Brainportlijn (bron: gemeente Eindhoven)

Brabant vraagt 1 miljard uit Groeifonds voor autonoom OV-systeem

Brabantse overheden, bedrijven en kennisinstellingen willen een nieuw, slim en emissieloos OV-systeem realiseren. Het gaat om een systeem van kleine en grote autonoom rijdende voertuigen, die alle Brainportcampussen rondom Eindhoven verbinden met elkaar en met regionale werklocaties. Daarvoor vragen deze partijen een bijdrage van ruim 1 miljard euro uit het Groeifonds.

Dit nieuwe systeem wordt de ‘Brainportlijn’ genoemd. Een nieuwe invulling van het OV-systeem, waarin zogenaamde pods van verschillende omvang over vrije rijbanen rijden, langs overstappunten bij uitvalswegen en rond bestaande OV-knopen. Nieuwe technieken worden hierbij zoveel mogelijk ingezet, zoals sensortechnologie, autonomous driving en platooning. Het wordt aangesloten op Eindhoven Centraal, zodat een goede verbinding ontstaat met nationale en internationale economische centra.

Geen spoor

Een miljard is een behoorlijk bedrag, vooral voor zo’n flexibel systeem dat niet aan spoor is gebonden. Normaal gaan veel kosten zitten in de aanleg van spoorinfrastructuur. De betrokken partijen zien de Brainportlijn echter als een ‘economische showcase’. Ze geloven dat dit systeem innovatie en testmogelijkheden verbindt in het kloppende hart van de kennisintensieve maakindustrie van Nederland.

De initiatiefnemers hiervan zijn de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Brainport Development. Zij krijgen steun van het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit Brainport Eindhoven. Als het aan hen ligt, kan de Brainportlijn stapsgewijs ingevoerd worden tot aan 2030. Omdat het niet aan spoor is gebonden, kan het gemakkelijker worden opgeschaald.

“Dit biedt grote economische kansen voor het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven, dat de Brainportlijn ontwikkelt, en draagt bij aan het internationale imago van Nederland als voorloper van innovatieve smart & green mobility-toepassingen”, aldus de gemeente Eindhoven.

Nationaal Groeifonds

Daarom vragen ze het kabinet om geld beschikbaar te stellen voor dit OV-systeem. “Het is heel belangrijk dat we vooruit blijven kijken in Nederland. Er zit veel creativiteit, ondernemerschap en innovatievermogen in ons land, wat met het Groeifonds wordt geactiveerd”, aldus de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat.

In het Nationaal Groeifonds is 20 miljard euro beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan de versterking van het duurzame verdienvermogen van Nederland. “Wij hebben alvast ons huiswerk gedaan en dit bid gemaakt, dat volgens ons naadloos aansluit op de doelen van het fonds.”

“We verbeteren met de Brainportlijn niet alleen de bereikbaarheid van, naar en tussen economische toplocaties in de economische motor van het zuiden, maar het systeem werkt ook als aanjager voor de mobiliteitstransitie in Brabant, en levert bovendien geld op. Volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse levert het na aftrek van kosten zo’n 150 miljoen euro op.”

Werkgelegenheid

De Brainportlijn zal zelfs banen opleveren, denkt ook economiewethouder Stijn Steenbakkers. De Brainportlijn moet namelijk niet alleen economische hotspots in de regio verbinden, maar ook belangrijke Europese regio’s. “Met het ontwikkelen, realiseren, vermarkten en exporteren van dit innovatieve mobiliteitssysteem gaan we banen creëren. Elke ontwerp-, ontwikkel-, test- en implementatiestap genereert lessen, ontwikkelingen, diensten en producten die kunnen worden vermarkt in binnen- en buitenland.”

“Dat geeft werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus, variërend van voertuigtechnologie, infra-ontwikkeling, onderliggende technieken en nieuwe mobiliteitsdiensten”, vervolgt de wethouder. “Zo werken we actief aan de noodzakelijke innovaties en ontwikkelingen die ons land verder brengen in de mobiliteits- en energietransitie. Alles komt hier samen: vervoer, banen en duurzaamheid.”

Werknemers

Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen hebben nu al toegezegd het vervoerssysteem te willen gaan gebruiken voor hun medewerkers. Daarmee wordt de exploitatie van het systeem vergroot. De markt ziet kansen om met deze lijn juist in te zetten op het snijvlak van hightech-maakindustrie en de automotive industrie.

“De technologie die in deze regio wordt ontwikkeld en geproduceerd maakt oplossingen mogelijk voor wereldwijde maatschappelijke thema’s, zoals digitale zorg, slimme mobiliteit, en alternatieve energieopwekking. Die oplossingen zijn van wereldklasse, de bereikbaarheid van de regio moet dat ook zijn. Deze investering past binnen de ambitie op onze internationale toppositie verder uit te bouwen”, aldus Hans de Jong, president bij Philips Nederland en bestuurslid van de Stichting Brainport.

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Brabant vraagt 1 miljard uit Groeifonds voor autonoom OV-systeem”

Jan Vanzijtveld|10.11.20|10:49

Volkomen gestoord zijn ze in Eindhoven denken weer het wiel uit te vinden. En men is ook heel kort van geheugen want er is nog niet zo lang geleden een project geweeest met Phileasbussen dat was het!! Nooit een succes geworden en als je in Eindhoven kwam reden er maar enkelen en soms geen een!!! Laat ze eerst maar eens de doorstroming van de bus goed aanpakken in de stad!! En er komen verkiezingen dus je kan het al hotemetoot altijd proberen.

Paul Verbuijs|11.11.20|12:41

Ze hebben nu ook vanuit de Provincie Bravo fietsen bij div. haltes. Ook zo’n groot succes heb er nog geen 1 zien gebruiken .

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Brabant vraagt 1 miljard uit Groeifonds voor autonoom OV-systeem | OVPro.nl
Brainportlijn (bron: gemeente Eindhoven)

Brabant vraagt 1 miljard uit Groeifonds voor autonoom OV-systeem

Brabantse overheden, bedrijven en kennisinstellingen willen een nieuw, slim en emissieloos OV-systeem realiseren. Het gaat om een systeem van kleine en grote autonoom rijdende voertuigen, die alle Brainportcampussen rondom Eindhoven verbinden met elkaar en met regionale werklocaties. Daarvoor vragen deze partijen een bijdrage van ruim 1 miljard euro uit het Groeifonds.

Dit nieuwe systeem wordt de ‘Brainportlijn’ genoemd. Een nieuwe invulling van het OV-systeem, waarin zogenaamde pods van verschillende omvang over vrije rijbanen rijden, langs overstappunten bij uitvalswegen en rond bestaande OV-knopen. Nieuwe technieken worden hierbij zoveel mogelijk ingezet, zoals sensortechnologie, autonomous driving en platooning. Het wordt aangesloten op Eindhoven Centraal, zodat een goede verbinding ontstaat met nationale en internationale economische centra.

Geen spoor

Een miljard is een behoorlijk bedrag, vooral voor zo’n flexibel systeem dat niet aan spoor is gebonden. Normaal gaan veel kosten zitten in de aanleg van spoorinfrastructuur. De betrokken partijen zien de Brainportlijn echter als een ‘economische showcase’. Ze geloven dat dit systeem innovatie en testmogelijkheden verbindt in het kloppende hart van de kennisintensieve maakindustrie van Nederland.

De initiatiefnemers hiervan zijn de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Brainport Development. Zij krijgen steun van het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit Brainport Eindhoven. Als het aan hen ligt, kan de Brainportlijn stapsgewijs ingevoerd worden tot aan 2030. Omdat het niet aan spoor is gebonden, kan het gemakkelijker worden opgeschaald.

“Dit biedt grote economische kansen voor het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven, dat de Brainportlijn ontwikkelt, en draagt bij aan het internationale imago van Nederland als voorloper van innovatieve smart & green mobility-toepassingen”, aldus de gemeente Eindhoven.

Nationaal Groeifonds

Daarom vragen ze het kabinet om geld beschikbaar te stellen voor dit OV-systeem. “Het is heel belangrijk dat we vooruit blijven kijken in Nederland. Er zit veel creativiteit, ondernemerschap en innovatievermogen in ons land, wat met het Groeifonds wordt geactiveerd”, aldus de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat.

In het Nationaal Groeifonds is 20 miljard euro beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan de versterking van het duurzame verdienvermogen van Nederland. “Wij hebben alvast ons huiswerk gedaan en dit bid gemaakt, dat volgens ons naadloos aansluit op de doelen van het fonds.”

“We verbeteren met de Brainportlijn niet alleen de bereikbaarheid van, naar en tussen economische toplocaties in de economische motor van het zuiden, maar het systeem werkt ook als aanjager voor de mobiliteitstransitie in Brabant, en levert bovendien geld op. Volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse levert het na aftrek van kosten zo’n 150 miljoen euro op.”

Werkgelegenheid

De Brainportlijn zal zelfs banen opleveren, denkt ook economiewethouder Stijn Steenbakkers. De Brainportlijn moet namelijk niet alleen economische hotspots in de regio verbinden, maar ook belangrijke Europese regio’s. “Met het ontwikkelen, realiseren, vermarkten en exporteren van dit innovatieve mobiliteitssysteem gaan we banen creëren. Elke ontwerp-, ontwikkel-, test- en implementatiestap genereert lessen, ontwikkelingen, diensten en producten die kunnen worden vermarkt in binnen- en buitenland.”

“Dat geeft werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus, variërend van voertuigtechnologie, infra-ontwikkeling, onderliggende technieken en nieuwe mobiliteitsdiensten”, vervolgt de wethouder. “Zo werken we actief aan de noodzakelijke innovaties en ontwikkelingen die ons land verder brengen in de mobiliteits- en energietransitie. Alles komt hier samen: vervoer, banen en duurzaamheid.”

Werknemers

Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen hebben nu al toegezegd het vervoerssysteem te willen gaan gebruiken voor hun medewerkers. Daarmee wordt de exploitatie van het systeem vergroot. De markt ziet kansen om met deze lijn juist in te zetten op het snijvlak van hightech-maakindustrie en de automotive industrie.

“De technologie die in deze regio wordt ontwikkeld en geproduceerd maakt oplossingen mogelijk voor wereldwijde maatschappelijke thema’s, zoals digitale zorg, slimme mobiliteit, en alternatieve energieopwekking. Die oplossingen zijn van wereldklasse, de bereikbaarheid van de regio moet dat ook zijn. Deze investering past binnen de ambitie op onze internationale toppositie verder uit te bouwen”, aldus Hans de Jong, president bij Philips Nederland en bestuurslid van de Stichting Brainport.

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Brabant vraagt 1 miljard uit Groeifonds voor autonoom OV-systeem”

Jan Vanzijtveld|10.11.20|10:49

Volkomen gestoord zijn ze in Eindhoven denken weer het wiel uit te vinden. En men is ook heel kort van geheugen want er is nog niet zo lang geleden een project geweeest met Phileasbussen dat was het!! Nooit een succes geworden en als je in Eindhoven kwam reden er maar enkelen en soms geen een!!! Laat ze eerst maar eens de doorstroming van de bus goed aanpakken in de stad!! En er komen verkiezingen dus je kan het al hotemetoot altijd proberen.

Paul Verbuijs|11.11.20|12:41

Ze hebben nu ook vanuit de Provincie Bravo fietsen bij div. haltes. Ook zo’n groot succes heb er nog geen 1 zien gebruiken .

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.