die onderhands gegund wordt.

FMN rapport

Veenman is partner bij adviesbureau Roland Berger en werkte aan het eerder genoemde FMN rapport, waarin het ging over de mogelijkheid om te innoveren in een OV-concessie. Daarin ging het ook al over de transitie van OV naar mobiliteit. Tijdens het OV Debat zal Veenman zijn kennis delen over de balans tussen de vrije en gereguleerde markt en het effect van ontschotting op de vervoerders.

In dit panelgesprek zal bovendien aandacht worden besteed aan de financiering van nieuwe mobiliteitsoplossingen. Want de komst van deze oplossingen vraagt niet alleen om meer flexibiliteit in de inrichting van een concessie én het OV in een gebied, maar heeft ook verregaande gevolgen voor de financiering. In het FMN-rapport staat beschreven hoe die financiering hiervoor zou moeten kunnen meebewegen met variaties in looptijd, scope, specificaties en flexibiliteit. Veenman zal dit verder toelichten aan de deelnemers.

Hoe proberen vervoerders een mobiliteitsaanbieder te worden? Zou het misschien slimmer zijn om nieuwe mobiliteitsoplossingen niet op te nemen in een concessie, zodat de vrije markt hier alle ruimte krijgt? En wat zijn in dat geval de effecten van op de financiering van het OV. Tijdens een panel zullen de sprekers hun kennis hierover delen met de deelnemers aan het OV Debat op 21 mei in het Provinciehuis in Utrecht.

OV-Debat-2019_468x73px-registreer

Auteur: Inge Jacobs

3 reacties op “‘Omslag van OV naar mobiliteit vergroot concurrentie in sector’”

Arco Sierts|29.04.19|19:00

Opvallend is dat het ook nu weer over ‘de markt’ gaat in termen van aanbieders en overheden. De reiziger is wederom een wazig vraagteken. Kortom, de sector en de ambtenarij zijn (zoals gebruikelijk) weer enorm met zichzelf & elkaar bezig, en staan weer enthousiast met de rug naar de klant. ‘Transitie van OV naar mobiliteit’: is dat klantgerichte innovatie of de laatste technoburocratische modehype & collectieve OV-management-bezigheidstherapie?

Henk Angenent|30.04.19|10:25

Geheel eens met Arco Sierts. Hierbij nog twee opmerkingen:
1. Al dat geleuter over nieuwe mobiliteitsvormen is in feite vaak een dekmantel voor bezuinigingen.
2. Het wordt tijd dat de samenleving bestuurders en ambtenaren gaat afrekenen op de reizigersgroei die ze weten te bereiken. Kijken hoe ze dan piepen… Nu is het allemaal pappen en nathouden en veel slap ge-oh.

Ronald Van Onselen|30.04.19|12:30

Het MaaS-concept is een marktconcept. In MRDH telde ik 7 studies/aanbieders etc om dit(alleen bij G5 netwerk?)in te zetten. Door MRDH is in 2020 36 mln gereserveerd! Dus allemaal het wiel uitvinden? Hoezo geen chauffeur met telefoon/mob. zoals nu al bij Haga-ziekenhuis/OV-knooppunt bestaat? Gaat dit t.k.v.van regulier OV-BDU-budget? Hoe betalen OV-bedrijven dit? Nog duurder OV en saneren? De OV-nutsfunctie moet de overheid handhaven. UITP zei dat OV-lijndiensten de hardcore business moet blijven

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Omslag van OV naar mobiliteit vergroot concurrentie in sector’ | OVPro.nl

‘Omslag van OV naar mobiliteit vergroot concurrentie in sector’

Nederland 2017018 Apeldoorn Keobike. Syntus start als eerste regionale vervoerder met KeoBike, een innovatief deelfietsconcept met in totaal 240 fietsen op 20 locaties. De fietsen worden geplaatst in opvallende carrousels in grote (dorps)kernen op de Veluwe en de provincie Utrecht. Met behulp van hun smartphone leggen reizigers met KeoBike gemakkelijk de ’first and last mile’ van hun reis af. Hierdoor bereiken zij hun uiteindelijke bestemming snel en eenvoudig nu duurzaamheid en bereikbaarheid steeds belangrijker worden. KeoBike is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Gelderland en sluit naadloos aan bij de mobiliteitsstrategie van onze aandeelhouder Keolis. Het totale fietsenbestand van Keolis komt hiermee op 17.240 fietsen. COPYRIGHT Chris Pennarts Blokland 82 3417 MR Montfoort The Netherlands+31653309747 info@chrispennarts.nl www.chrispennarts.nl

Nieuwe vormen van mobiliteit maken een herinrichting van het OV-systeem noodzakelijk. Dit wordt momenteel vaak ingevuld door vervoerders die zelf nieuwe mobiliteitsdiensten gaan aanbieden, zoals deelsystemen, vraaggestuurd vervoer en gedeelde taxiritten. Om dit soort oplossingen wordt vaak gevraagd wordt in mobiliteitsconcessies. Het is echter het afvragen waard of dit wel zorgt voor de beste oplossing voor de reiziger. Gaan er niet juist kansen verloren om nog sneller en beter te innoveren als de mobiliteit wordt aanbesteed en dus door traditionele vervoerders wordt aangeboden?

In 2017 werd in het FMN-rapport ‘Een kwestie van gunnen’ gewaarschuwd dat de transitie naar meer vraaggestuurd vervoer niet pijnloos zou gaan verlopen. De reden die daarvoor werd gegeven, was dat dit zou leiden tot meer concurrentie voor de bestaande vervoerders en zelfs concurrentie op markten die ‘nog niet betwistbaar’ zijn. Tegelijkertijd kan het zorgen voor een beter en goedkoper OV, een betere benutting van belastinggeld en een betere leefbaarheid in stad en streek.

Hierbij werd echter de kanttekening geplaatst dat hiervoor de concessies wel op de juiste manier gegund moeten worden. Dit betekent onder andere dat dit vervoer niet meer in detail gespecificeerd kan worden. “De ruggengraat, “mass transit” lijnen met een relatief hoge bezetting, moeten voor langer worden gegund onder meer vanuit bedrijfseconomische gronden, maar de lijnen daaromheen in afnemende mate steeds minder”, staat in het rapport. Hoe staat het daar inmiddels mee?

Marktwerking

Er is nauwelijks sprake van meer concurrentie op de markt als traditionele vervoerders alle vormen van mobiliteit gaan aanbieden. Dus is het allereerst belangrijk dat de OV-sector zich beraadt op de scheidslijn tussen een vrije en gereguleerde markt, voordat wordt besloten of alle mobiliteit in een concessie moet worden opgenomen. Kunnen vervoerders – zelfs als ze zich ontwikkelen tot mobiliteitsdienstaanbieders – wel dezelfde oplossingen verzinnen als de vrije markt? Is het gunnen van mobiliteitsdiensten wel de juiste oplossing voor de reiziger?

Over dit thema zal worden gediscussieerd tijdens het OV Debat op 21 mei in het Provinciehuis Utrecht. Directeur Wim Kurver van EBS, GVB-directeur Alexandra van Huffelen en Casper Veenman van Roland Berger zullen hun visie delen op de transitie van OV naar mobiliteit. Zij zullen hier spreken over de manieren waarop zij aan de slag gaan met deze transitie. Ook zal het gaan over het verschil om te innoveren in een concessie die openbaar wordt aanbesteed en in een concessie die onderhands gegund wordt.

FMN rapport

Veenman is partner bij adviesbureau Roland Berger en werkte aan het eerder genoemde FMN rapport, waarin het ging over de mogelijkheid om te innoveren in een OV-concessie. Daarin ging het ook al over de transitie van OV naar mobiliteit. Tijdens het OV Debat zal Veenman zijn kennis delen over de balans tussen de vrije en gereguleerde markt en het effect van ontschotting op de vervoerders.

In dit panelgesprek zal bovendien aandacht worden besteed aan de financiering van nieuwe mobiliteitsoplossingen. Want de komst van deze oplossingen vraagt niet alleen om meer flexibiliteit in de inrichting van een concessie én het OV in een gebied, maar heeft ook verregaande gevolgen voor de financiering. In het FMN-rapport staat beschreven hoe die financiering hiervoor zou moeten kunnen meebewegen met variaties in looptijd, scope, specificaties en flexibiliteit. Veenman zal dit verder toelichten aan de deelnemers.

Hoe proberen vervoerders een mobiliteitsaanbieder te worden? Zou het misschien slimmer zijn om nieuwe mobiliteitsoplossingen niet op te nemen in een concessie, zodat de vrije markt hier alle ruimte krijgt? En wat zijn in dat geval de effecten van op de financiering van het OV. Tijdens een panel zullen de sprekers hun kennis hierover delen met de deelnemers aan het OV Debat op 21 mei in het Provinciehuis in Utrecht.

OV-Debat-2019_468x73px-registreer

Auteur: Inge Jacobs

3 reacties op “‘Omslag van OV naar mobiliteit vergroot concurrentie in sector’”

Arco Sierts|29.04.19|19:00

Opvallend is dat het ook nu weer over ‘de markt’ gaat in termen van aanbieders en overheden. De reiziger is wederom een wazig vraagteken. Kortom, de sector en de ambtenarij zijn (zoals gebruikelijk) weer enorm met zichzelf & elkaar bezig, en staan weer enthousiast met de rug naar de klant. ‘Transitie van OV naar mobiliteit’: is dat klantgerichte innovatie of de laatste technoburocratische modehype & collectieve OV-management-bezigheidstherapie?

Henk Angenent|30.04.19|10:25

Geheel eens met Arco Sierts. Hierbij nog twee opmerkingen:
1. Al dat geleuter over nieuwe mobiliteitsvormen is in feite vaak een dekmantel voor bezuinigingen.
2. Het wordt tijd dat de samenleving bestuurders en ambtenaren gaat afrekenen op de reizigersgroei die ze weten te bereiken. Kijken hoe ze dan piepen… Nu is het allemaal pappen en nathouden en veel slap ge-oh.

Ronald Van Onselen|30.04.19|12:30

Het MaaS-concept is een marktconcept. In MRDH telde ik 7 studies/aanbieders etc om dit(alleen bij G5 netwerk?)in te zetten. Door MRDH is in 2020 36 mln gereserveerd! Dus allemaal het wiel uitvinden? Hoezo geen chauffeur met telefoon/mob. zoals nu al bij Haga-ziekenhuis/OV-knooppunt bestaat? Gaat dit t.k.v.van regulier OV-BDU-budget? Hoe betalen OV-bedrijven dit? Nog duurder OV en saneren? De OV-nutsfunctie moet de overheid handhaven. UITP zei dat OV-lijndiensten de hardcore business moet blijven

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.