Bussen Qbuzz Groningen Drenthe (foto: OV-Bureau GD)

OV-bureau Groningen Drenthe: gat van 5 tot 10 miljoen te dichten

In de concessie Groningen Drenthe wordt rekening gehouden met besparingen van 5 tot 10 miljoen euro in de dienstregeling van 2022. Het OV-bureau Groningen Drenthe hoopt op een financiële regionale bijdrage, zodat ook in het meest zwarte – en realistische – scenario een besparing van 5 miljoen euro volstaat. Anders zijn “zodanige ingrepen” nodig dat ontsluiting van het platteland en bereikbaarheid van de steden mogelijk niet kan worden gegarandeerd.

Dat blijkt uit een memo die het OV-bureau onlangs heeft gestuurd aan de Provinciale Staten van Drenthe en Groningen en Groningse gemeenteraad. Daarin wordt er vanuit gegaan dat de OV-sector vanaf volgend jaar niet meer hoeft te rekenen op financiële steun vanuit het Rijk. De zienswijzen van de staten en raad worden meegenomen bij het vaststellen van de specifieke maatregelen. Die zouden bovenop de huidige afgeschaalde dienstregeling komen, waarin met 5 procent minder aanbod op jaarbasis al circa 4 miljoen in het laatje wordt gehouden.

Drie knoppen

Afhankelijk van het reizigersherstel stevent het busvervoer in Groningen en Drenthe in 2022 af op een tekort van 7 tot 14 miljoen euro. In het beste geval ligt het aantal reizigers volgend jaar nog een vijfde lager ten opzichte van voor corona; in het slechtste scenario nog altijd ruim 40 procent lager. Omdat de financiële opgave in de jaren daarna kleiner wordt naarmate meer reizigers terugkeren, volstaat tot aan 2025 een jaarlijks pakket maatregelen tussen de 5 en 10 miljoen euro.

Het OV-bureau noemt drie knoppen waaraan gedraaid kan worden om het tekort in 2022 te dekken: verder afschalen van de dienstregeling, tariefverhoging en extra regionale middelen. In de memo staat dat het tarief “in verband met de uitzonderlijke situatie” eenmalig extra verhoogd kan worden met bijvoorbeeld 10 procent, al wordt gelijk gesteld dat het dagelijks bestuur niet aan deze knop wil draaien.

De plannen voor een afgeschaalde dienstregeling zijn al op hoofdlijnen uitgewerkt. Het gaat om lagere frequenties, schrappen of afschalen van parallelle verbindingen en het versnellen door een verbeterde doorstroming of door lijnen te strekken. Om te voorkomen dat er (te veel) moet worden gesneden in het voorzieningenniveau, hoopt het OV-bureau hoopt dus op een bijdrage van 3,1 miljoen vanuit Groningen en 1,9 miljoen vanuit Drenthe.

Andere provincies

Alle decentrale overheden en vervoerders werken op dit moment aan transitieplannen, die de basis vormen voor een landelijk transitieprogramma en worden meegenomen bij het besluit over hoe de beschikbaarheidsvergoeding er na het derde kwartaal van dit jaar uitziet. Voor de sector is maar één keuze een optie, namelijk verlenging van de huidige regeling.

Ook de provincie Utrecht is inmiddels naar buiten getreden met het verwachte financiële tekort voor het OV als extra steun uitblijft. De provincie waarschuwde vorige week dat de financiële tekorten tot en met 2025 kunnen oplopen tot in totaal zo’n 100 miljoen euro. Vervoerders U-OV en Syntus Utrecht werken samen met de provincie scenario’s uit voor verschillende vormen van afschaling. Zonder aanvullende Rijksbijdrage zou 30 procent afschaling nodig zijn, bovenop de 8 procent die dit jaar al is afgeschaald.

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag werd vorige week een maatregelenpakket aangenomen dat op korte termijn hoe dan ook nodig is, ongeacht de ontwikkeling van de beschikbaarheidsvergoeding. Het gaat om verder snijden in de dienstregeling, minder inzet van menselijk toezicht en interne maatregelen in de bedrijfsvoering van EBS, HTM en RET. Het is de bedoeling dat deze maatregelen tot eind 2022 zullen gelden, met als voorwaarde dat het Rijk over de brug komt.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.