Pedro Peters, directeur RET

OV-NL: kabinet moet structureel meer investeren dan 100 miljoen

Pedro Peters, directeur RET

Het risico bestaat dat de bereikbaarheid, de economische groei en transitie naar duurzame mobiliteit op termijn onder druk komen te staan. Het nieuwe kabinet investeert structureel te weinig geld in mobiliteit. Dat vindt branchevereniging OV-NL. “We moeten nu al bezig zijn met de vraag: hoe houden we Nederland in alle steden en regio’s dan in beweging? 100 miljoen per jaar is daarvoor te weinig”, aldus voorzitter Pedro Peters van OV-NL.

Alle vervoerders zijn sinds twee jaar verenigd in deze branchevereniging. OV-NL laat weten wel blij te zijn met de incidentele extra investering van twee miljard en ook met de ambitie van het nieuwe kabinet om de bereikbaarheid te stimuleren. Bovendien wil de regering flinke stappen zetten richting een meer duurzame mobiliteit.

BTW-verhoging

Daarmee wordt weer geïnvesteerd, nadat er lange jaren louter werd bezuinigd. Maar de structurele investering zijn te laag, zo meldt Peters. “Met twee miljard kunnen we een begin maken, maar het steekt schril af tegen de investeringen die elders in Europa wel worden gedaan op dit moment. De komende tien jaar komen er alleen in de Randstad al 700.000 mensen bij, tot 2050 worden er één miljoen woningen bij gebouwd. Daarbij, goed openbaar vervoer moet in alle gebieden van Nederland kunnen worden gegarandeerd.”

De branchevereniging plaatst ook bedenkingen bij de beoogde verhoging van de BTW naar 9 procent. De verwachting is namelijk dat hierdoor beduidend minder mensen het OV kunnen gebruiken. OV-NL spreekt over enkele tienduizenden die hierdoor getroffen worden. Dit zal negatieve effecten hebben op de bereikbaarheid van Nederland, de filedruk, de hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen en de leefbaarheid van de steden. “Het zal de concurrentiepostie van het duurzame OV verslechteren”, aldus OV-NL

Omdat het OV hierdoor een minder aantrekkelijke optie wordt, staat dit besluit ook haaks op de doelen die zijn vastgesteld voor het klimaat. De sector is voorstander van groener vervoer en stelt hierin voorloper te zijn met zero emissie-bussen en groene treinen. Maar daar de verhoging van de BTW, wordt het kaartje duurder. “In weerwil van de kabinetsambities om duurzame mobiliteit te stimuleren, wordt de meest duurzame vorm – het OV – juist duurder gemaakt. OV-NL meent dat met het achterwege laten van de BTW-verhoging op het OV, de milieudoelstellingen van dit kabinet gediend zouden zijn.”

Integratie modaliteit

Wat wel op zeer veel lof mag rekenen, is het besluit om niet langer naar modaliteit te kijken maar naar mobiliteit in zijn geheel. Daarmee legt de kabinet volgens OV-NL een goede basis voor een integrale benadering. De brancheorganisatie pleit al langere tijd voor ontschotting tussen vormen van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. OV-NL biedt dan ook aan mee te werken aan het succesvol inzetten van MaaS-concepten.

Peters: “Het overleg over de uitbreidingen van lightrail, het gezamenlijk aan andere vervoersconcepten en beprijzing werken en het voornemen om wet- en regelgeving aan te passen om vraaggestuurd vervoer te realiseren zijn ons zeer welkom. Belangrijk wordt de komende tijd de vraag hoe de bedragen worden besteed. OV-NL biedt aan om daarover samen met de overheden mee te denken.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.