Nanuhub 2 BEELD EVAnet

GL Groningen geïnteresseerd in proef combinatie OV en pakketbezorging

Nanuhub 2 BEELD EVAnet

De provinciale fractie van GroenLinks in Groningen ziet kansen om pakketbezorging en openbaar vervoer  te bundelen. Vervoerder Connexxion wil hiermee experimenteren, omdat dit een mogelijkheid kan zijn om buslijnen in dunbevolkte gebieden in stand te houden. Bas de Boer van GL heeft over een mogelijke proef vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten in Groningen.

Connexxion rijdt niet in de provincie Groningen, maar De Boer hoopt dat GS in gesprek wil gaan met de betreffende vervoerder om een vergelijkbaar experiment uit te voeren. ” Het schrappen van buslijnen in dunbevolkte gebieden zorgt voor een afname van de bereikbaarheid, waardoor ook de leefbaarheid afneemt. Ook vergroot het de afhankelijkheid van een auto voor vervoer. Aangezien ook grote delen van de provincie Groningen dunbevolkt zijn en niet beschikken over uitgebreide OV-verbindingen, zien wij voor onze provincie kansen voor een dergelijk experiment.”

Bezorgbusjes

In een interview met OVPro sprak Transdev-directeur Pier Eringa in april de ambitie uit om het vervoeren van mensen en spullen te combineren. Bezorgbusjes zouden reizigers uit kleine dorpen naar grote OV-knooppunten kunnen meenemen, terwijl het aan de andere kant mogelijk is om in OV-bussen pakketten te vervoeren. Het is niet voor het eerst dat er plannen zijn om OV en bezorging van pakjes te combineren. Zo is EVAnet op verschillende locaties in Nederland bezig de ontwikkeling van slimme pakketkluizen op voornamelijk OV-locaties.

GroenLinks is in ieder geval enthousiast over het voornemen. En niet alleen vanwege de bereikbaarheid van landelijke gebieden en de mogelijkheid om al geschrapte lijnen weer op te starten. Ook qua kosten is dit interessant. “Wij zien kansen om door bundeling de exploitatiekosten van het openbaar vervoer te drukken, waardoor de prijs voor reizigers verlaagd kan worden en daarmee de toegankelijkheid verhoogd”, schrijft De Boer.

Coronacrisis

Het is momenteel een ideaal moment om te kijken naar eventuele combinaties tussen pakket- en personenvervoer, denkt de politicus. Vervoerders ondervinden capaciteitsproblemen door de maatregelen die zijn genomen tegen de Covid-19 pandemie. Tegelijkertijd ervaren de bedrijven die pakketten bezorgen topdrukte. “GroenLinks ziet daarom juist nu kansen om gebruik te maken van de groei in de bezorgingssector en een antwoord te bieden op de uitdagingen van de COVID-19 pandemie.”

De vragen die GL heeft gesteld zijn:

1. Is het college bekend met het genoemde experiment van Connexxion en wordt hierover wellicht in groter verband met andere provincies en vervoerders gesproken?
2. Is het college het met GroenLinks eens dat het combineren van deze diensten ook voor Groninger buitengebieden grote voordelen met zich mee kan brengen?
3. Is het college bereid om het voorgenomen experiment in Zeeland en Noord-Holland nauwlettend te volgen en de uitkomsten hiervan op de Groninger context te projecteren? Zo nee, waarom niet?
4. Is het college van GS bereid om in gesprek te gaan met de regionale vervoerders in Groningen
om te kijken op welke wijze in Groningen geëxperimenteerd kan worden met gecombineerd
personen- en pakketvervoer? Zo nee, waarom niet?
5. Ziet het college mogelijkheden om een dergelijke bundeling van diensten na een succesvol
experiment structureel op te nemen in de busconcessie voor de provincie Groningen (en de
provincie Drenthe)? Zo nee, waarom niet?
6. Ziet het college net als GroenLinks kansen om met het hierboven genoemde experiment een
oplossing te bieden voor de negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie voor het openbaar
vervoer en de risico’s op verspreiding van het virus?
7. Ziet het college mogelijkheden om op een veilige en verantwoorde manier te experimenteren
met het combineren van pakketbezorging en openbaar vervoer, om zo een antwoord te bieden
op de door het COVID-19 virus ontstane problemen?

Lees ook:

Transdev-directeur: warme lucht verplaatsen is niet duurzaam

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.