Dag van de Rail, foto: Studio van der Valk

‘Geef decentrale overheden meer invloed op spoorvervoer’

Regionale overheden dienen meer invloed te krijgen op het totale spoorvervoer in de regio. De bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland kan het beste op regionaal niveau opgelost worden. Dit is een van de drie moties die door de spoorsector tijdens de Dag van de Rail zijn ingediend. De sector stuurde deze moties vrijdag naar de spoorwoordvoerders van de Tweede Kamer.

De spoorsector vindt dat de regionale overheden meer te zeggen moeten krijgen op het totale spoorvervoer in de regio. De positie van decentrale overheden is volgens de sector onvoldoende vastgelegd in de nieuwe concessies die binnenkort onderhands aan NS en ProRail worden gegund. Dat moet worden veranderd.

De infrastructuur- en de vervoerontwikkeling op het hoofdrailnet dienden te worden afgestemd op de ruimtelijke en economische ambities van de regio’s en regionale OV-systemen.

Verplicht samenwerken

De deelnemers aan de Dag van de Rail vinden verder dat vervoersbedrijven verplicht moeten worden om samen te werken. De samenwerking tussen vervoerders is nu nog verre van optimaal. Zwitserland is daarbij een goed voorbeeld, omdat de samenwerking daar ook is voorgeschreven en dit daar goed blijkt te werken. Deze verplichte samenwerking kan volgens de indieners in de concesievoorschriften of bij wet worden vastgelegd.

De spoorsector pleit verder voor het realiseren van topcorridors om de economische structuur van Nederland te verbeteren. Door ons te richten op hoofdspoorlijnen zal het (internationale) vervoer tussen stedelijke regio’s en economische topsectoren groeien. Op deze spoorlijnen kunnen vervoerders snelheden tot 200 kilometer per uur halen. De uitrol van ERTMS krijgt op deze spoorlijnen voorrang, schrijven de spoorprofessionals.

Motiecommissie

De motiecommissie van de Dag van de Rail bestond uit Jan Koers van Intraffic, Sjoerd Sjoerdsma van Keyrail, Leon Linders van Alstom Transport Nederland, Ben van Schijndel van BAM Rail, Corina de Jongh van Railforum, Rikus Spithorst van Maatschappij Voor Beter OV en Mark Sloothaak van de Jonge Veranderaars.

Auteur: Redactie

2 reacties op “‘Geef decentrale overheden meer invloed op spoorvervoer’”

Manu Lageirse|07.05.13|13:06

Samenwerken, ja moet echt maar wel op basis van gelijkheid en in eerlijkheid. (niet met de revolver op de slaap) Als dit geborgd is dan zal er ook meer samengewerkt worden. Dit bewustzijn begint nu overal te leven in de sector. het is ook nodig om verder de service te verhogen en efficienter te worden.

Eduard De Jong|07.05.13|14:09

Ach, samenwerken is al zo oud als de weg naar Rome. Samenwerken en een keiharde concurrentiestrijd om zo veel mogelijk marktaandeel en dus winst te vergaren gaan niet samen. Er is een nieuwe manier van samenwerken opgestaan: NS werkt nauw samen net Qbuzz en gaat nauwer samenwerken met HTM.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.