Bus Connexxion Noord-Holland

Rover hekelt kortetermijndenken: ‘reizigersaantallen zijn niet heilig’

Foto Dylan

Bij het nemen van maatregelen om door de coronacrisis heen te komen, dreigt de OV-sector de gevolgen op lange termijn uit het oog te verliezen. Door nu te snijden in het aanbod blijven reizigers mogelijk nog jaren weg, waarschuwt reizigersvereniging Rover in een brief aan de Tweede Kamer en Provinciale Staten.

Rover stelt dat er in de transitieplannen sprake is van kortetermijndenken. Er wordt geprobeerd financiële verliezen te beperken door lijnen te schrappen of in de avonduren niet meer te rijden. “De financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk is slechts tijdelijk waardoor de OV-sector de neiging heeft het zekere voor het onzekere te nemen.” En daarmee wordt voorbijgegaan aan de oplossing die het OV biedt voor maatschappelijke problemen op langere termijn, zoals woningbouw en klimaat.

Visie op langere termijn

Door vooral te kijken naar acute problemen, ontbreekt het volgens de reizigersvereniging aan een visie op wat voor rol het OV in de verdere toekomst zou moeten spelen. Terwijl ‘verjaagde’ reizigers vaak niet terugkeren, waarschuwt directeur Freek Bos. Daarmee wordt gedoeld op geschrapte lijnen waarvoor geen alternatief is gekomen, of die zonder corona levensvatbaar zouden zijn. Er zou nu met name het gevoel leven dat er evenveel OV rijdt als in 2022, in plaats van dat dit nog altijd zo’n 10 procent minder is dan voor corona.

Het terugwinnen van reizigers vraagt volgens Rover om ‘het maximale’. “Er zijn heldere nationale kaders en afspraken nodig die verder kijken naar de middellange termijn en die een duidelijke visie geven op de onmisbare functie van het OV in Nederland naar 2030 toe. Decentrale opdrachtgevers zullen zelf ook financieel moeten bijdragen om bereikbaarheid voor iedereen te garanderen. Er is meer dan ooit lef, durf en visie nodig.”

Herstelplan

Als aanzet voor herstel actualiseerde Rover het eigen herstelplan dat eind 2020 aan de Tweede Kamer werd gestuurd. Zo wordt gepleit voor nieuwe producten zoals een tien- of honderdrittenkaart in plaats van abonnementen, of een ‘halfspitsabonnement’ dat aansluit bij bij een halve thuiswerkdag. Ook wordt er nog maar eens gevraagd om het BTW-tarief te verlagen.

Verder zou meer moeten worden ingezet op het aanbieden van een hoogwaardig product door bijvoorbeeld met minibusbanen bij kruispunten doorstroming te verbeteren. Maar een van de belangrijkste voorwaarden is toch echt voldoende financiële zekerheid tot het einde van de coronacrisis, waarbij reizigersaantallen niet als heilig worden gezien. “De maatschappelijke waarde van openbaar vervoer is groter dan alleen het rijden van volle bussen en treinen”, schrijft Rover daarover.

Deze maatregelen hebben met name betrekking op de korte termijn. Als die zijn gerealiseerd, is het volgens de reizigersvereniging zaak om een visie voor de middellange termijn uit te rollen. Alleen dan zou de noodzakelijke groei die het OV moet doormaken kunnen worden gefaciliteerd en werk kunnen worden gemaakt van het OV Toekomstbeeld.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur voor OVPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.