KNV-directeur Ad Toet legt functie neer

Ad Toet neemt na ruim tien jaar afscheid als directeur van werkgeversorganisatie KNV. Hij legt per 1 januari 2018 zijn functie neer. Onder zijn leiding werd na jaren afwezigheid weer een branchevereniging voor de OV-sector onder de vleugels van KNV ondergebracht; OV-NL sloot zich onlangs aan bij de werkgeversvereniging.

Onder KNV zijn het spoorgoederen-, taxi- en zorgvervoer, het touringcarvervoer, en het openbaar vervoer verenigd. De branches die KNV vertegenwoordigd werden in de afgelopen tien jaar geconfronteerd met een economische crisis en met de verdere invoering van marktwerking. Deze ontwikkelingen hebben Toet in zijn overtuiging gesteund dat alleen een samenhangend en duurzaam mobiliteitssysteem de toekomst heeft.

Ontstchotting

Zijn pleidooi om de sectoren verder te ‘ontschotten’ en zijn oproep voor meer onderlinge samenwerking, vond sinds zijn aantreden meer en meer gehoor. In het nieuwe regeerakkoord is de visie ook duidelijk terug te vinden. “Voor mij is de cirkel nu rond. Een goed functionerende samenleving heeft efficiënt vervoer van reizigers en goederen nodig. Dat gezamenlijke belang vormde mijn persoonlijke drijfveer.”

Binnen KNV vond Toet genoeg concrete aanleiding om kruisverbindingen te leggen en gedeelde belangen te benutten. Hij was nauw betrokken bij de elektrificatie van het OV, het verdelen van OV-opbrengsten, het vormgeven van de opleiding voor treinmachinisten, diverse ProRail-dossiers en de vergunningverlening voor diverse KNV-sectoren. Toet heeft ervoor gezorgd dat het spoorgoederenvervoer hoog op de politieke agenda is komen te staan en speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Europese spoorgoederencorridors.

Innovatieproject EU

Hubert Andela, secretaris KNV Taxi en Zorgvervoer, wordt op 1 januari aanstaande de nieuwe algemeen directeur van KNV. Carlo Cahn, tevens secretaris KNV Bus, zal de functie van adjunct-directeur vervullen. Onder het voortgezet voorzitterschap van Bertho Eckhardt legt Koninklijk Nederlands Vervoer zich de komende jaren verder toe op het optimaliseren van het personenvervoer.

De spoorsector hoeft nog geen afscheid van Toet te nemen. Na zijn vertrek bij KNV zal hij in opdracht van de werkgeversvereniging het tweejarige EU-digitaliseringsproject ELETA leiden. Het innovatieproject heeft als doel om de elektronische uitwisseling van informatie over de geschatte aankomsttijden (Estimated Time of Arrival/ETA) real time uit te wisselen met alle vervoerspartners op een spoorgoederentraject.

Mobility as a Service

KNV heeft de ambitie om in samenwerking met uiteenlopende partijen het door het nieuwe kabinet nagestreefde Mobility as a Service (MaaS) vorm en inhoud te geven. Bertho Eckhardt: “We willen dat onze leden en hun klanten meeprofiteren van de huidige mobiliteitsontwikkelingen. Met dat doel voor ogen stelt KNV ook in de toekomst alles in het werk om een prominent, kundig en integere gesprekspartner voor overheid en onze mobiliteitspartners te blijven.” Tijdens de KNV nieuwjaarsreceptie begin februari vindt het formele afscheid van Ad Toet plaats.

Nederlands Vervoer heeft in december uitgebreid aandacht voor het vertrek van Ad Toet in een afscheidsinterview.

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.