Volvo, Bus, Limburg

Aanbestedingsprocedure uitvoering OV-Klantenbarometer van start

Kennisplatform CROW-KpVV heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor het uitvoeren van de OV-Klantenbarometer voor de jaren 2018 tot en met 2022. De OV-Klantenbarometer is het klanttevredenheidsonderzoek voor het stads- en streekvervoer en een van de belangrijkste indicatoren voor vervoerders én opdrachtgevers over de tevredenheid van reizigers over het regionale openbaar vervoer. CROW hoopt de opdracht op 3 augustus te kunnen gunnen. 

De minimale opdrachtwaarde van de aanbesteding bedraagt over vijf jaar 2.350.0000 euro, dus per jaar in ieder geval 470.000 euro. De OV-Klantenbarometer is de laatste jaren uitgevoerd door I&O Research. Nieuwe partijen die willen meedingen moeten uiterlijk op 22 juni voor 15.00 hun inschrijving indienen.

Klantenbarometer

Als sinds 2001 worden reizigers om hun mening gevraagd over het openbaar vervoer in de OV-Klantenbarometer. Tegenwoordig worden jaarlijks ongeveer 85.000 reizigers geënquêteerd tijdens circa 6500 ritten. Uiteindelijk leidt dit tot een algemeen rapportcijfer voor alle vervoerders, modaliteiten en soms zelfs lijnen. Op basis daarvan zien vervoerders hoe zij presteren in de ogen van reizigers op verschillende aspecten, zoals de kans op een zitplaats of sociale veiligheid.

Veel opdrachtgevers nemen deze beoordeling ook mee in hun het besluit voor een boete of beloning voor de vervoerder. Tevens beschrijven veel concessieverleners in een aanbesteding welk cijfer ze verwachten voor het OV in de bewuste concessie. Inschrijvers op de aanbesteding van CROW zullen worden beoordeeld op hun onderzoeksplan, de kwaliteit van de enquêteurs, het verzamelen van de rittenbestanden, de innovatie tijdens de uitvoering en de prijs per onderzoek.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.