Transdev, zelfrijdend voertuig

UITP: autonome voertuigen kans voor fundamentele verandering OV

Vervoerders en vervoersautoriteiten dienen actief aan de slag te gaan om autonome voertuigen te implementeren in het huidige mobiliteitssysteem. Door zelfrijdende wagens op de juiste manier met het bestaande OV te integreren, kan de OV-sector hiervan de vruchten plukken. Maar door niet goed op deze ontwikkeling in te spelen, zullen autonome voertuigen juist een grote bedreiging voor het OV worden. Dit betoogt de UITP in de beleidsnota ‘Autonomous vehicles: a potential game changer for urban mobility’.

Er wordt vaak gedacht dat door autonome voertuigen de hoeveelheid auto’s op de wegen zal verminderen, net zoals het verwachte aantal benodigde parkeerplaatsen. Maar de UITP is daar niet zonder meer van overtuigd. Sterker nog, in het meest extreme geval kan dit juist zorgen voor extra auto’s op de weg, meer benodigde parkeerplekken en verdere stadsuitbreiding.

Deelsystemen

Om dit te voorkomen is een deelsysteem nodig waarin autonome voertuigen, een netwerk van voertuigen met veel vervoerscapaciteit en ‘ride-sharing’ worden gecombineerd. Dit systeem past volgens de UITP het beste bij het huidige openbaar vervoersysteem. Door het hele systeem goed te organiseren, hoeft de OV-sector de komst van zelfrijdende voertuigen ook niet te zien als een bedreiging. Openbaar vervoer blijft namelijk de enige efficiënte en duurzame oplossing voor het vervoeren van grote groepen mensen in stedelijke gebieden, denkt de UITP.

Maar om te voorkomen dat iedereen massaal een zelfrijdende auto aanschaft en niet langer gebruikmaakt van andere vervoersmodaliteiten, is het zaak nu al maatregelen te nemen om deze nieuwe voertuigen te integreren in het bestaande vervoerssysteem. Overigens is het daarbij wel van belang dat de voertuigen volledig zelfrijdend zijn. Anders zullen semi-autonome auto’s door iedere automobilist privé worden aangeschaft, maar bij geen gebruik rond zal blijven rijden om zo parkeerkosten te besparen. Daardoor zal het aantal auto’s op de weg alleen maar toenemen.

Volledig zelfrijdend

Idealiter zou een perfect mobiliteitssysteem bestaan uit een combinatie van OV-voertuigen met een hoge capaciteit die vaste lijnen rijden en autonome voertuigen die reizigers naar OV-haltes vervoeren, aangevuld met een systeem van deelauto’s, robo-taxi’s en vraaggestuurde busjes op plekken waar veel minder vraag is naar traditioneel OV of voor het afleggen van de first en last mile. De OV-sector kan, samen met de vervoersautoriteiten, nu al maatregelen te nemen om dit systeem rond 2020 werkelijkheid te maken. Dan verwacht de UITP de eerste zelfrijdende voertuigen.

Overigens erkent de UITP dat de komst van zelfrijdende voertuigen wel degelijk een bedreiging voor het traditionele OV inhoudt. Minder banen voor buschauffeurs lijkt een wezenlijk probleem, net als meer mogelijkheden voor partijen zoals Uber, Google en Amazon. Maar dit leidt tot een privatisering van het passagiersvervoer en dus voor minder invloed van de huidige vervoersautoriteiten. Bovendien moet nog blijken wat deze voertuigen precies kunnen en de levenscycluskosten zullen zijn.

Maar mobiliteit heeft volgens de UITP dus de beste toekomst met een vervoerssyteem waarin vloten zelfrijdende auto’s worden geïntegreerd met traditionele OV-modaliteiten, zoals trein en metro én waar reizigers worden gestimuleerd om stukken te lopen of te fietsen. Dit zorgt voor betere toegang tot het OV voor alle doelgroepen, een betere efficiëntie van het vervoer, minder verkeer op straat en lagere kosten per kilometer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.