Coronamaatregel in Arriva-bus Breda

Rover: zet in op groei van het OV in plaats van bezuinigingen

Foto Inge

Het transitieplan in het openbaar vervoer moet niet op besparingen zijn gericht, maar op herstel. Daarvoor pleit reizigersvereniging Rover in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Rover is het een slechte keuze om het aanbod te verlagen nu de reizigersaantallen zijn teruggelopen. In plaats daarvan zou juist moeten worden ingezet op het verhogen van de vraag naar het OV.

Vervoerders schalen hun dienstregeling voor 2021 af om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. Een besparingsgedreven transitieplan is een vereiste om in de tweede helft van volgend jaar in aanmerking te komen voor een eventuele verlengde Rijksbijdrage. Versobering heeft echter zowel op korte als lange termijn nadelige gevolgen, waarschuwt Rover.

Noodzakelijke groei

De reizigersvereniging zegt te begrijpen dat in deze tijd kritisch naar de kosten moet worden gekeken, maar niet ten koste van alles. “Kostenbesparingen op korte termijn mogen niet leiden tot verlies van reizigers voor de lange termijn. De opbrengsten van het OV zijn voor de samenleving groter dan enkel de inkomsten van de vervoerders. Enkel een kostensnijdende operatie doet daar geen recht aan.”

Er moeten dan ook maatregelen worden genomen die passen bij de noodzakelijke groei van het OV, vindt Rover. Groei van het OV is volgens de vereniging noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelen, vermindering van de stikstofuitstoot en het leefbaar houden van stad en platteland. Als voorzet komt Rover met voorstellen die moeten worden gezien als ‘bouwstenen’ voor een herstelplan.

Voorstellen

Daarin richt Rover zich op het terugwinnen van de voormalige OV-reiziger, het aantrekken van nieuwe reizigers en het aantrekkelijker maken van het OV. Ideeën zijn bijvoorbeeld een welkom terug-korting voor weggebleven reizigers, nieuwe abonnementen die beter aansluiten bij de wensen van mensen die vaker blijven thuiswerken en het versneld invoeren van nieuwe betaalmethoden.

Ook pleit Rover voor versnelde geplande investeringen in OV-infrastructuur, waar de huidige reizigersaantallen kansen voor zouden bieden. Daar bovenop zou het Rijk er goed aan doen extra te investeren in vrije busbanen. “Wie de bus langs de file ziet zoeven, zal eerder overstappen naar het OV.” Verder is het advies om materieel en laadfaciliteiten op te kopen en terug te leasen, om vervoerders zo wat financiële ruimte te geven.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

2 reacties op “Rover: zet in op groei van het OV in plaats van bezuinigingen”

Pat Rick|07.12.20|15:25

Laat Rover plannen promoten voor meer metro in de Randstad. Laat metro de ruggegraat zijn voor OV in MRA en zo een autoloze lifestyle ondersteunen. En de blauwe tram bij Haarlem laten terugkeren als blauwe metro tussen het strand en A’dam-Zuid (want tram/bus zijn te langzaam) en verder door naar Almere (IJmeerlijn). Als de N/Z-lijn dan vanaf Hoofddorp wordt doorgetrokken naar Leiden, en daar aansluit op het doorgetrokken netwerk van MRDH, dan ontstaat voor de westelijke Randstad een RER-systeem

Pat Rick|07.12.20|15:26

Dit Randstad-RER is hoogfrequent, hoogwaardig, hoogcapaciteitsvervoer. Vanaf de hubs kunnen dan bussen rijden, maar ook met de fiets voor de last-mile.

Om de stikstofopname door de natuur te beperken moet men niet alleen kijken naar technische oplossingen. Maar landbouw ook een oplossing laten bieden door het verbouwen van lupine. Dit gewas neemt veel stikstof op en kan gebruikt worden voor vegatarische producten. En laat RWS dit plantje ook in de berm telen (waar het nu al soms te vinden is).

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.