Busstation Hilversum

Rover bezorgd over afschaling OV-dienstregelingen

Reizigersvereniging Rover maakt zich zorgen over plannen om de frequenties van het OV te verlagen en om buslijnen te schrappen in bepaalde regio’s. Dit is onderdeel van het transitieplan om de verliezen van de coronacrisis te compenseren, maar de maatschappelijke gevolgen van die plannen zijn groot. Dit schrijft Rover in een brief aan de Tweede Kamer en de gedeputeerden mobiliteit van de provincies.

Het OV is aan het begin van de crisis bestempeld als vitale sector en ontvangt van het Rijk financiële steun, maar dat is niet voldoende om alle verliezen op te vangen. Ter compensatie kijken vervoersbedrijven en provincies naar andere manieren om de kosten te drukken. Rover maakt zich grote zorgen omdat in de plannen gekozen lijkt te worden voor snijden in de dienstregeling.

Structurele aanpak

Dit betekent dat de reiziger hiervan de dupe wordt en op langere termijn zelfs de maatschappij. “Het schrappen in de dienstregeling of het verhogen van de ritprijzen zijn structurele effecten die de reiziger moet dragen. De reiziger kan en mag deze rekening niet betalen. Wij zijn van mening dat voor een duurzaam herstel van het openbaar vervoer een veel bredere aanpak nodig is. Het vraagt andere keuzes om te zorgen dat het OV sterker uit de crisis komt.”

In het transitieplan moet niet de krimp maar juist de groei van het openbaar vervoer centraal staan, meent de reizigersvereniging. Dit is niet alleen goed voor de reiziger, maar ook noodzakelijk voor het halen van klimaatdoelen, het verminderen van de stikstofuitstoot en voor het leefbaar en bereikbaar houden van steden en het platteland. Door de plannen voor woningbouw is het cruciaal dat het OV groeit.

Directeur Freek Bos wijst verder op de trend dat steeds meer binnensteden autoluw worden, waardoor het belang van goed OV groeit. In de landelijke gebieden én in stedelijke regio’s moet het aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit groeien. “Deze groeiopgave is, gezien de ambitie van de Rijksoverheid om voor 2030 circa 1 miljoen woningen te bouwen, onveranderd en urgent. Alle maatregelen in het transitieplan moeten daarop gericht zijn. Ook tijdelijke maatregelen mogen niet strijdig zijn met dit doel.”

Neerwaartse spiraal dreigt

Volgens de Rover-directeur is het snijden in de dienstregeling niet uit te leggen aan de reizigers die langzaam weer terug lijken te keren. Want door een slechtere dienstverlening zullen zij afhaken. Rover spreekt van een ‘neerwaartse spiraal’ waar het OV in terecht dreigt te komen. De aandacht moet juist gericht worden op het weer welkom heten van de reiziger.

Dit kan op meerdere manieren. Met de introductie van voordelige OV-tickets is de reiziger weer terug te winnen, een marketingcampagne kan helpen om het OV te promoten en de realisatie van meer vrije busbanen moet zorgen dat het OV sneller en aantrekkelijker wordt.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.