Metro RandstadRail Meijersplein Airport

ING: OV-sector heeft geduld nodig voor stevig herstel

Foto Dylan

Ondanks de toenemende reizigersaantallen zal het voor stevig herstel van de OV-sector pas aankomen op volgend jaar. Over heel 2021 zal het aantal reizigers naar verwachting 12 procent hoger liggen dan in 2020 en daarmee zijn de verwachtingen opnieuw naar beneden bijgesteld in het nieuwste vooruitzicht van het ING Economisch Bureau. Begin dit jaar werd nog rekening gehouden met een plus van 17 procent en afgelopen najaar zelfs met 25 procent.

Het is daarmee een tegenvallend jaar voor de OV-sector, is de conclusie van de bank. Het OV laat sinds het voorjaar weliswaar herstel zien, maar dat gebeurde wel vanaf een nieuw dal. In het eerste half jaar lag het aantal instappers gemiddeld op 42 procent van voor corona, eind juni was dit toegenomen tot bijna 60 procent. Al met al zal aantal check-ins over heel 2021 vermoedelijk niet boven de 60 procent uitkomen vergeleken met 2019.

35 procent groei in 2022

“Waar bedrijven in het wegtransport, de logistieke dienstverlening en het pakketvervoer soms weer met krapte kampen, bevinden het OV en de passagiersluchtvaart zich na een ongekende terugval nog in de beginfase van herstel en blijft er onzekerheid”, zegt sectoreconoom Rico Luman.

Het komt dus aan op 2022, waarvoor een jaar-op-jaargroei van 35 procent wordt voorspeld. Maar ook dit cijfer is vol onzekerheden ingegeven. “Als iedereen die dat wil gevaccineerd is, bedrijven en werknemers een nieuw (hybride) werkritme hebben gevonden en reisbeperkingen zijn opgeheven moet blijken wat de blijvende impact is door thuiswerken en minder zakelijk reizen”, aldus de bank. Als dit aantal werkelijkheid wordt, betekent dit dat volgend jaar meer dan 75 procent van het oude aantal check-ins wordt behaald.

Blijvend thuiswerken

Na de coronacrisis willen Nederlandse bedrijven in elk geval fors blijven inzetten op thuiswerken, bleek woensdag uit nieuw onderzoek door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook blijkt dat bedrijven de reizen die hun werknemers blijven maken willen verduurzamen, wat weer gunstig is voor de OV-sector. Aan het onderzoek deden ruim 1.100 bedrijven met meer dan 100 werknemers mee.

Deze werkgevers willen thuiswerken komend jaar nog beter faciliteren zodat werknemers minder op reis hoeven. Zo wil 41 procent van de bedrijven met voorrang investeren in thuiswerken en wil bijna een derde meer werk maken van thuiswerkvergoedingen. Ruim een kwart gaf bovendien aan nadrukkelijk in te zetten op het invoeren van flexibele werktijden, wat positief is voor meer spreiding.

Het ministerie zelf stimuleert eveneens om structureel minder op kantoor te werken. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat er voor 10.00 en na 15.00 uur geen overleggen worden ingepland waarvoor fysieke aanwezigheid noodzakelijk is. Met andere ministeries wordt gekeken hoe hybride werken kan worden ingericht, zodat ambtenaren minder vaak hoeven te reizen.

Groei op lange termijn

Dat neemt niet weg dat op langere termijn rekening wordt gehouden met een forse groei van het aantal OV-reizigers. De algemene verwachting is dat het aantal reizigers rond 2025 weer op het niveau van voor corona ligt en dat de aantallen daarna blijven groeien. In de eerder deze maand verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse van het ministerie van IenW staat dat de trein naar verwachting van alle vervoersmiddelen procentueel de sterkste groei kent tot 2050, gevolgd door bus, tram en metro.

In het laagste scenario ligt het aantal reizigerskilometers met de trein over een kleine 30 jaar op een gemiddelde werkdag 25 procent hoger dan in 2018. In het meest optimistische scenario is de groei zelfs 56 procent. Voor bus, tram en metro liggen deze percentages tussen de 13 en 36 procent. Voor 2030 wordt voor de trein rekening gehouden met een toename tussen de 17 en 25 procent en voor het andere OV met 9 tot 16 procent.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur voor OVPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.