Pedro Peters directeur RET

OV-boegbeeld Pedro Peters neemt na 12 jaar afscheid

Pedro Peters directeur RET

Vraag in de OV-sector naar wat RET-directeur Pedro Peters typeert en er komen verschillende beschrijvingen voorbij: een no nonsense-man, open voor innovatie, vlot, ijdel, een goede marketeer en een man van samenwerking. Twaalf jaar staat Peters al aan het roer van de Rotterdamse vervoerder, maar in juni van dit jaar gaat hij met pensioen. Enkele OV-prominenten komen aan het woord over de vertrekkende directeur.

Op het moment dat Pedro Peters aantrad als directeur van de RET, stond hij voor enkele forse uitdagingen. De RET stond onderaan de ladder in vergelijking met andere stadsvervoerders en hij moest het bedrijf weer rendabel krijgen. Dat moest door een verzelfstandiging van het bedrijf. Onder zijn directeurschap ontwikkelde het bedrijf zich tot een van de succesvolste stadsvervoerders in Nederland en de waardering van reizigers stijgt al jaren.

Vlotte omgang

“Wat Pedro vooral typeert is zijn vlotte omgang met alle personen met wie hij te maken had; of het nu om een technische medewerker van de RET ging of de burgemeester van Rotterdam, om collega-vervoerders of de ambtelijke toppen van de overheden, om de verantwoordelijke bestuurder of de OR”, vertelt Willem Benschop, directieadviseur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en voormalig directeur van de vervoersautoriteit MRDH. “De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uiteraard een heel serieuze, maar Pedro zag er ook graag een spelelement in, waarbij hij tot het uiterste kon gaan. Maar wel altijd in het belang van het bedrijf en de medewerkers.”

Samenwerken gaat daarom ook altijd goed met Peters, vindt Stefan Hulman. Hij was ruim tien jaar geleden wethouder in Rotterdam en nu directeur van reisinformatiedienst 9292. “We zochten twaalf jaar geleden een directeur die in staat was om een bedrijf te leiden, maar ook aan de slag kon met de benodigde verzelfstandiging. Dat werd Pedro. Ik heb daarbij altijd veel steun aan hem gehad en hij hopelijk ook aan mij”, aldus Hulman. Hij denkt dat samenwerking belangrijk is voor Peters. “Pedro begrijpt dat je in concurrentie een gezamenlijk belang hebt.”

Draagvlak in sector

Peters is momenteel ook voorzitter van de branchevereniging voor het openbaar vervoer, die ruim een jaar terug is opgericht. Hij blijft die rol ook na zijn pensioen bij de RET vervullen, nadat hij daarvoor is gevraagd door zijn mede-directeuren. “Pedro kent de sector goed en heeft een groot draagvlak in de hele OV-sector”, vertelt Jaap Bierman, directeur van de HTM. Peters was volgens Bierman ook meteen voorstander van de oprichting van een nieuwe brancheorganisatie. “Pedro heeft een no-nonsense instelling: doe maar normaal en werk maar gewoon samen.”

Volgens Rikus Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV heeft Peters de afgelopen jaren een titanenklus verricht, door het bedrijf om te vormen naar een klantgerichte organisatie. “Pedro laat de RET achter als een prima vervoerbedrijf, waar men serieus aan het werk is om de reiziger op een goede manier te vervoeren. Dat komt terug in de aanzienlijk gestegen klanttevredenheid. Petje af voor Pedro, die ik heb leren kennen als een aardige en toegankelijke man. En achter de schermen delen we het zelfde gevoel voor humor. Ook fijn.”

Kenmerken

Jaap Bierman vertelt over zijn ontmoeting met de vertrekkende RET-directeur. “Ik was toen bezig met het masterplan dat ik maakte over de toekomst van NS en sprak Pedro daarover. Het was op dat moment nog strikt vertrouwelijk dat ik de nieuwe directeur van de HTM zou worden. Maar Pedro riep meteen temidden van een groot gezelschap: oh, maar dan ben jij die vent die HTM gaat leiden! Zo leerde ik hem kennen als een spontane en joviale figuur.”

Hij zegt ook enkele zaken te hebben geleerd van zijn collega-directeur. “Dit is een sector waar soms veel spanning bestaat. Ik kan me daarover dan behoorlijk opwinden. Van Pedro heb ik geleerd om rustig te blijven, maar wel je mening te geven.” Hij benadrukt het jammer te vinden dat Peters met pensioen gaat. “Ik heb hem altijd als een heel goede buurman beschouwd en we hebben altijd goed samengewerkt.”

Eerlijk

De vertrekkende directeur wordt ook positief gewaardeerd door het personeel, weet Henk van der Maden, voorzitter van de OR van de RET. “Je bent op een manier getrouwd met elkaar. En in elk huwelijk wordt ruzie gemaakt, maar dat praat je uit.” Verder vertelt Van der Maden dat Pedro weliswaar de belangen van het bedrijf in het oog hield, maar altijd een luisterend oor had voor het personeel. “Hij wist een goede balans te creëren tussen wat goed is voor de RET en wat goed is voor het personeel.”

Volgens de voorzitter laat Peters zich niet graag laat verrassen. “Pedro was echt de baas van de RET. Je kon tijdens overleggen merken dat hij op vakniveau informatie tot zich had genomen. Hij kon redelijk tot in de details praten.” Hoewel Peters bij de RET startte met enkele hoofpijndossiers, zoals de verzelfstandiging van het bedrijf en de invoering van de OV-chipkaart, is het personeel nu tevreden over de directeur. “Hij heeft de RET goed op de kaart gezet en het bedrijf is er ook niet ongezonder op geworden.”

Klantgerichtheid

Het op de kaart zetten van het bedrijf is een van de sterktes van Peters, zo meent Bierman. “Pedro kan heel goed opkomen voor zijn eigen belangen. Hij is goed in marketingsacties en kan zo zichzelf en het bedrijf goed verkopen.” Deze eigenschap wordt ook erkend door Willem Benschop: “Opvallend aan Pedro is een tot aan zijn pensioen volgehouden jongensachtige branie, gekoppeld aan vakmanschap. En een meester in de PR.”

Verder is klantgerichtheid erg belangrijk voor Peters, wat ook te merken is aan de jarenlange stijging in de OV-Klantenbarometer. Bierman: “De RET loopt daarin voorop, al is de HTM wel aan een inhaalslag bezig. Maar Pedro verdient daarvoor zeker de eer. Hij heeft RET omgevormd van een oud en star bedrijf naar een klantgericht bedrijf.”

Ook opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag is tevreden over de prestaties van Peters. “De RET is onder leiding van Pedro omgevormd van een gemeentelijk tak van dienst tot een semi-commercieel bedrijf, dat aantoonbaar beter presteert zowel qua efficiency als qua reizigerstevredenheid”, vertelt Benschop. “Pedro heeft het spreekwoordelijke mes, dat hier aan twee kanten heeft gesneden, vaardig gehanteerd.”

Ondernemende ijdelheid

Peters heeft ook aan de voorgrond gestaan van enkele vernieuwingen in de sector, waarvan de invoering van de OV-chipkaart een duidelijk voorbeeld is. “Ik heb altijd een ondernemende sfeer ervaren bij de RET”, vertelt Auke Huisman. Hij werkte jaren geleden met Peters samen voor de introductie van het reizen op rekening via de OV-chipkaart. “Pedro Peters staat open voor nieuwe dingen.”

Volgens Huisman is Rotterdam een mooie proeftuin voor innovatie op het gebied van mobiliteit. “Alle kenmerken komen hier samen. Peters herkent dit en gebruikt dat ook.” Bij Peters speelt ‘ondernemende ijdelheid’, meent Huisman. De vertrekkende RET-directeur wil graag de eerste zijn en doet dus niet moeilijk over de invoering van innovaties. Daarvoor hoeft hij zo’n vernieuwing niet zelf bedacht te hebben. “En uiteindelijk hebben de reizigers daar veel baat bij. In Nederland mogen we best wat meer ijdel zijn.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.