Bus Syntus Overijssel in Deventer

Provinciale fracties willen duidelijkheid over dienstregeling IJssel-Vecht

De provinciale fracties van PvdA en GroenLinks in Overijssel maken zich zorgen over de kwaliteit van de busverbindingen in de noodconcessie in de regio IJssel-Vecht. De partijen wijzen erop dat de noodconcessie op 13 december van start gaat, maar nog altijd niet duidelijk is hoe de dienstregeling er uit gaat zien. Keolis rijdt een noodconcessie omdat de gunning van IJssel-Vecht aan de vervoerder door de provincies werd ingetrokken.

Een definitieve dienstregeling kan volgens PvdA en GroenLinks niet langer op zich laten wachten. Daarom werd Gedeputeerde Staten woensdag tijdens de commissievergadering om opheldering gevraagd. “Overijsselse reizigers hebben behoefte aan duidelijkheid. December komt met rasse schreden naderbij. Onze inwoners willen weten of ze straks met de bus naar school, werk of de supermarkt kunnen komen. Ze willen weten of ze hun abonnement moeten verlengen.”

Voorlichtingscampagne

De fracties wilden onder meer weten of de dienstregeling daadwerkelijk half december kan ingaan. “Het antwoord daarop is volmondig ja”, reageerde gedeputeerde Bert Boerman tijdens de vergadering. Hij legde uit dat voor de zomervakantie al ‘een finale klap’ is gegeven met goedkeuring van het vervoersplan voor 2021. Dat gebeurde onder meer na advies vanuit de consumentenorganisaties.

Reizigers worden op 15 november geïnformeerd over de wijzigingen, aldus Boerman. Tegelijkertijd wordt een voorlichtingscampagne gestart. Reizigers zullen volgens de gedeputeerde niet merken dat er sprake is van een noodconcessie. Het vervoersplan en de dienstregeling komen namelijk overeen met zoals bedoeld was bij de oorspronkelijke aanbesteding. Dat nu niet voor een periode langer dan twee jaar wordt aanbesteed, heeft volgens Boerman geen gevolgen voor personeel van Keolis.

Beter openbaar vervoer

De Overijsselse fracties van PvdA en GroenLinks betwijfelen of de noodconcessie leidt tot beter openbaar vervoer in de regio, zoals Geduputeerde Staten eerder stelde. Een noodconcessie is volgens de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland het beste voor de continuïteit van het openbaar vervoer in de regio. Boerman sprak tijdens de commissievergadering zelfs over een ‘vooruitgang als het gaat om de reiziger’.

Keolis rijdt de komende twee jaar een noodconcessie in Midden-Overijssel en op de Veluwe, waaruit de vervoerder geen winst kan behalen. Aanvankelijk zou in december de concessie IJssel-Vecht van start moeten gaan. De concessie wordt echter opnieuw aanbesteed omdat de gunning aan Keolis werd ingetrokken vanwege het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie tijdens het aanbestedingsproces.

Rover uitte al eerder zijn zorgen dat de reiziger waarschijnlijk de dupe zou worden van het besluit om de gunning in te trekken. De reizigersorganisatie pleitte ervoor het OV-aanbod door te laten gaan zoals gepland, ook als dit zou betekenen dat Keolis moest blijven rijden. Los van alle ontwikkelingen rondom de gunning lijkt snijden in de dienstregeling hoe dan ook onvermijdelijk vanwege de gevolgen van de coronacrisis.

(Dit artikel is aangevuld na beantwoording van de vragen in de commissievergadering.)

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.