Verkiezingen rood potlood (foto: iStock/IJdema)

OV-sector presenteert toekomstplan voor nieuwe kabinet

Voor onbeperkt gebruik

“Een land zonder goed OV blijft een land in lockdown.” Met die boodschap heeft de OV-sector zijn toekomstplan gepresenteerd in aanloop naar de verkiezingen en kabinetsformatie. Daarin staat beschreven hoe vervoerders gezamenlijk het openbaar vervoer in Nederland naar een hoger niveau kunnen tillen en wat daarvoor nodig is van het aankomende kabinet. “Het OV is een basisvoorwaarde voor het herstel van de economie, het behalen van klimaatdoelen en om Nederland in beweging te houden.”

Met de verkiezingen en een nieuw kabinet in aantocht is het van belang om verder te kijken dan de coronacrisis, stellen de vervoerders in het gezamenlijke plan. “Het OV is de afgelopen decennia stevig gegroeid en draagt bij aan een duurzamer, beter bereikbaar en sterker Nederland”, aldus Pedro Peters, voorzitter van branchevereniging OV-NL, dat het plan opstelde. “In de verkiezingsprogramma’s zien we dat alle partijen die lijn doortrekken: zonder uitzonderingen willen politieke partijen het OV verder verbeteren en uitbreiden.”

Veel te bieden

In het document staat onder drie noemers uitgelegd wat de OV-sector te bieden heeft. De eerste richt zich op de bijdrage die tijdens en na de coronacrisis kan worden geleverd. Zo maken de OV-bedrijven zich hard voor het blijvend spreiden van reizigersstromen over de dag, met behulp van druktemeters en afspraken met werkgevers en onderwijsinstellingen. Ook worden samen met andere sectoren mogelijkheden verkend voor combinatietickets met het OV en bijvoorbeeld een bezoek aan de horeca, musea en evenementen.

De vervoerders schrijven ook door te gaan met het bij elkaar brengen van de verschillende modaliteiten. Enerzijds door op stations te werken met aanbieders van deelconcepten en anderzijds door te investeren in het eenvoudig digitaal plannen, boeken en betalen van verschillende vervoermiddelen (Mobility as a Service). Daarnaast staat de landelijke introductie van nieuwe betaalmiddelen op de planning, waarvan de recent gestarte proef in Lelystad deel uitmaakt.

Onder het derde kopje wordt nog maar eens benadrukt hoe het OV kan bijdragen aan de grote opgaven waar Nederland verder voor staat: de woningopgave, bevolkingsgroei, het versterken van het nationale verdienvermogen en de klimaatdoelen. De vervoerders stellen ook betere bereikbaarheid te kunnen bieden in stedelijk gebied, in de regio, tussen landsdelen en van het buitenland.

Hulp vanuit het Rijk

Om dit allemaal te realiseren, is dus wel hulp nodig vanuit het Rijk. Zo is er samenwerking nodig om spreidingsafspraken verantwoord te kunnen voortzetten. Behalve investeringen in verbeteringen van het netwerk, wordt de overheid opgeroepen nu over de brug te komen met een verlengde beschikbaarheidsvergoeding. Die zou in elk geval tot en met 2022 moeten doorlopen, passend bij de ontwikkeling van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen. Ook de richtinggevende transitieplannen waar nu aan wordt gewerkt, zouden snel moeten worden vastgesteld.

Verder wordt gepleit om tijdens de crisis- en herstelperiode het btw-tarief voor OV te verlagen van 9 naar 0 procent. Daarna zou dit tarief structureel op 6 procent moeten liggen om het OV betaalbaar en aantrekkelijk te houden. Het Rijk wordt ook een belangrijke rol toebedeeld om spreidingsafspraken verantwoord te kunnen voortzetten. Met de Mobiliteitsalliantie wordt ten slotte gepleit dat jaarlijks drie miljard euro extra wordt geïnvesteerd in mobiliteit en infrastructuur.

“De plannen liggen er al in de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV. Nu de bekostiging nog. Dit verdient een plaats in het Regeerakkoord. Wij roepen de nieuw te vormen coalitie op om in het eerste halfjaar van haar regeerperiode ook concrete investeringsbeslissingen te nemen”, zo luidt de oproep aan het volgende kabinet.

‘Help ons herstellen’

De toekomstplannen vallen of staan met aanvullende financiële steun, wordt nog maar eens benadrukt. Blijft die na 1 oktober uit, dan zijn ‘draconische maatregelen’ onvermijdelijk, zo luidt de waarschuwing. “30 tot 40 procent afschalen, forse tariefsverhogingen voor reizigers en harde bezuinigen op sociale veiligheid”, aldus Peters. “Met deze kaalslag wordt het OV zo onaantrekkelijk dat we de rol die politieke partijen in de toekomst voor ons zien, niet kunnen spelen. Onze boodschap is dan ook: help ons herstellen en voorkom dat het OV op slot gaat terwijl Nederland van het slot gaat.”

Lees hier het volledige plan: ‘Nederland vooruit: doorbouwen aan een beter OV’

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.