Bussen en treinen, Utrecht Centraal

‘OV-gebruik in Utrecht moet tot 2023 met 20% groeien’

De provincie Utrecht wil dat het gebruik van het openbaar vervoer in de komende collegeperiode met maar liefst 20 procent toeneemt. Daarvoor wil de coalitie extra investeren in het OV en zorgen voor sneller en beter OV, mede door de doorstroming te verbeteren. Ook wil de opdrachtgever proeven met flexibel busvervoer in landelijk gebied uitvoeren.

Investeringen worden dus niet geschuwd om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, meldt de provincie in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’. Tot 2023 wordt extra geld vrijgemaakt. Dit wordt deels gebruikt om het openbaar vervoer op peil te houden, maar ook juist om de dienstregeling te verbeteren op plekken waar de OV-bereikbaarheid de laatste jaren te veel is achteruit gegaan. In het Mobiliteitsprogramma wordt ingegaan op de investeringen.

Spoor

Om de groei van het OV verder te stimuleren, wordt er ingezet op zes andere speerpunten. Ten eerste gaat het hier om een effectief tramsysteem. De provincie benadrukt dat de tram een ‘onlosmakelijk onderdeel’ van het OV is en dat daarom trams vaker en sneller moeten rijden. Dit biedt ook kansen voor woningbouw op bepaalde locaties. “Door het regionaal busvervoer te verbinden met het tramsysteem ontstaan kansen voor de verbetering van de leefbaarheid van de Utrechtse binnenstad.”

De trein wordt niet vergeten. De provincie zou het liefste zien dat het sprinternetwerk in de regio wordt uitgebreid en intensiever gebruikt gaat worden. Het aantal intercitystations moet in ieder geval behouden blijven, al zet de provincie ook hier in op een uitbreiding van de hoeveelheid stations. “Via een gerichte lobby, bewaken we de Utrechtse belangen in het landelijke en regionale spoornetwerk.”

Concessie

In de komende vier jaar is de nieuwe concessie in de provincie Utrecht een belangrijk thema. De huidige concessies die worden verzorgd door Qbuzz onder de naam U-OV en Keolis lopen in 2023 af, maar de provincie weet dat het belangrijk is om op tijd met de aanbesteding te beginnen. Vooral omdat het de ambitie is om het openbaar vervoer zo’n belangrijke drager voor bereikbaarheid te maken.

In de nieuwe concessie zal één uitgangspunt zijn dat er meer regie bij de provincie komt te liggen. Daarnaast krijgt een vervoerder ruimte om te innoveren en wordt er genoeg flexibiliteit gecreëerd om met te bewegen met veranderingen. Vervoerders hoeven dat bovendien niet tegen een gelijkblijvend budget te doen; de provincie belooft dat de exploitatiebijdragen zullen meegroeien met het aantal inwoners in de provincie. Volgend jaar zal met het aanbestedingsproces worden gestart.

Reizigers

Het openbaar vervoer moet ook aantrekkelijker worden voor ouderen en mensen die minder goed ter been zijn. Daarom experimenteert de provincie met gratis OV voor ouderen met een krappe beurs buiten de spits en zal in 2020 de nieuwe adviescommissie ‘Toegankelijke provincie’ zich bezighouden met de positie van mensen met een beperking.

Hoewel het OV verder moet groeien, is het in de provincie op bepaalde trajecten ook nu al erg druk. Daarom wordt geprobeerd op bepaalde manieren Utrecht Centraal te ontlasten. Een van de manieren waarop Utrecht dat de komende tijd wil doen, is door in te zetten op een versterkte OV-verbinding op het traject Amersfoort– Utrecht Science Park. Op die manier hebben reizigers uit Noord- en Oost-Nederland een alternatief en hoeven niet alle reizigers via Utrecht.

Auteur: Inge Jacobs

7 reacties op “‘OV-gebruik in Utrecht moet tot 2023 met 20% groeien’”

Pat Rick|31.10.19|14:52

De stad en provincie Utrecht hebben hun incompetentie bewezen met de Uithoflijn. Het is dus beter om eerst de investeringen beter te benutten. De stad moet ook niet meer groeien totdat deze beter wordt bestuurd.
De stad kan de drukte nu niet aan. Daarom is het beter voor Nederland om functies uit Utrecht weg te halen en over te hevelen naar A’foort, Zwolle, Den Bosch en E’hoven. Bus vanuit A’foort duurt ongeveer evenlang als Utrecht centraal. Vroeger reed RIVM busjes daarvandaan naar Bilthoven

Pat Rick|31.10.19|15:44

De Utrechtse lobby heeft gezorgd voor kapitaalvernietiging: in 2012 werd voorgespiegeld dat het 321 miljoen zou kosten. Nu is het eindplaatje 524 miljoen voor de op-een-na-duurste tram per km.

Met dit bedrag of zelfs bij de meerkosten zou veel gedaan kunnen worden: maaslijn volledig vedubbelen, of intercityspoor Deventer-Olst, of heel veel bussen voor oude mensen die nu geen bus meer hebben en daardoor in een isolement zitten.

Pat Rick|31.10.19|15:51

Het is beter als Utrecht niet meer groeit qua inwoneraantal en bedrijvigheid en eerst orde op zaken stelt. De Uithoflijn is volgens de prognoses al vol als deze in bedrijf gaat, vanwege de late oplevering. Wellicht zijn er straks nog steeds bussen nodig naar de Uithof.

Dus geen extra investeringen of intercity-stations. Beter om meer congressen in A’foort te organiseren en meer vergaderingen in Zwolle of Den Bosch. En functies overhevelen naar steden die zaken wel op orde hebben

Herman Hoorweg|01.11.19|12:48

Busverbinding Almere – Blaricum carpoolstrook-Eemnes/Laren- Utrecht Uithof

Wim Barmentloo|19.11.19|12:53

@Pat Rick Ondanks jouw misplaatste opmerkingen zal Utrecht blijven groeien. Na Stockholm is Utrecht de meest competitieve en innovatieve stadsregio in Europa. Dat vertaalt zich in bedrijven/organisatiegroei en daarnaast in de wens van velen er ook te leven, en te recreëren. Rijk, stad en regio heeft dat vertaald in een ambitieus plan voor ruimtelijke ordening, vervoer en infrastructuur. De stad breidt uit met lightrail en tram naar het oosten (Zeist/Bunnik/DeBilt) en west Maarssen/Montfoort.

Wim Barmentloo|19.11.19|12:58

De door Pat Rick genoemde incompetentie ligt bij de provincie. Van oudsher vormen provincie en de stad Utrecht verklaarde vijanden. Dat dateert al vanaf de eeuwwisseling 1900. Plan Moreelse, plan Berlage ( stadsuitbreidingen). De provincie kon in dat verleden de ambities van de stad tegenhouden door haar confessionele macht. Die rollen zijn nu volkomen omgekeerd. Qua economische-en kennismacht is de stad vele malen machtiger en zal dat in de komende decennia ook uitbuiten en moeten uitbuiten

Herman Hoorweg|01.12.20|13:49

Naast verbeteringen in ov
Delft : hier moet tramlijn 1 verlengt worden naar Rotterdam via vliegveld Rotterdam The Hague airport naar centrum Rotterdam dan wel aansluiten op de metro .

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘OV-gebruik in Utrecht moet tot 2023 met 20% groeien’ | OVPro.nl
Bussen en treinen, Utrecht Centraal

‘OV-gebruik in Utrecht moet tot 2023 met 20% groeien’

De provincie Utrecht wil dat het gebruik van het openbaar vervoer in de komende collegeperiode met maar liefst 20 procent toeneemt. Daarvoor wil de coalitie extra investeren in het OV en zorgen voor sneller en beter OV, mede door de doorstroming te verbeteren. Ook wil de opdrachtgever proeven met flexibel busvervoer in landelijk gebied uitvoeren.

Investeringen worden dus niet geschuwd om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, meldt de provincie in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’. Tot 2023 wordt extra geld vrijgemaakt. Dit wordt deels gebruikt om het openbaar vervoer op peil te houden, maar ook juist om de dienstregeling te verbeteren op plekken waar de OV-bereikbaarheid de laatste jaren te veel is achteruit gegaan. In het Mobiliteitsprogramma wordt ingegaan op de investeringen.

Spoor

Om de groei van het OV verder te stimuleren, wordt er ingezet op zes andere speerpunten. Ten eerste gaat het hier om een effectief tramsysteem. De provincie benadrukt dat de tram een ‘onlosmakelijk onderdeel’ van het OV is en dat daarom trams vaker en sneller moeten rijden. Dit biedt ook kansen voor woningbouw op bepaalde locaties. “Door het regionaal busvervoer te verbinden met het tramsysteem ontstaan kansen voor de verbetering van de leefbaarheid van de Utrechtse binnenstad.”

De trein wordt niet vergeten. De provincie zou het liefste zien dat het sprinternetwerk in de regio wordt uitgebreid en intensiever gebruikt gaat worden. Het aantal intercitystations moet in ieder geval behouden blijven, al zet de provincie ook hier in op een uitbreiding van de hoeveelheid stations. “Via een gerichte lobby, bewaken we de Utrechtse belangen in het landelijke en regionale spoornetwerk.”

Concessie

In de komende vier jaar is de nieuwe concessie in de provincie Utrecht een belangrijk thema. De huidige concessies die worden verzorgd door Qbuzz onder de naam U-OV en Keolis lopen in 2023 af, maar de provincie weet dat het belangrijk is om op tijd met de aanbesteding te beginnen. Vooral omdat het de ambitie is om het openbaar vervoer zo’n belangrijke drager voor bereikbaarheid te maken.

In de nieuwe concessie zal één uitgangspunt zijn dat er meer regie bij de provincie komt te liggen. Daarnaast krijgt een vervoerder ruimte om te innoveren en wordt er genoeg flexibiliteit gecreëerd om met te bewegen met veranderingen. Vervoerders hoeven dat bovendien niet tegen een gelijkblijvend budget te doen; de provincie belooft dat de exploitatiebijdragen zullen meegroeien met het aantal inwoners in de provincie. Volgend jaar zal met het aanbestedingsproces worden gestart.

Reizigers

Het openbaar vervoer moet ook aantrekkelijker worden voor ouderen en mensen die minder goed ter been zijn. Daarom experimenteert de provincie met gratis OV voor ouderen met een krappe beurs buiten de spits en zal in 2020 de nieuwe adviescommissie ‘Toegankelijke provincie’ zich bezighouden met de positie van mensen met een beperking.

Hoewel het OV verder moet groeien, is het in de provincie op bepaalde trajecten ook nu al erg druk. Daarom wordt geprobeerd op bepaalde manieren Utrecht Centraal te ontlasten. Een van de manieren waarop Utrecht dat de komende tijd wil doen, is door in te zetten op een versterkte OV-verbinding op het traject Amersfoort– Utrecht Science Park. Op die manier hebben reizigers uit Noord- en Oost-Nederland een alternatief en hoeven niet alle reizigers via Utrecht.

Auteur: Inge Jacobs

7 reacties op “‘OV-gebruik in Utrecht moet tot 2023 met 20% groeien’”

Pat Rick|31.10.19|14:52

De stad en provincie Utrecht hebben hun incompetentie bewezen met de Uithoflijn. Het is dus beter om eerst de investeringen beter te benutten. De stad moet ook niet meer groeien totdat deze beter wordt bestuurd.
De stad kan de drukte nu niet aan. Daarom is het beter voor Nederland om functies uit Utrecht weg te halen en over te hevelen naar A’foort, Zwolle, Den Bosch en E’hoven. Bus vanuit A’foort duurt ongeveer evenlang als Utrecht centraal. Vroeger reed RIVM busjes daarvandaan naar Bilthoven

Pat Rick|31.10.19|15:44

De Utrechtse lobby heeft gezorgd voor kapitaalvernietiging: in 2012 werd voorgespiegeld dat het 321 miljoen zou kosten. Nu is het eindplaatje 524 miljoen voor de op-een-na-duurste tram per km.

Met dit bedrag of zelfs bij de meerkosten zou veel gedaan kunnen worden: maaslijn volledig vedubbelen, of intercityspoor Deventer-Olst, of heel veel bussen voor oude mensen die nu geen bus meer hebben en daardoor in een isolement zitten.

Pat Rick|31.10.19|15:51

Het is beter als Utrecht niet meer groeit qua inwoneraantal en bedrijvigheid en eerst orde op zaken stelt. De Uithoflijn is volgens de prognoses al vol als deze in bedrijf gaat, vanwege de late oplevering. Wellicht zijn er straks nog steeds bussen nodig naar de Uithof.

Dus geen extra investeringen of intercity-stations. Beter om meer congressen in A’foort te organiseren en meer vergaderingen in Zwolle of Den Bosch. En functies overhevelen naar steden die zaken wel op orde hebben

Herman Hoorweg|01.11.19|12:48

Busverbinding Almere – Blaricum carpoolstrook-Eemnes/Laren- Utrecht Uithof

Wim Barmentloo|19.11.19|12:53

@Pat Rick Ondanks jouw misplaatste opmerkingen zal Utrecht blijven groeien. Na Stockholm is Utrecht de meest competitieve en innovatieve stadsregio in Europa. Dat vertaalt zich in bedrijven/organisatiegroei en daarnaast in de wens van velen er ook te leven, en te recreëren. Rijk, stad en regio heeft dat vertaald in een ambitieus plan voor ruimtelijke ordening, vervoer en infrastructuur. De stad breidt uit met lightrail en tram naar het oosten (Zeist/Bunnik/DeBilt) en west Maarssen/Montfoort.

Wim Barmentloo|19.11.19|12:58

De door Pat Rick genoemde incompetentie ligt bij de provincie. Van oudsher vormen provincie en de stad Utrecht verklaarde vijanden. Dat dateert al vanaf de eeuwwisseling 1900. Plan Moreelse, plan Berlage ( stadsuitbreidingen). De provincie kon in dat verleden de ambities van de stad tegenhouden door haar confessionele macht. Die rollen zijn nu volkomen omgekeerd. Qua economische-en kennismacht is de stad vele malen machtiger en zal dat in de komende decennia ook uitbuiten en moeten uitbuiten

Herman Hoorweg|01.12.20|13:49

Naast verbeteringen in ov
Delft : hier moet tramlijn 1 verlengt worden naar Rotterdam via vliegveld Rotterdam The Hague airport naar centrum Rotterdam dan wel aansluiten op de metro .

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.