Screenshot introductiefilmpje BravoFlex

Einde aan pilots met Bravoflex in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant is van plan om in december 2020 te stoppen met de pilots met het flexibele busvervoer Bravoflex rond Eindhoven, Helmond en Roosendaal. Bij nieuwe OV-aanbestedingen wil de provincie Bravoflex combineren met het wmo-vervoer. Samenwerking tussen deze twee vormen van vervoer kan onder andere de kosten naar beneden brengen.

In Noord-Brabant zijn inmiddels vijf verschillende Bravoflex-pilots uitgevoerd. Dit is gedaan om hiermee ervaring op te doen in het kader van de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’. Bravoflex wordt ingezet in gebieden waar minder is naar vervoer of waar op momenten de vraag heel sterk terugloopt. Uit een tussentijdse evaluatie is naar voren gekomen dat de vorm van vervoer wordt gewaardeerd, maar dat de exploitatiekosten ook hoog zijn.

Daarom is het nu de ambitie om dit te koppelen aan wmo-vervoer. Met name een verregaande samenwerking kan zorgen voor lagere kosten en heeft ook nog verdere voordelen. Wel vereist dit dat er afspraken worden gemaakt met de gemeenten, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het wmo-vervoer. Voor de eerstvolgende OV-concessie, namelijk West-Brabant, wordt het gezamenlijk aanbesteden van Bravoflex en wmo-vervoer besproken met de gemeenten.

Combinatie

Er is al geëxperimenteerd met deze combinatie in Helmond en Moerdijk, al moest dit worden gestaakt in Helmond vanwege corona. De provincie laat nu weten dat er met name in deze plaats in Zuidoost-Brabant weinig mogelijkheden zijn om binnen de huidige pilot kosten en opbrengst meer in verhouding te brengen. Daarom is het voorstel om terug te vallen op twee stadslijnen die eerst reden aan de oostzijde van Helmond. Bovendien kunnen reizigers hier ook nog gebruikmaken van de Taxbus.

In Eindhoven en Roosendaal wordt ook gestaakt met de pilot. De proef rondom Eindhoven had als doel om te onderzoeken wat de potentie is van Bravoflex als aanvulling op het bestaande OV-netwerk van buslijnen. Reizigers weten de haltetaxi weliswaar steeds beter te vinden en zijn ook positief, maar het systeem is in deze vorm te duur. De provincie ziet nog kansen voor een koppeling met wmo-vervoer, maar zonder draagvlak in de gemeenteraad is dit geen optie. In Roosendaal wordt het systeem te weinig gebruikt en hebben de reizigers die er wel gebruik van maken veelal een alternatief.

Balans

“Het is het altijd zoeken naar de balans tussen innovatie, kosten en draagvlak”, zegt gedeputeerde Christophe van der Maat. “We houden niet ijzerenheinig vast aan experimenten waarbij de opbrengst structureel niet opweegt tegen de kosten of waar onvoldoende draagvlak voor is. Het voor innovatie bedoelde geld dat nu overblijft, zullen we anders en mogelijk elders inzetten. Pilots met flexibel vervoer blijven belangrijk voor het ontwikkelen en invoeren van de provinciale visie van gedeelde mobiliteit, ook omdat Bravoflex door veel reizigers als positief wordt ervaren.” Er zal wel worden doorgegaan met de pilots in Moerdijk en in Bergen op Zoom.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Einde aan pilots met Bravoflex in Noord-Brabant | OVPro.nl
Screenshot introductiefilmpje BravoFlex

Einde aan pilots met Bravoflex in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant is van plan om in december 2020 te stoppen met de pilots met het flexibele busvervoer Bravoflex rond Eindhoven, Helmond en Roosendaal. Bij nieuwe OV-aanbestedingen wil de provincie Bravoflex combineren met het wmo-vervoer. Samenwerking tussen deze twee vormen van vervoer kan onder andere de kosten naar beneden brengen.

In Noord-Brabant zijn inmiddels vijf verschillende Bravoflex-pilots uitgevoerd. Dit is gedaan om hiermee ervaring op te doen in het kader van de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’. Bravoflex wordt ingezet in gebieden waar minder is naar vervoer of waar op momenten de vraag heel sterk terugloopt. Uit een tussentijdse evaluatie is naar voren gekomen dat de vorm van vervoer wordt gewaardeerd, maar dat de exploitatiekosten ook hoog zijn.

Daarom is het nu de ambitie om dit te koppelen aan wmo-vervoer. Met name een verregaande samenwerking kan zorgen voor lagere kosten en heeft ook nog verdere voordelen. Wel vereist dit dat er afspraken worden gemaakt met de gemeenten, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het wmo-vervoer. Voor de eerstvolgende OV-concessie, namelijk West-Brabant, wordt het gezamenlijk aanbesteden van Bravoflex en wmo-vervoer besproken met de gemeenten.

Combinatie

Er is al geëxperimenteerd met deze combinatie in Helmond en Moerdijk, al moest dit worden gestaakt in Helmond vanwege corona. De provincie laat nu weten dat er met name in deze plaats in Zuidoost-Brabant weinig mogelijkheden zijn om binnen de huidige pilot kosten en opbrengst meer in verhouding te brengen. Daarom is het voorstel om terug te vallen op twee stadslijnen die eerst reden aan de oostzijde van Helmond. Bovendien kunnen reizigers hier ook nog gebruikmaken van de Taxbus.

In Eindhoven en Roosendaal wordt ook gestaakt met de pilot. De proef rondom Eindhoven had als doel om te onderzoeken wat de potentie is van Bravoflex als aanvulling op het bestaande OV-netwerk van buslijnen. Reizigers weten de haltetaxi weliswaar steeds beter te vinden en zijn ook positief, maar het systeem is in deze vorm te duur. De provincie ziet nog kansen voor een koppeling met wmo-vervoer, maar zonder draagvlak in de gemeenteraad is dit geen optie. In Roosendaal wordt het systeem te weinig gebruikt en hebben de reizigers die er wel gebruik van maken veelal een alternatief.

Balans

“Het is het altijd zoeken naar de balans tussen innovatie, kosten en draagvlak”, zegt gedeputeerde Christophe van der Maat. “We houden niet ijzerenheinig vast aan experimenten waarbij de opbrengst structureel niet opweegt tegen de kosten of waar onvoldoende draagvlak voor is. Het voor innovatie bedoelde geld dat nu overblijft, zullen we anders en mogelijk elders inzetten. Pilots met flexibel vervoer blijven belangrijk voor het ontwikkelen en invoeren van de provinciale visie van gedeelde mobiliteit, ook omdat Bravoflex door veel reizigers als positief wordt ervaren.” Er zal wel worden doorgegaan met de pilots in Moerdijk en in Bergen op Zoom.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.