Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (debat OV en corona)

Duidelijkheid over Rijksbijdrage 2021 voor OV-sector blijft uit

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) kan nog geen duidelijkheid geven over de Rijksbijdrage van 2021 voor de OV-sector. Maar ze toont er begrip voor dat vervoerders rekening houden met tegenvallende reizigersaantallen en hun bedrijfsvoering en dienstregeling daarop aanpassen. Dat schrijft ze in antwoord op vragen die SP-Kamerlid Cem Laçin eind juli stelde over het bericht dat bij Qbuzz mogelijk banen verdwijnen.

De gesprekken in het NOVB over maatregelen om de continuïteit van het OV te waarborgen zijn nog niet afgerond. Keuzes van het Rijk, provincies en vervoerders moeten ‘zo goed mogelijk’ op elkaar worden afgestemd, zonder dat dit ten koste gaat van de beschikbaarheid van kwalitatief goed openbaar vervoer. Er zijn al wel afspraken met de OV-sector gemaakt om met een optimale inzet van personeel en materieel te streven naar een maximale capaciteit.

Noodzakelijke reizen

Laçin wilde onder meer weten of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een rol voor zichzelf ziet om te voorkomen dat het OV verschraalt, aangezien het Rijk niet-noodzakelijke reizen ontraadde. Daarop antwoordt Van Veldhoven: “Middels de beschikbaarheidsvergoeding is de daling in reizigers voor een belangrijk deel gecompenseerd. Provincies en vervoerregio’s zijn opdrachtgever voor het regionaal OV. Zij hebben in hun concessies afspraken vastgelegd over de dienstregelingen en de te volgen procedure bij wijziging daarvan.”

Ondanks de compensatie voor 2020 begrijpt Van Veldhoven dat vervoerders voor komende jaren anticiperen op achterblijvende reizigersaantallen. “De mate waarin zij dit doen is afhankelijk van het verloop van de pandemie en het effect daarvan op het reisgedrag en eventuele beperkende maatregelen die door de overheid worden opgelegd.” De staatssecretaris benoemt dat de Rijksbijdrage voor dit jaar niet alle kosten dekt: vervoerders draaien zelf op voor 7 procent van de misgelopen reizigersinkomsten.

Ontslaggolf

De Kamervragen van Laçin hadden betrekking op Qbuzz, maar dat is zeker niet de enige vervoerder die zich zorgen maakt dat arbeidsplaatsen verdwijnen. Transdev-directeur Piet Eringa waarschuwde eerder voor een ontslaggolf als compensatie uitblijft, net als Pedro Peters van OV-NL. NS verwacht de komende jaren ruim 2.000 banen te moeten schrappen.

Laçin vroeg Van Veldhoven om een overzicht van de vervoerders die verwachten afscheid te moeten nemen van het personeel of denken te moeten schrappen in de dienstregeling. Daarover heeft de staatssecretaris ‘geen andere informatie’ dan kan worden vernomen uit mededelingen die zij zelf in de media hebben gedaan.

De penibele situatie waarin vervoerders verkeren, toont volgens Van Veldhoven niet ‘het failliet van commercieel OV’ zoals Laçin suggereerde. “Niemand had kunnen voorzien dat deze uitzonderlijke omstandigheden zouden optreden. De bedrijfsvoering van ieder bedrijf is hier niet tegen opgewassen. Voor mij is de coronacrisis geen aanleiding om een goed functionerend systeem te veranderen.”

Lees ook:

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur voor OVPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.