Elektrische bus RRReis IJssel-Vecht (foto: Keolis)

Nieuwe concessie IJssel-Vecht duurt drie jaar langer

Via Keolis

De nieuwe concessie IJssel-Vecht zal voor dertien in plaats van tien jaar worden aanbesteed. Met een langere concessieduur wordt voorkomen dat de busvloot mogelijk twee keer van eigenaar moet wisselen. Het is een van de belangrijkste wijzigingen in het geactualiseerde concept Programma van Eisen (PvE) van de concessie, waarvan de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel eind 2021 de aanbesteding starten.

Daarmee wordt het een van de eerste aanbestedingsprocedures die start sinds het begin van de coronacrisis. IJssel-Vecht zou eigenlijk eind 2020 van start gaan en tien jaar duren, maar in de zomer van 2020 werd de gunning aan Keolis ingetrokken vanwege het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie tijdens het aanbestedingsproces. De vervoerder rijdt nu een tweejarige noodconcessie. Dat gebeurt met de merknaam RRReis, die onveranderd blijft in de nieuwe concessie.

Overnameverplichting

Het geactualiseerde concept PvE is grotendeels gelijk aan de oorspronkelijke, maar bevat wel een aantal belangrijke wijzigingen. De meest in het oog springende is de gewijzigde concessieduur van tien naar dertien jaar. “Het is ongewenst dat een bussenvloot een tweede keer van eigenaar moet wisselen”, beargumenteren Gedeputeerde Staten. Met drie jaar extra is de duur aangepast aan de technische en economische levensduur van de voertuigen, namelijk vijftien jaar (twee jaar noodconcessie en dertien jaar een nieuwe concessie).

Keolis kan zich gewoon inschrijven voor de nieuwe concessie. Wordt de concessie aan een andere vervoerder gegund, dan geldt een overnameverplichting van 90 procent van de busvloot. Het is niet de enige gewijzigde eis op het gebied van duurzaamheid. Zo mag vanaf de start van de concessie uitsluitend gebruik worden gemaakt van aantoonbaar hernieuwbare energie of groene waterstof, die het liefst regionaal is opgewekt. Daarbij mogen geen emissierechten worden verhandeld.

Meer ontwikkelvrijheid

Verder krijgt de toekomstige vervoerder meer ontwikkelvrijheid op de zogeheten A-lijnen, de sterke busverbindingen die de belangrijkste kernen met elkaar verbinden. Er wordt “een aantal afwijkende routevarianten” toegestaan, maar de stadsdiensten in Apeldoorn, Deventer, Lelystad en Zwolle moeten in het eerste jaar onaangetast blijven. Grote wijzigingen zullen op zijn vroegst pas vanaf de implementatieperiode worden besproken.

De vervoerder krijgt in de nieuwe concessie ruimte om het aanbod op het kernnet verder te versterken. Andersom kunnen voorstellen worden gedaan om op lijnen waar de vraag gering is een verschuiving door te voeren van aanbodgericht naar vraaggericht, meer flexibel OV. De concessieverleners hebben en houden wel de regie over deze keuzes.

Het concept PvE bevat daarnaast nieuwe landelijke eisen om concessies MaaS-vriendelijk te maken, evenals de introductie van reizen met bankpas en smartphone. Ook zijn enkele eisen aangescherpt waarvan gedurende de implementatie bleek dat deze op meerdere manieren konden worden uitgelegd. Gedeputeerde Staten maken niet direct duidelijk op welke concrete eisen dit betrekking heeft.

Ademende concessie

“Uitgangspunt voor het ontwerp-PvE is een ‘ademende’ concessie die de concessiehouder stimuleert om steeds zo goed mogelijk in de vervoerbehoeften van reizigers te voorzien”, aldus de drie provincies in het conceptdocument. De vervoerder wordt ruimte geboden doordat eisen functioneel in plaats van operationeel zijn omschreven. Vanwege de “relatief lange concessieperiode” willen de provincies de concessie elke drie jaar evalueren, waarbij de vervoerder een driejaarlijks ontwikkelplan opstelt.

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 29 april reageren op het concept PvE. Het definitieve document wordt in juni 2021 vastgesteld; begin 2022 wordt bekend aan welke vervoerder de concessie wordt gegund. Het is de bedoeling dat de nieuwe concessie vanaf 11 december 2022 gefaseerd van start gaat en dus tot eind 2035 duurt. IJssel-Vecht is een samenvoeging van de huidige noodconcessie in Midden-Overijssel en op de Veluwe en de concessies Lelystad en IJsselmond. De laatste twee stromen in december 2023 in.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

2 reacties op “Nieuwe concessie IJssel-Vecht duurt drie jaar langer”

Corry27|04.05.21|17:17

Nederland wordt nu geregeerd door een demissionair kabinet.Dit onderwerp is niet controversieel verklaard door Tweede Kamer. Landelijke verkiezingen Provinciale Staten zullen plaatsvinden in maart 2022. De Gedeputeerde die deze portefeuille beheert, kan bij het opstellen van de kandidatenlijst beter de eer aan zichzelf houden. Na 2 termijnen aanmodderen is voor deze Gedeputeerde de tijd aangebroken om ander werk te gaan zoeken. Door foute aanbestedingen (Kamper lijntje) niet geloofwaardig meer.

Corry27|04.05.21|17:18

Nederland wordt nu geregeerd door een demissionair kabinet. Dit onderwerp is niet controversieel verklaard door Tweede Kamer. Landelijke verkiezingen Provinciale Staten zullen plaatsvinden in maart 2022. De Gedeputeerde die deze portefeuille beheert, kan bij het opstellen van de kandidatenlijst beter de eer aan zichzelf houden. Na 2 termijnen aanmodderen is voor deze Gedeputeerde de tijd aangebroken om ander werk te gaan zoeken. Door foute aanbestedingen (Kamper lijntje) niet geloofwaardig meer.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.