Valleilijn op station Amersfoort

Oplossen woningnood Gelderland vergt meer geld voor bereikbaarheid

Valleilijn op station Amersfoort

Met de bouw van alle benodigde woningen in Gelderland komt de bereikbaarheid in die provincie sterk onder druk te staan. Het provinciebestuur vreest voor overvolle bussen en treinen, files op de wegen en onveilige fietspaden als er geen extra investeringen in mobiliteit worden gedaan. Het provinciebestuur wil daarom tijdig afspraken maken met gemeenten en het Rijk over wie wat betaalt en onder welke voorwaarden.

Ook al is het totale effect van de woonopgaven in de verschillende delen van de provincie nog niet helemaal duidelijk, het probleem tekent zich al af. “De groei van aantal woningen in deze regio kunnen we niet opvangen in het bestaande mobiliteitsnetwerk”, schrijft gedeputeerde Christianne van der Wal aan de Gelderse Staten. De woningbehoefte is groot. Worden alle voorgenomen huizen gebouwd, dan gaat het volgens haar al gauw om meerdere keren de omvang van een stad als Eindhoven.

Knelpunten

En dat terwijl er nu al knelpunten zijn, zoals in het OV op het spoor tussen Apeldoorn en Amersfoort. In de regio Amersfoort zijn volgens Van der Wal weinig goede OV-locaties. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen-Food Valley is het OV al overbelast, zoals op het spoor en in het regionale vervoer.

Van der Wal wil dat er in de verstedelijkingsstrategieën voor de verschillende regio’s afspraken worden gemaakt over investeringen in mobiliteit. Daarom is ze van plan om de komende periode overleg te voeren met de Gelderse regio’s, aangrenzende provincies en het Rijk. Die gesprekken moeten onder meer duidelijk maken hoe groot het probleem is per deelgebied en hoeveel geld er nodig is om de knelpunten op te lossen.

Spoorverbinding met Randstad en Duitsland

Afgelopen voorjaar pleitte Gelderland samen met de provincie Overijssel in een brief aan toenmalig informateur Tjeenk Willink ook al voor extra investeringen in onder meer bereikbaarheid. Ze vroegen toen speciale aandacht voor de bereikbaarheid over het spoor. Voor goede verbindingen met de Randstad en met bestemmingen in Duitsland moet er volgens de beide provincies meer geld gestoken worden in de spoorlijnen Utrecht-Arnhem-Rijn-/Ruhrgebied, Arnhem-Doetinchem-Winterswijk (RegioExpres) en Zwolle-Twente-Münster.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Yvonne Ton

Yvonne Ton is freelance journalist voor de online vakbladen van ProMedia Group.

1 reactie op “Oplossen woningnood Gelderland vergt meer geld voor bereikbaarheid”

Pat Rick|20.08.21|15:00

Buiten de randstad moet men de doorstroming bevorderen: de vergrijzende bevolking een kans geven om te wonen in hoogwaardige appartementen dicht bij OV-hubs, zodat jonge gezinnen hun grote huizen kunnen betrekken. Zo hoeft er niet bijgebouwd te worden op het platteland en maakt men gebruik van de woningvoorraad aldaar. Men moet het OV en de woningvoorraad steden versterken, liefst met energie-opleverende hoogbouw, en het OV in het platteland op peil houden. Is het meest ‘klimaat-proof’

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.